Test
26.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
Zpěváček 2011 – opět Termální lázně Velké Losiny

Zpěváček 2011 –  opět Termální lázně Velké Losiny  
VELKÉ LOSINY – Finále 17. ročníku celostátní postupové soutěže dětí ve zpěvu lidových písní Zpěváček 2011 se uskuteční ve dnech 13.–15. května 2010 v Termálních lázních Velké Losiny. Rozhodl o tom na svém včerejším zasedání přípravný výbor této prestižní dětské folklorní soutěže, která svým obsahem a formou prezentuje trvalé úsilí Folklorního sdružení České republiky hledat a nacházet nové talentované zpěváčky lidových písní.
Členové přípravného výboru v čele s předsedou Zdeňkem Pšenicou, náměstkem Olomouckého hejtmana Radovanem Rašťákem a starostou Obce Velké Losiny Miroslavem Kopřivou v první části jednání vyhodnotili průběh a výsledky letošního 16. ročníku soutěže Zpěváček 2010. Na základě posouzení zpráv předložených vedoucími programové, mediální a organizační komise se přítomní shodli, že Zpěváček 2010 je díky své kvalitě, záběru a tradici naprosto nezastupitelnou formou podpory současné lidové kultury a péče ní. Je akcí, která přispívá nejen k udržování folklorních tradic, ale i k předávání  jejich hodnot z pokolení na pokolení v podmínkách Evropské unie, kdy právě folklor a lidové tradice mohou – ale i musejí – jasně, trvale a nezvratně vymezovat identitu Čechů, Moravanů a Slezanů v multikulturním prostředí evropského kontinentu i globalizovaného světa.
Přítomní se rovněž shodli, že současná struktura a systém soutěže Zpěváček i s odstupem více než šestnácti let od jejího založení odpovídají dlouhodobému celospolečenskému zájmu o vyhledávání a přípravu nových dětských talentů v oboru interpretace lidových písní. Z tohoto důvodu nejsou na pořadu dne radikální změny v organizaci soutěž, je však nutné dále precizovat její doprovodné programy a obohacovat je o další přitažlivé formy. A to nehledě na příjemnou skutečnost, že letošní výchovný koncert ve škole, zpívání a nejrůznější programové atrakce pro děti v Papírně Velké Losiny i veřejnosti a lázeňským hostům určená koncertní Květnová fontána folkloru Brněnského rozhlasové orchestru lidových nástrojů se vydařily a zaslouží vysoké ocenění. Jak zaznělo v diskuzi, rovněž je nutné důsledněji prezentovat systém posuzování jednotlivých pěveckých výkonů finalistů soutěže ze strany poroty, aby publikum, zejména však rodiče objektivněji vnímali konečné umístění jednotlivých finalistů; aby odvedené výkony zpěváčků neposuzovali výhradně citově, ale především v kontextu vlivů, které je mohou negativně ovlivnit – jako např. tréma, náhlá zdravotní indispozice, vypjatá atmosféra soutěže, atd. Co se týká propagace, je důležité – z hlediska příštích ročníků – dále zkvalitňovat a rozšiřovat mediální obraz jednotlivých postupových kol Zpěváčka, včetně celostátního finále, které je – obrazně řečeno – věrným zrcadlem schopností mladého pokolení navazovat na kulturní odkaz předchozích generací, a to zejména v dosud stále živých folklorních regionech Čech, Moravy a Slezska. Měřeno tímto metrem, přítomní členové přípravného výboru ocenili, že publicitě 17. ročníku soutěže Zpěváček 2010 byla věnována zvýšená pozornost, a to nejen na úrovni celostátních médií, ale i v regionálním tisku, rozhlasu i televizi, které v minulosti tuto akci do jisté míry přehlížely.

Jako jeden z hlavních výstupů jednání přípravného výboru vyplynul rovněž úkol získávat nové  strategické partnery pro celostátní finále Zpěváček 2011, protože bez jejich finančního přispění lze jen stěží zajistit všestranně kvalitní zázemí pro konání tak významné akce, jakou velkolosinských Zpěváček beze sporu je. V této souvislosti členové přípravného výboru vysoce ocenili vedení společnosti Termálních lázně Velké Losiny, které –  i přes rozsáhlou a vysoce náročnou rekonstrukci lázní – dokázalo uvést do provozu Společenský sál lázeňského domu Eliška, v němž se již tradičně konají květnová celostátní finále Zpěváčka.  
V závěru jednání Zdeněk Pšenica informoval přítomné o majoritních akcích Folklorního sdružení ČR, na nichž se pěvečtí vítězové z Velkých Losin představí široké veřejnosti. Příležitost uvidět je – a hlavně poslechnout si je – bude mít v závěru srpna na 7. Mezinárodním folklorním festivalu Pražský jarmark a pak počátkem října na galakoncertech Zpěváček – Slávik a Zpíváme pro radost, které se uskuteční na Žofíně v Praze.
Folklorní sdružení ČR / 25. června 2010

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore