Významné vtáčie územia - č. 23 - Levočské Vrchy
 
 

  Rozloha: 71 400 ha
Nadmorská výška: 460-1 289 m n. m.

Charakteristika: rozsiahle hornaté územie, s centrálnou časťou pokrytou lesmi tvorenými smrekom, bukom a jedľou, na hrebeňoch sa vyskytujú kvetnaté a podhorské lúky. Na okrajoch je územie viac otvorené s väčším zastúpením ornej pôdy, pastvín, zmiešaných lesíkov a ľudských sídiel.

Využitie: lesníctvo, poľovníctvo, vojenské výcvikové priestory, poľnohospodárstvo.

Vtáctvo: územie je významné pre hniezdenie horských a lesných vtáčích druhov (bocian čierny, orol krikľavý, orol skalný, chrapkáč poľný, tetrov obyčajný, ďubník trojrstý, drozd kolohrivý, sýkorka chochlatá).

Negatívne faktory: ťažba dreva a výstavba lesných ciest, nedostatok tradičného manažmentu lúk, vyrušovanie vtáctva lesníckou a vojenskéu činnosťou, neusmernené turistické aktivity (paragliding), lesné polomy a povodne.

Ochrana: ochrana hniezd dravov pred vykrádaním.

Obr. Sýkorka chochlatá
Zdroj: aves.desdeinter.net/herrcap02.htm