Na Oravu prileteli hýle karmínové až z Ázie
 
 

  V týždni od 17.-23. mája 2004 pozorovali členovia Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS) hýľa karmínového, ktorý k nám prilieta ako posledný sťahovavý vtáčí druh. Tento spevavec, je zaujímavý tým, že k nám prilieta z východu, nie z juhu ako väčšina sťahovavých vtákov. Zimuje totiž v južnej Ázii, v oblasti od Indie a Pakistanu po východnú Čínu.

„Práve kvôli veľkej vzdialenosti k nám hýľ karmínový prilieta tak neskoro, až v druhej polovici mája. Týmto môžeme konštatovať, že na Slovensko už prileteli všetky sťahovavé druhy vtákov.“ povedal Miroslav Demko, predseda SOVS.

Tento robustný pinkovitý vták, ornitológmi nazývaný tiež „červenák“, má mohutný zobák a malé tmavé očká s karmínovočervenou škvrnou na čele a hrudi. Na Slovensku hniezdi päťsto až tisíc párov, najčastejšie v kotlinách podhorských potokov a riek s vŕbovými a jelšovými stromami s bujným porastom kríkov a bylín. Ešte zhruba pred sto rokmi boli hýle karmínové u nás veľmi vzácne. Odvtedy ich počet narastá a tento druh sa šíri ďalej na západ Európy.

Prvé sťahovavé vtáky sa na Slovensku objavili už vo februári, napríklad škovránky a cíbiky, ale najviac vtákov k nám priletelo v apríli. Prvú lastovičku pozorovali ochrancovia vtáctva 1. apríla, prvého slávika 21. apríla a prvú kukučku 22. apríla. V priebehu štyroch mesiacov na Slovensko priletelo 4 až 8 miliónov vtákov aby tu zahniezdili a vychovali mláďatá. Počnúc druhou polovicou augusta až do novembra sa obrovské kŕdle začnú opäť presúvať na svoje zimoviská do južnej Európy, Afriky a do Ázie.

Obr. Hýľ karmínový
Zdroj:www.birdguides.com/html/vidlib/species/Carpodacus_erythrinus.htm