Významné vtáčie územia - č. 26 - Slanské vrchy
 
 

  Rozloha: 70 500 ha
Nadmorská výška: 250-1 092 m n. m.

Charakteristika: 120km dlhé a do 20 km široké kopcovité územie. Lesy sú tvorené prevažne bukom, vo vyšších polohách s prímesou javora a jedle a na úpätiach s hojným zastúpením duba. Na niektorých miestach vnútori lesných celkov a po obvode územia sa nachádzajú kvetnaté lúky, na úpätiach hojne zarastené pásmi a skupinami krovín.

Využitie: lesníctvo, poľovníctvo, pestovanie obilia a pasenie dobytka.

Vtáctvo: územie je významné pre hniezdenie vtáctva lesov, najmä dravcov a sov (bocian čierny, bocian biely, včelár obyčajný, orol krikľavý, orol kráľovský, orol skalný, chrapkáč poľný, holub plúžik, výr sklaný, lelek obyčajný, krutohlav obyčajný, žlna sivá, dateľ prostredný, penica jarabá, kolibiarik sykavý, muchárik bielokrký, strakoš obyčajný).

Negatívne faktory: holorubná ťažba dreva a výstavba lesných ciest, úbytok pasenia dobytka a zarastanie lúk krovinami, vypaľovanie trávnatých porastov, vyrušovanie vtáctva lesníckou činnosťou, poľovanie na vtáctvo, lesné polomy a požiare.

Ochrana: ochrana hniezdísk dravcov pred rušivými aktivitami, vyvesovanie hniezdnych búdok pre sovy a ovplyvňovanie lesníckej činnosti.

Obr. Strakoš obyčajný
Zdroj:www.ivnvechtplassen.org/ivn_vogels_niet_vechtstreek/Grauwe_Klauwier_Lanius-collurio.html