Test
24.07.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
Výroční setkání vedoucích folklorních souborů a členů

Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1 Kontakt: Ladislav Michálek
Zdeněk Pšenica,předseda, tel.: 234 621 218, - 395 místopředseda FoS ČR
fax: 224 214 647 Tel. 603 196 350
E-mail: foscr@adam.cz, psenica@adam.cz
E-mail: michalek.ing@gom.cz
Výroční setkání vedoucích folklorních souborů a členů
Folklorního sdružení ČR
21. 11. 2009 TOP HOTEL Praha
V sobotu 21. listopadu se konalo v příjemném prostředí TOP HOTELU Praha na Chodově setkání vedoucích členských folklorních souborů a dalších členů Folklorního sdružení ČR.
FoS ČR sdružuje přes 400 folklorních souborů a skupin z celé republiky, které se jednou v roce sejdou ke společnému jednání, aby je předsednictvo Sdružení informovalo o svých krocích a aktivitách, které ve prospěch souborů podniká a vyslechlo si jejich připomínky, potřeby a požadavky. Folklorní soubory a členské festivaly jsou základem folklorního hnutí, hybnou silou, která udržuje a rozvíjí lidovou kulturu ve svých obcích, krajích a regionech a v dětských souborech vyrůstají noví nástupci, kteří jsou zárukou, že lidové tradice a kultura nevymizí ani ve sjednocené Evropě.

     Účastníci výročního setkání zaplnili celý Kongresový sál II TOP HOTELU Praha. V menšině byli vedoucí pražských souborů, kteří to měli na jednání nejblíže, zatím co v největším počtu přijeli zástupci souborů z nejvzdálenějších míst – Ostravy, Hané, jižní Moravy a samozřejmě všech českých regionů.

     Dopolední pracovní jednání řídil 1. místopředseda FoS ČR Ladislav Michálek. V hlavním vystoupení shrnul předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica činnost Sdružení za loňský a letošní rok. Probral stěžejní akce a festivaly FoS ČR - Národní krojový ples, přehlídky Prameny, celostátní soutěž dětských interpretů lidových písní Zpěváček a koncerty Zpíváme pro radost, MFDFS „Písní a tancem“ Luhačovice a MFF Pražský jarmark.
     „Pražský jarmark je nejdelší a největší festival, který má  tradičně záštitu těch nejvyšších ústavních  činitelů. Předseda PS PČR Miloslav Vlček přijal letos představitele zahraničních souborů, udělil jim pamětní list a uspořádal slavnostní banket. To se ještě nikde v Evropě nestalo,“ uvedl.
     Velkou pozornost věnoval podpoře členských festivalů, které se jim dostává především ze strany MŠMT ČR, krajů, měst a obcí. Hovořil o stále dynamičtější spolupráci s dalšími státními institucemi – Senátem PČR, Poslaneckou sněmovnou PČR, Úřadem vlády, MK ČR, MMR ČR a dalšími ministerstvy.
      „Letos v říjnu již po dvanácté usedli ředitelé festivalů a představitelé krajů  v jednacím sále Senátu, kde převzal starosta obce Jankov putovní pohár FoS ČR za nejvýraznější péči o lidové tradice v rámci soutěže Vesnice roku.“
       FoS ČR má partnerské vztahy s více než 70 neziskovými organizacemi, které participují na folklorních akcích různými způsoby – poskytují materiální, organizační nebo propagační pomoc. Na základě smluv, které uzavřelo FoS s některými partnery, mohou soubory využívat řady finančních a dalších výhod (úrazové a odpovědnostní pojištění, autorské poplatky OSA apod.).
      Dále se Zdeněk Pšenica zmínil o zahraniční spolupráci a ocenění činnosti FoS ČR ze strany mezinárodních organizací.
     „Organizace jako FoS ČR nemá ve světě obdoby. V letošním roce jsme získali jako první a jediní  od prezidia I.G.F. vlajku identity. 1. místopředseda FoS ČR dostal rovněž vloni od I.G.F. folklorního Oskara, kterého dosud obdrželo 12 osobností z celého světa. Naše tradiční jdou diplomatickou poštou na ambasády a zahraniční pracoviště Czech Tourism do mnoha zemí světa – nikde jinde se nevydává podobný přehled folklorních festivalů a akcí.“
      Závěrem svého vystoupení poděkoval výboru FoS ČR, předsedům regionálních sdružení, ředitelům a prezidentům festivalů, vedoucím souborů a celé členské základně FoS ČR za obětavou práci ve prospěch lidové kultury. Poděkoval také všem za podpisy na petici Zachraňte Ondráš, která pomohla zachovat tento náš jediný profesionální soubor.

      Tajemník FoS ČR Jiří Pokorný informoval především o obrovské pomoci festivalům a souborům z hlediska propagace akcí, ať už se jedná o webové stránky, tiskové zprávy, spolupráce s mediálními partnery, účast na veletrzích cestovního ruchu ad. Od začátku roku bylo na webových stránkách zveřejněno více než 250 informací o folklorních slavnostech,  festivalech a souborech, zaznamenáno 23.000 přístupů měsíčně. Uvedl, že bylo dosud natočeno více než 130 multimediálních projektů, které dokumentují folklorní akce z celé republiky a budou jednou významným pramenem poznání pro příští generaci.
V diskuzi upozornil Dušan Macháček na další z důležitých zdrojů propagace - Folklorní magazín TV studia Ostrava. Vybídl soubory, aby samy přicházely s vlastními návrhy, co by mělo být zařazeno na příští rok. Ředitel soutěže Zpěváček 2010 František Synek vyzval vedoucí souborů, aby přihlašovali děti již teď do okresních kol soutěže. Programový ředitel Národního krojového plesu Miroslav Ekart pozval všechny přítomné na ples, který se bude konat v TOP HOTELU Praha 13. února 2010.
V odpoledních hodinách se konaly pro vedoucí souborů tři specializované semináře. První seminář se týkal financování folklorních akcí, dotací a grantů, druhý zahraniční spolupráce a třetí propagace. Semináře měly charakter živé diskuze na dané téma, která se protáhla až do večerních hodin.
Celodenní jednání zakončil společenský večer v TOP HOTELU Praha s vystoupením souboru Čtyřlístek a muzikou souboru Rosénka. V neděli dopoledne byla pro mimopražské účastníky připravena prohlídka Pražského hradu a dalších památek hlavního města.
Folklorní sdružení ČR děkuje TOP HOTELU Praha za ubytování účastníků, poskytnutí Kongresového sálu k jednání a vynikající servis výročního setkání, důležitého pro další práci celé členské základny Sdružení.
Více na www.folklornisdruzeni.cz


Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore