Významné vtáčie územia - č. 24 - Volovské vrchy
 
 

  Rozloha: 140 000 ha
Nadmorská výška: 280-1 322 m n. m.

Charakteristika: rozsiahle kopcovité až hornaté územie pretkané hlbokými a širokými riečnymi dolinami. V severnej časti sa vyskytujú bralá, sklané steny, kaňony a iné rozptýlené skalné útvary. Lesy sú tvorené prevažne bukom, smrekom, jedľou a javorom. Vo vyšších polohách sa nachádzajú kvetnaté a podhorské lúky, kým na úpätiach prevažujú pastviny, orná pôda a ľudské sídla.

Využitie: lesníctvo, poľovníctvo, poľnohospodárstvo, turistika.

Vtáctvo: územie je významné pre hniezdenie vtáctva lesov a lúk (bocian čierny, bocian biely, včelár obyčajný, orol krikľavý, orol kráľovský, orol skalný, chrapkáč poľný, holub plúžik, výr skalný, krutohlav obyčajný, žlna sivá, ďateľ prostredný, ďubník trojprstý, žltochvost hôrny, drozd kolohrivý, penica jarabá, kolibiarik sykavý, muchárik bielokrký, strakoš obyčajný, sýkorka chochlatá).

Negatívne faktory: ťažba dreva a intenzívna lesnícka činnosť, lesné polomy, intenzifikácia poľnohospodárstva, ťažba nerastných surovín, nezákonné poľovanie na vtáctvo.

Ochrana: ochrana hniezdísk dravcov a vyvesovanie hniezdnych búdok pre sovy.

Obr.: včelár obyčajný
Zdroj:www.oiseaux.net/oiseaux/accipitriformes/bondree.apivore.html