Významné vtáčie územia - č. 22 - Spišská Magura
 
 

  Rozloha: 39 860 ha
Nadmorská výška: 539-1 259 m n. m.

Charakteristika: kopcovité až hornaté územie strednej veľkosti. Rozsiahle ihličnaté lesy sú tvorené smrekom a jedľou, na krajoch územia sa nachádzajú kvetnaté lúky a pastviny. Územie je relatívne málo osídlené a rekreačné aktivity sú tu menej rozsvinuté než v iných horských územiach Slovenska.

Využitie: lesníctvo, poľovníctvo, pestovanie zemiakov a obilia, zber sena, pasenie oviec a dobytka, ochrana prírody.

Vtáctvo: územie je významné pre hniezdenie vtáctva lesov, krovín a lúk (bocian čierny, bocian biely, orol krikľavý, tetrov obyčajný, chrapkáč poľný, výr skalný, krutohlav obyčajný, žlna sivá, ďubník trojprstý, drozd kolohrivý, penica jarabá, sýkorka chochlatá, strakoš veľký, stehlík čížavý).

Negatívne faktory: ťažba dreva a používanie ťažkej lesnej mechanizácie, vyrušovanie vtáctva lesníckou činnosťou, chýbajúci manažment lúk, rozširovanie ľudských sídiel a lesné polomy.

Ochrana: usmerňovanie lesníckej činnosti


Obrázok: strakoš veľký
Zdroj:www.ivnvechtplassen.org/ivn_vogels_niet_vechtstreek/Klapekster_Lanius-excubitor.html