Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
Folklorní sdružení České republiky

Tisková zpráva
Folklorní sdružení České republiky Ke zveřejnění: Zařadit aktuálně
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1 Kontakt: Dušan Macháček
Zdeněk Pšenica, předseda, tel.: 234 621 218, - 395 Tel. 777 910 211
fax: 224 214 647 Email: dusan.machacek@infonia.com
E-mail: foscr@adam.cz, psenica@adam.cz
Folklorní sdružení ČR udělovalo další ocenění
7.-8. prosince 2010
Ke svému letošnímu 20. jubileu nepořádalo Folklorní sdružení ČR žádnou monstrózní akci, zato chce patřičně poděkovat všem, kteří se zasluhují o rozkvět a podporu lidové kultury v České republice: vedoucím souborů, na jejichž bedrech leží výchova nové folklorní generace, ředitelům a organizátorům folklorních festivalů a slavností, které obohacují kulturní život v obcích a regionech  i partnerským organizacím a osobnostem, podporujícím folklorní akce i činnost sdružení.

     V úterý 7. prosince se konalo v Chrudimi slavnostní setkání jednoho z dlouholetých partnerů FoS ČR - Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS),  které si letos připomíná rovněž 20 let své existence. Slavnostního zasedání Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska se zúčastnili ministr kultury, náměstek Ministerstva pro místní rozvoj ČR, hejtman Pardubického kraje a další významné osobnosti. Při této příležitosti předal předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica:
-  Květě Vitvarové, tajemnici SHS ČMS, Poděkování Folklorního sdružení ČR za aktivní práci při rozvoji  tradiční lidové kultury, folkloru a cílů sdružení
- Petrovi Sedláčkovi, emeritnímu předsedovi SHS ČMS, dlouholetému starostovi a místostarostovi Kroměříže čestné Tablo předsedy FoS ČR.
      Zdeněk Pšenica zdůraznil společné zájmy a konkrétní přínos vzájemné spolupráce obou organizací. Poděkoval Sdružení historických sídel za trvalou podporu a propagaci lidové kultury a folkloru v členských městech a vyzvedl osobní přínos Petra Sedláčka a Květy Vitvarové při realizaci společných akcí.
Následující den, ve středu 8. 12.,  se konalo v Senátu Parlamenu ČR slavnostní předávání cen vítězným obcím soutěže Vesnice roku, jejíž výsledky byly již druhým rokem vyhlašovány na Mezinárodním festivalu dětských folklorních souborů „Písní a tancem“ v Luhačovicích. V Senátu se sešli starostové vyznamenaných obcí, představitelé vyhlašovatelů soutěže, kterými jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz města a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR, a zástupci spolupořadatelů soutěže, ke kterým patří i FoS ČR. Na tomto významném zasedání předal Zdeněk Pšenica další ocenění k 20. výročí FoS ČR:
-   Marcele Harnové, dlouholeté tajemnici Spolku pro obnovu venkova ČR
-   Mirce Tiché, tajemnici soutěže Vesnice roku
-   Jiřímu Hábovi, členu hodnotící komice soutěže Vesnice roku za FoS ČR.
     Předseda FoS ČR připomenul, že v rámci jednání Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR 20. září 2010 oceňovalo Folklorní sdružení ČR 12 starostů obcí za nadstandardní podporu folklorních festivalů a akcí v příslušných obcích a městech, mezi nimi i starostu obce Bělotín a předsedu Spolku pro obnovu venkova Eduarda Kavalu.
Týž den večer pořádal Slovácký krúžek v Praze ve vysočanském divadle Gong tradiční předvánoční setkání. Hrála cimbálovka s primášem Martinem Sochorem, koledy zpívaly a hrály nejmenší děti krúžkařů, mužský i ženský sbor a vyvrcholením večera byla lidová hra „Živý Betlém“ a společné zpívání koled dvěma sty hlasů přítomných. Adventní program byl předznamenán slavnostním oceněním k 20. výročí Folklorního sdružení ČR za aktivní spolupráci a podporu rozvoje folkloru, které předal předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica:
-  Janu Bělohlávkovi, který ve funkci náměstka MŠMT ČR řadu let významně spolupracoval a podporoval folklorní festivaly, soubory a  činnost FoS ČR
-   Jiřímu Donátovi, dlouholetému poradci FoS ČR v oblasti informačních technologií
-  Jaroslavu Tučkovi, bývalému řediteli odboru mládeže na MŠMT ČR za jeho dlouhodobou podporu zejména dětských souborů
-  Miroslavu Říhovi, starostovi Slováckého krúžku v Praze a řediteli Moravských plesů v Praze  
-  Václavu Kasíkovi, který ve funkci generálního ředitele Českého rozhlasu významně podporoval lidovou hudbu, folklor, zasadil se o obnovu činnosti BROLN a v současnosti se aktivně podílí na práci FoS ČR ve funkci poradce předsedy.
     Oceněným blahopřáli za FoS ČR i generální sekretář zahraničních vztahů Jarmila Mrnuštíková a šéfredaktor časopisu FOLKLOR Kazimír Jánoška. Zdeněk Pšenica zároveň poděkoval členům Slováckého krúžku v Praze za jejich aktivní účast na řadě akcí sdružení, za propagaci slováckého folkloru v Praze a za pomoc při přípravě a realizaci XIII. Národního krojového plesu, který se bude konat 5. února v TOP HOTEL Praha. Závěrem řekl, že se těší na setkání na 55. Moravském plesu 19. února v Národním domě na Smíchově.
Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore