IKAR a SOVS predstavia novú knihu Vtáky Európy
 
 

  03/26/2004 - Bratislava

Na Deň vtákov 1. apríla, bude oficiálne uvedená na trh nová kniha Vtáky Európy z Vydavateľstva Ikar. Stane sa tak o 17:00 v kníhkupectve Svet knihy na Obchodnej 4 v Bratislave. Úlohu krstného otca prijal herec Slávo Drozd. Vítaní sú všetci, najmä každý Sokol a Sokolová, Vrabec aj Vrabcová, Slávik či Sláviková. Príďte a výnimočnú knihu si budete môcť zakúpiť za výnimočnú cenu. Ak máte vtáčie priezvisko, dostanete darček.

V novej príručke pre milovníkov vtáctva a prírody je uvedených takmer 800 druhov vtákov západnej časti palearktickej oblasti (Európa, Stredný východ a severná Afrika). Druhy sú usporiadané do troch skupín. V prvej časti je 320 najbežnejším druhom venovaná samostatná strana. V druhej časti je 200 druhov, ktoré sa tu vyskytujú zriedkavejšie. Tretia časť obsahuje zoznam vtákov, ktoré sa v Európe nachádzajú iba ako zatúlance, ako i vtáky severnej Afriky a Stredného východu.

Fotografická koncepcia knihy umožňuje rýchle a presné určovanie vtáctva v prírode. Reálne fotografie ukazujú vtáky v kľúčovom okamihu. Uprednostnené boli zábery vtákov počas odpočinku so zloženými krídlami alebo s roztiahnutými krídlami počas letu. Podobné druhy sú znázornené v rámčeku s uvedením významných odlišovacích znakov. Mapky zobrazujú rozšírenie v lete, v zime, po celý rok alebo počas sťahovania.

V závere knihy sa prezentuje občianske združenie Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS), ktorá pomáha chrániť pôvodné druhy vtákov a biodiverzitu na Slovensku. Zastupuje Slovensko v medzinárodnej organizácii BirdLife International a je členom Európskej skupiny proti vtáčej kriminalite. Do jej programov sa môže prihlásiť každý, kto siahol po tejto knihe, aby sa naučil určovať vtáky v prírode.

Autorom knihy je Rob Hume a z anglického originálu ju preložili RNDr. Mirko Bohuš, PhDr. a Bc. Natália Lipová.

Vychádza v náklade 2 000 ks, maloobchodná cena je 799 Sk,
cena pre členov Media klubu je 599 Sk.

Obrázok: Vtáky Európy
Zdroj: www.sovs.sk