Test
26.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
Setkání ředitelů členských festivalů Folklorního sdružení ČR s představiteli Senátu Parlamentu ČR 27. října 2009 Senát Parlamentu ČR, Praha

Folklorní sdružení České republiky Ke zveřejnění: Zařadit aktuálně
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1 Kontakt: Dušan Macháček
Zdeněk Pšenica,předseda, tel.: 234 621 218, - 395
fax: 224 214 647 Tel. 777910211
E-mail: foscr@adam.cz, psenica@adam.cz
E-mail: dusan@machacek.cz
Setkání ředitelů členských festivalů Folklorního sdružení ČR s představiteli Senátu Parlamentu ČR
27. října 2009 Senát Parlamentu ČR, Praha
V jednacím sále Senátu Parlamentu ČR se včera uskutečnilo slavnostní setkání ředitelů folklorních festivalů a slavností, starostů a primátorů festivalových měst a obcí a zástupců krajů v rámci jednání senátního Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice PČR. Pořadatelé, organizátoři a partneři letošních 54 členských festivalů a slavností Folklorního sdružení ČR hodnotili jejich průběh a hovořili i o přípravách na rok 2010.  
Jednání zahájil a účastníky přivítal předseda Výboru Senátu pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Jaromír Jermář. Předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica pak uvítal i řadu hostů, mezi kterými byli senátoři, poslanci, zástupci velvyslanectví, představitelé státních institucí, partnerských organizací a mediálních partnerů.

     V úvodu diskuse vystoupila první místopředsedkyně Senátu P ČR Alena Gajdůšková, která děkovala přítomným za čas a lásku, kterou věnují lidovým tradicím a kultuře. „Evropa se integruje, což je dobře, ale o to důležitější je vědět, kdo jsme a znát naše tradice – jenom tak můžeme chápat ty druhé, tolerovat ostatní“, řekla. Vyzdvihla záslužnou práci Folklorního sdružení ČR a zejména pak jeho podporu mladé generace, která pokračuje v předávání lidové kultury z pokolení na pokolení.
      Rovněž senátor Jaromír Jermář vyjádřil uznání všem, kteří rozvíjejí lidové umění. Označil ho za duši národa a zároveň prostředek k mezinárodnímu porozumění.
      Poslanec a předseda klubu Poslanecké sněmovny PČR Cyril Svoboda řekl, že léta zaštiťuje folklorní akce, protože tradice vyšly z kořenů předků a tvoří bohatou celou Evropu.
O velmi úspěšné spolupráci slovenských a českých folklorních souborů a festivalů hovořili velvyslanec Slovenské republiky v Praze Peter Brňo, ředitel Slovenského institutu  v Praze Vlado Valovič a předseda Folklorní unie na Slovensku Štefan Zima. Štefan Zima blahopřál přítomným k vysoké úrovni českých festivalů. Připomenul některé společné projekty – soutěže Zpěváček a Slávik Slovenska a Dny tradiční lidové kultury, které v jiných zemích nemají obdoby.

     První náměstkyně ministryně školství, mládeže na tělovýchovy Eva Bartoňová, ředitel Dětské tiskové agentury Slávek Hrzal a další diskutující ocenili obětavou práci mnoha učitelů, kteří vedou dětské folklorní soubory, organizují soutěže, přehlídky, podílejí se na organizaci festivalů a dalších akcích. První náměstek ústřední školní inspektorky Jaroslav Müllner zdůraznil práci stovek učitelů ZUŠ.
Ředitel Ochranného svazu autorů Roman Strejček připomenul letošní 90. výročí OSA a podepsání smlouvy s FoS ČR o dlouhodobé spolupráci. O konkrétní spolupráci s folklorním hnutím hovořili i senátor a místopředseda Spolku za rozvoj venkova Jiří Žák, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Petr Sedláček a čestný předseda Klubu českých turistů Jan Havelka.
Ilja Racek, ředitel Studia ČT v Ostravě informoval, že letos tvůrčí štáb Folklorního magazínu natáčel a vysílal reportáže z 15 členských festivalů a vystoupení řady souborů. Rovněž paní Zuzana Foglarová z Českého rozhlasu a ředitelé TV NOE Leoš Ryška a Radia Proglas Martin Holík hovořili o folklorních pořadech ve vysílání svých stanic.

      Tajemník FoS ČR Jiří Pokorný, místopředseda mediální komise Dušan Macháček a šéfredaktor magazínu FOLKLOR Kazimír Jánoška informovali o rozsáhlé propagační činnosti  FoS ČR prostřednictvím internetových stránek www.folklornisdruzeni.cz, tiskových zpráv, časopisu FOLKLOR, publikací Cesty za Folklorem, Kalendáře folklorních akcí, účasti na veletrzích cestovního ruchu. V příštím roce vyjdou v rámci projektu cestovního ruchu ROP JV Morava a Vysočina publikace Folklorní kaleidoskop, multimediální produkty o lidové kultuře v těchto krajích a webové stránky.    
První místopředseda FoS ČR Ladislav Michálek seznámil s účastí zahraničních souborů na letošních festivalech, organizované prostřednictvím Sdružení. Na mezinárodních festivalech vystupovaly m.j. soubory z Číny, Gruzie, Indonézie, Kapverdských ostrovů, Konga, Uzbekistánu, Austrálie, Izraele, Ruska, Argentiny, Itálie, Řecka, Španělska, Polska a mnoha dalších zemí a samozřejmě řada souborů ze Slovenska.
    
       Jménem Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ děkovala paní Hana Maděrová za ohromnou  podporu  účastníků a návštěvníků festivalů při záchraně souboru v rámci podpisové kampaně.

       Již tradičně se na tomto setkání v Senátu Parlamentu ČR oceňují obce s nejvýraznějším programem dlouhodobé péče o místní lidové tradice. Putovní pohár FoS ČR za letošní rok a další ceny  slavnostně převzali představitelé obce Jankov- Holašovice, druhé místo obsadila obec Špálov a třetí Lužice u Hodonína.  

       V závěru jednání předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica poděkoval všem organizátorům, účastníkům a partnerům 54 festivalů a slavností v tomto roce za jejich práci a podporu. Připomenul, že letos, v době ekonomické krize, nebylo jednoduché řadu akcí organizovat a  finančně zajistit, ale díky obětavosti pořadatelů, pomoci partnerů a aktivitě souborů se dobrá věc podařila a  festivaly a slavnosti shlédlo téměř 1,5 milionu návštěvníků.
Kromě diskutujících se setkání zúčastnili i první místopředseda Výboru Senátu pro vzdělání, vědu, kulturu,lidská práva a petice Jan Hálek, vice-prezident mezinárodní organizace I.O.V. Etienne Vankeirsbilck, zástupci Ministerstva kultury ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, rada Rumunského velvyslanectví Konstantin Stefanoe, prezident české sekce I.O.V. a ředitel Valašského muzea v přírodě Vítězslav Koukal, předseda Obce Slováků v Praze Peter Lipták, velerychtář České obce baráčnické František Tichý ad.
     Jednání ukončil senátor Jaromír Jermář přáním, aby  lidová kultura zůstala stále důležitou součástí našeho života.
ší informace na www.folklornisdruzeni.cz.


Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore