V Mongolsku sa rozmáha pašovanie sokolov a pomáha pri tom vláda!
 
 

  Mongolská vláda plánuje, s využitím mandátu od CITES, chytať sokoly počas ich hniezdnej sezóny!
Medzinárodný obchod so vzácnymi a ohrozenými druhmi dravých vtákov, z ktorého bolo niekoľko prípadov odhalených aj na Slovensku, kvitne najmä v menej rozvinutých krajinách s nedokonalou legislatívou a korupciou vo vládnych kruhoch. Svedčia o tom informácie, ktoré svojim partnerským organizáciám v BirdLife International pokytli členovia Mongolskej ornitologickej spoločnosti.
Súčasný vývoj v Mongolsku a aktuálne pohyby v obchode so sokolom rárohom vytvárajú takmer kritickú situáciu. Už roky Ministerstvo prírody a životného prostredia Mongolska doslova predáva sokoly rárohy v neúnosných počtoch bez vedecky určených kvót a priviera oči nad pašerákmi, ktorí sami pracujú pre ministerstvo.
Ukazuje sa, že ministerstvo nevydáva povolenia CITES1 (Konvencia pre kontrolu medzinárodného obchodu s ohrozenými druhmi) na základe objektívnych podkladov, ale dáva ich prednostne svojim priateľom a spriaznencom. Tento rok vláda vydala niekoľko povolení správam pohoria Altaj na odchyt viac než 100 sokolov rárohov počas ich hniezdnej sezóny práve s využitím \"špeciálneho povolenia” od úradu CITES.
Ako povedal Prezident Mongolskej ornitologickej spoločnosti D. Batdelger: “Tohto roku organizovalo ministerstvo tiež celoštátny prieskum sokola rároha v Mongolsku, ktorý však v skutočnosti len dláždi cestu neobmedzenému vývozu tohto vzácneho vtáčieho druhu z krajiny. Svedčí o tom fakt, že správa z neho bola napísaná ešte predtým, než sa expedícia stihla vydať do terénu. Výskum pritom realizuje najaktívnejší kruh pašerákov sokolov v Mongolsku pod vedením prof. A. Boldbaatara.”
Ďalej z informácií Mongolskej ornitologickej spoločnosti vyplýva, že vo výskumnom tíme figuruje, popri niekoľkých technických pracovníkoch, aj syn prof. Boldbaatara. Ten je popredným chytačom sokolov a každoročne napomáha Saudo-arabom v ich ilegálnom obchode s dravcami. Je členom americkej sokoliarskej asociácie, ktorá v Mongolsku umiestňuje na elektrických stĺpoch umelé hniezdne koše pre sokoly a odstraňuje ich existujúce prírodné hniezda, vydávajúc to za úsilie pri ich ochrane.
Prof. Boldbaatar je prezidentom Mongolského klubu sokoliarov, ktorého viceprezident si v Číne odpykáva doživotný trest za pašovanie sokolov. Boldbaatar sa stal v nedávnej minulosti známy najmä bezdôvodným vyňatím sokola rároha z Mongolskej Červenej knihy ohrozených živočíchov. Toto vyňatie sa udialo práve pred vývozom 70 sokolov rárohov z Mongolska do Kuvajtu, takisto na ”výskumné” účely.
Prezident Mongolskej ornitologickej spoločnosti D. Batdelger sa v tejto súvislosti obrátil na medzinárodné ochranárske spoločenstvo s naliehavou výzvou: ”Prosíme, mohol by ktokoľvek požiadať CITES priviesť podvodníkov z mongolskej vlády pod kontrolu a zastaviť skorumpovaných vedcov vyčíňať s úbohými mongolskými sokolmi?”
Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS), zastupujúca Slovensko v BirdLife International, zašle v tejto veci stanovisko mongolskému veľvyslanectvu a medzinárodnému sekretariátu CITES vo Washingtone so žiadosťou o zamedzenie medzinárodného ilegálneho obchodu so sokolom rárohom. Týmto chce SOVS podporiť úsilie o celosvetovú ochranu ohrozených druhov vtákov, ku ktorému prispieva aj bojom proti vtáčej kriminalite na Slovensku.
Sokol rároh hniezdi aj na Slovensku v počte približne 30 – 40 párov a patrí medzi veľmi ohrozené druhy.

- KONEC -

Ďalšie informácie: Pavol Kaňuch, ochranársky manažér SOVS, tel. 057/4461120
Marek Brinzík, manažér SOVS pre boj s vtáčou kriminalitou, tel. 02/55422185

Doplnkové informácie:

1) CITES ( Convention on Internaitonal Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) – Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín.
Cieľom tohto dohovoru kontrola svetového obchodu s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín, tak aby sa dosiahla ich ochrana pred úplným vyhubením v dôsledku bezohľadného získavania na obchodné účely

2) Údaje o počte hniezdnej populácii sokolov rárohov v SR sú citované z publikácie BirdLife International: European bird populaitons:estimates and trends (2000).

Obrázok: Zdroj Internet