Test
14.06.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
II. Sympozium dne 27.2.2010 v Chrudimi

SILOČÁRY   DUŠE   DÍTĚTE
aneb
Rozšiřující pohled na vedení dětského folklorního souboru
II. Sympozium dne 27.2.2010 v Chrudimi
Tisková zpráva č. 1.
V uplynulém roce 2009 během DMFF Písní a tancem v Luhačovicích probíhalo díky organizátorům festivalu i Sympozium, jež se setkalo s příznivou odezvou z řad lektorů i účastníků akce - vedoucích souborů, kantorů, aktivistů v oblasti dětského folkloru. Loňskou akci navštívilo na 30 účastníků, kteří se stali současně také návštěvníky výše zmiňovaného  festivalu.

Letošní akce Siločáry duše dítěte je pořadateli situována do prostředí nově zrekonstruovaného Spolkového domu v Chrudimi. Účastníci, kteří se již hlásí, přijedou z celé republiky. Nabídnutá témata, především jejich diskusní část určená k rozpravě, jsou připravena jako celek v celodenním programu. 14 dnů před konáním je kapacita Sympozia téměř naplněna. (25 přihlášených osob).
Takový zájem svědčí především o dvou prvcích smyslu celého podniku:
A, Zkušenost a ohlasy z prvního Sympozia byly mezi účastníky příznivé
B, Forma a metody na Sympoziu skutečně vedou k širšímu pohledu souvislostí při práci vedoucího dětského souboru
ílem je pokračovat v otevřeném dialogu ve folklorním hnutí na téma vedení souboru v 21.století, o rozvoji dětského vnímání tradičních odkazů v současné době. Připravená témata se budou dotýkat funkčních i fungujících metodách při vedení souborů. Především půjde o to, že chceme vytvořit prostor pro výměnu názorů, leckdy i kontroverzních, provokujících, vedoucích k novým úhlům pohledu na problematiku rozvoje a vedení dětského kolektivu. Důraz je kladen na výměnu zkušeností, informační dialog.  
Předpokládaný program:
8,30 – 9,00 Prezence
9,00 – 9,15 Úvod do tématu
9,15 – 11,30 Blok A - Alena Schauerová, Jiří Urban
11,30 – 12,30 Oběd
12,30 – 15,30 Blok B - Kateřina Kubíková, Vlastimil Ondra, Martin Krajňák
15,30 – 16,00 Závěrečné slovo, ukončení
Největší podíl na uskutečnění celé akce nesou rodiče dětí ze souboru Kuřátka – Chrudim, Město Chrudim a Folklorní sdružení ČR.
Za celý realizační tým se těším na shledání v Chrudimi.
Radka Ehrenbergerová, členka výboru FoS ČR


Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore