Významné vtáčie územia - č. 28 - Vihorlatské vrchy
 
 

  Rozloha: 74 630 ha
Nadmorská výška: 190-1 076 m n. m.

Charakteristika: rozsiahle kopcovité až hornaté územie, pretkané hlbokými dolinami so sklanatými útvarmi (balvany, skalné výbežky a steny). Väčšina územia je pokrytá lesmi tvorenými bukom, hrabom a javorom, vo vyšších polohách tiež smrekoma v nižších dubom. Na úpätiach sa nachádajú kvetnaté lúky, rozsiahle kroviny, vinice a orná pôda.

Vtáctvo: územie je významné pre hniezdenie vtáctva lesov, zvlásť dravcov a sov (bocian čierny, bocian biely, včelár obyčajný, hadiar krátkoprstý, orol krikľavý, orol kráľovský, chrapkáč poľný, výr skalný, lelek obyčajný, krutohlav obyčajný, žlna sivá, ďateľ prostredný, kolibiarik sykavý, muchárik bielokrký).

Negatívne faktory: ťažba dreva, intenzívny lesný manažment, lesné polomy a zarastanie lúk krovinami.

Ochrana: ochrana hniezdísk dravcov pred rušivými aktivitami a ovplyvňovanie lesníckej činnosti. CHKO Vihorlat.

Obr. Výr skalný
Zdroj: foto: Jose Santata, www.owlpages.com