Významné vtáčie územia - č. 27 - Bukovské vrchy
 
 

  Rozloha: 40 100 ha
Nadmorská výška: 235-1 208 m n. m.

Charakteristika: kopcovité až hornaté územie s VN Strarina v jeho strede. Lesné spoločenstvá, tvorené bukom, jedľou a vo vyšších polohách prevažne javorom, sa tu striedajú s lúkami a pastvinami. Na hrebeňoch sa vyskytujú podhorské lúky (tzv. poloniny), brehy potokov a riečok sú porastené jelšou.

Využitie: lesníctvo, poľovníctvo, pestoanie obilnín a okopanín, pasenie dobytka a vodohospodárstvo.

Vtáctvo: územie je významné pre hniezdenie vtáctva lesov, lúk a podhorských pastvín (bocian čierny, včelár obyčajný, orol krikľavý, chrapkáč poľný, holub plúžik, lelek obyčajný, rybárik riečny, krutohlav obyčajný, žlna sivá, žlotochvost hôrny, drozd kolohrivý, drozd trskotavý, svrčiak riečny, penica jarabá, kolibiarik sykavý, muchárik bielokrký, strakoš veľký, strakoš obyčajný).

Negatívne faktory: holorubná ťažba dreva, výstavba lesných ciest a používanie ťažkých lesných mechanizmov, zarastanie opustených lúk krovinami, vypaľovanie trávnatých porastov a nárast cezhraničnej turistiky.

Ochrana: vyvesovanie hniezdnych búdok pre sovy a ovplyvňovanie lesníckej činnosti. NP Poloniny.

Obr. svrčiak riečny
Zdroj:www.borealforest.org/world/birds/river_warbler.htm