Mláďa sovy na zemi nie je opustené
 
 

  Ľudia každý rok zbytočne odoberú z prírody desiatky mláďat sov, o ktoré sa potom nedokážu postarať. Mladé sovy často uhynú, skončia v ZOO alebo sú naďalej nelegálne držané v zajatí.Paradoxom je, že ľudia v týchto prípadoch konajú v dobrom úmysle pomôcť vtáčaťu, o ktorom si myslia, že ho opustili rodičia.

„Mláďa sovy na zemi nie je opustené, hoci je mimo hniezda a ešte nevie lietať. Je to prirodzené. Sovie mláďatá opúšťajú hniezdo skôr, ako sa im vyvinú krídla. Chceme poprosiť ľudí, ktorí nájdu takéto mláďa, aby ho nebrali domov, stačí, ak ho vyložia na strom.“ povedal Miroslav Demko, predseda Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS).

Po opustení hniezda sa mladé sovy zdržujú v blízkom okolí, posedávajú na stromoch a večer sa ozývajú prenikavým pískaním, podľa ktorého ich rodičia nájdu a nosia im potravu. Keďže tieto mláďatá ešte nevedia lietať, na to aby sa dostali na vedľajší strom, musia prejsť po zemi. Pomocou ostrých pazúrov, silného zobáka a mávaním krídel sa však zdravé mláďa dokáže po kmeni opäť vyštverať na strom.

Do kancelárie SOVS boli už tento rok hlásené 4 prípady, kedy ľudia nevedeli, čo majú robiť so sovím mláďaťom, ktoré zobrali z lesa. V takých prípadoch je najlepšie čo najskôr odniesť mláďa späť na miesto, odkiaľ bol zobraté. Pokiaľ to nie je možné, ostávajú už len chovné stanice pre chránené živočíchy alebo zoologické záhrady. Avšak mláďa dochované v zajatí má po vypustení do prírodu menšiu šancu na prežitie.