Test
24.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
silvester

SOUZNĚNÍ 2010 - 12. ročník  
(Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel)
www.souzneni-festival.cz


                                                                  PROGRAM

 Čtvrtek 16. 12. – kostel sv. Václava ve Václavovicích

18:00 koncert adventní a duchovní hudby


Marc-Antoine Charpentier (1643 - 1704)
Litanies de la Vierge à 6 voix et deux dessus de violes (H.83) Komorní smíšený sbor
řídí: Jiří Šikula
varhanní pozitiv: Lukáš Kubenka
I. housle: Jakub Černohorský
II. housle: Roman Mžik
violoncello: Tomáš Svozil
kontrabas: Lumír Kavík

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Sonáta C dur Flétna: Klára Hoňková, 1. ročník
cembalo: Lukáš Kubenka

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Meine Seele erhebt den Herren
chorální předehra, BWV 648 Varhany: Tomáš Anderka, 6. ročník

Arvo Pärt (* 1935)
Magnificat Sbor Laudate Dominum
řídí: Jiří Šikula
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Nun komm der Heiden Heiland, BWV 659 Varhany: Anežka Lukšová, 3. ročník
Bohuslav Martinů (1890 - 1959)
Hora tří světel
kantáta pro mužský sbor, tenorové a barytonové sólo a varhany Mužský sbor při CKO
baryton sólo: Peter Ripka
recitace: Václav Uhlíř
sbor řídí: Jiří Šikula
varhany: Lukáš Kubenka
Vystoupí: Církevní konzervatoř Opava, dirigent Jiří Šikula
Slovem provází: Markéta Wiesnerová
Pátek 17. 12. – kostel sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu
19:00 koncert duchovní hudby
Camille Saint-Saëns – Vánoční oratorium, Antonio Vivaldi – Gloria
(úplné znění programu je na webu www.souzneni-festival.cz )
Vystoupí:  
• Eva Dřízgová - Jirušová – soprán  
• Veronika Holbová - soprán
• Anna Nitrova - Čihalová – mezzosoprán, alt
• Tomáš Kořínek - tenor  
• Marián Lukáč - baryton
• Canticum Ostrava - Jurij Galatenko, sbormistr
• Camerata Janáček - Pavel Doležal, umělecký vedoucí
• Paolo Gatto - dirigent
Úvodní slovo: biskup Mons. František Václav Lobkowicz, farář Vítězslav Řehulka, Zdeněk Tofel
Zvukový záznam: Lubomír Výrek a ing. Aleš Dluhý (Český rozhlas Ostrava)
Sobota 18. 12. – Kozlovice  www.kozlovice.cz
8:00 Centrum obce Kozlovice Vánoční jarmark - setkání s lidovými tvůrci a uměleckými
        řemesly, prodej vánočních stromků, bohatá nabídka a prodej specialit domácí i zahraniční
        regionální a salašnické gastronomie…  
9:00 Valašský pivovar Kozlovice, horní sál
         Filmová projekce ze starších ročníků festivalu, Vatikán 1999 a vybrané etnofilmy      
9:00 Sál OÚ, venkovní prostranství u obecního úřadu
        Obchůzky s koledou a volná vystoupení  
Vystoupí: Dechová hudba Kozlovice, SPV Kozlovice, Sbor ZŠ Kozlovice, Klávesová škola Lenky Lepíkové, Slavík Moravia, DSPT Valášek z Kozlovic, SLPT Valašský vojvoda, Valašský soubor Kašava ze Zlína, FS a DFS Turiec z Martina a  ĽH Stračinovci z Turčeka (Slovensko), goralská muzika a soubor Koniakow (Polsko).
Průvodní slovo: Jaroslav Vašenda, Veronika Kubalová, Jakub Kahánek.
Zvuk: Michal Maršálek (exteriér), Martin Valový nebo Petr Bazel (interiér)  
9:00 – 16:00  Obecná škola – Den otevřených dveří a galerie sakrálního umění –
                                                Průvodce Marie Prudká
9:30 Areál Fojtství, Obecná škola - Příjezd Tří králů, Živý Betlém                                              
                                                         Divadelní společnost Kozlovice


12.30 - Restaurace U váhy - Setkání se starostou obce Kozlovice - vedoucí souborů a hosté.
             (interní - neuvádět v oficiálních materiálech)

15:00 Kostel sv. Michaela a sv. Barbory - Koncert duchovní hudby a svátečních písní -  
Vystoupí: VS Kašava, FS a DFS Turiec a ĽH Stračinovci (SK), soubor a goralská muzika  Koniakow (PL), Zpěváček 2010 – zlatá Kamila Šošovičková z Lužic u Hodonína (vítězkyně soutěže talentovaných dětí Zlatý oříšek 2010), bronzová Eliška Švábová z Nového Malína u Šumperku, Sára Kokešová z Kozlovic, cimbál: Pavla Prašivková.

Úvodní slovo – farář Stanislav Kotlář, Zdeněk Tofel            

18:30 Sál OÚ Kozlovice  Adventně – vánoční pořad

Vystoupí: DFS Valášek, SLPT Valašský vojvoda, VS Kašava ze Zlína, FS a DFS Turiec z Martina a ĽH Stračinovci z Turčeka (Slovensko), Goralská muzika a soubor Koniakow (Polsko), Zpěváček 2010 - Kamila Šošovičková, Eliška Švábová, Sára Kokešová, CM Kovaliček ZUŠ Ostrava 1 a hosté z Maďarska.
Úvodní slovo: starosta Kozlovic Miroslav Tofel
Slovem provázejí: Veronika Kubalová a Jakub Kahánek
Zvuk, natáčení, světla: Martin Valový, Petr Bazel
Neděle 19. 12. – Ostrava
10:00 Chrám Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánských Horách - slavnostní Mše svatá  
          Vystoupí sólisté a muziky zúčastněných souborů
          Celebruje farář Vladimír Schmidt            
16:30 Dům kultury města Ostravy - Setkání s lidovými tvůrci a řemesly -
          Volná vystoupení zúčastněných muzik ve vestibulu
18:00 GALAKONCERT Souznění – Divadelní sál DK města Ostravy  
Vystoupí: DSPT Valášek, Valašský soubor Kašava ze Zlína, FS a DFS Turiec z Martina a ĽH Stračinovci z Turčeka (Slovensko), goralská muzika a soubor Koniakow (Polsko), finalisté soutěže Zpěváček 2010 – zlatá Kamila Šošovičková (vítězkyně soutěže talentovaných dětí Zlatý oříšek 2010), bronzová Eliška Švábová, Sára Kokešová, CM Kovaliček a hosté z Maďarska. Přestávka 20 minut. Skupina BUTY. Společné vystoupení.
Slovem provází: Markéta Kyštáková  
V závěru koncertu předáme finanční dar potřebným
Zvuk, světla: Martin Valový
Zvukový záznam: Lubomír Výrek a Aleš Dluhý (Český rozhlas Ostrava)
Obrazový záznam celého festivalu – Studio VEMORI a VideoRelax
Foto: Werner Ullmann, Jiří Janda
Pořady připravili: Lenka Eliášová, Ludmila Fizková, Jana Foltýnová, Helena Skálová,
                             Vlastimil Foltýn, Zdeněk Tofel.
Projekt byl podpořen Mezinárodním vyšegradským fondem (Visegrad Found)
MF Souznění je přidruženým členem prestižní celosvětové organizace CIOFF.    
Doprovodné akce festivalu:
1. 12. – 31. 1. 2011 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava
                                Mezinárodní výstava dětských výtvarných prací Vánoční pohlednice            
                                ve spolupráci s Oravským osvětovým střediskem v Dolním Kubíně (SK).
18. 12. Areál Fojtství – Valašský pivovar Kozlovice – horní sál 9:00-13:00 hod.
            Projekce etnofilmů, Vatikán 1999 a Souznění – Michal Opletal  
19. 12 – Mezinárodní výstava dětských betlémů – vestibul DK MO 16:30-21.00 hod.
             Kurátor Jiří Cvešper (předseda regionální pobočky Českého sdružení přátel Betlémů)
Charitativní sbírka:
Během celého festivalu proběhne finanční sbírka, která je určena pro Místní klub náhradních rodin frenštátsko, pod patronací Charity Frenštát p/R – ředitelka Lenka Tabachová.
Záštita a pozvání na MF Souznění 2010:
Biskup Ostravsko – opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz, ministr Kamil Jankovský – Ministerstvo pro místní rozvoj, hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas, místostarosta MO Moravská Ostrava a Přívoz Tomáš Kuřec, starostka obce Václavovice Magda Pustková a starosta obce Kozlovice Miroslav Tofel.  
Pořadatelem je hudební agentura Zdeny, spolupořadateli jsou: statutární město Ostrava, obce Kozlovice a Václavovice, soubor Valašský vojvoda www.valasskyvojvoda.cz  a Folklorní sdružení ČR.
Vysílání o festivalu – Český rozhlas Ostrava, pořady:
Apetýt – uvádí Dagmar Misařová – 7.12.2010, 15.00-16.00 hod.
Vzpomínejte s námi – Galakoncert Souznění 2010 (sestřih) – 14.12.2009, 20.05-21.00 hod.
Vánoce na festivalu Souznění – 24.12.2010, 18.00-19.00 hod. Záznam z koncertu v Kostele sv. Ducha v Ostravě – Zábřehu (z pátku 17.12.).  
Souznění 2010 – 26.12.2010, 18.00-19.00 hod. Sestřih z Galakoncertu v DK MO (neděle 19.12.).  
Muzikanti hrajte (folklor na Souznění I.)  – 27.12.2010, 18.30-19.00 hod.
Folklor a folk (sestřih ze Souznění 2010) – 31.12.2010, 02.00-03.00. Brno, Ova a celostátní okruh.  
Ostravské folklorní kalendárium (folklor na Souznění II.) – 2.1.2011, 18.03-18.30 hod.


Vysílání o festivalu – Český rozhlas 3 - VLTAVA, pořad:
Vánoce na festivalu Souznění – 25.12.2010, 16.30-17.45 hod.
Záznam z koncertu v Kostele sv. Ducha v Ostravě – Zábřehu 17.12.2010, Camille Saint-Saëns – Vánoční oratorium, Antonio Vivaldi – Gloria RV 589.
Vysílání o festivalu - Česká televize (ČT TS Ostrava – mediální partner), pořady:
Spotová kampaň – diák (po pořadu Události v regionech, od 1.12.2010 okolo 18.00 hod.)
Sama doma (živě) - 10.12.2010, 12.30-13.30 hod. (ČT1). CM Kovaliček, Zpěváček 2010 Sára Kokešová a Zdeněk Tofel                                                    
Dobré ráno (živě) – v týdnu od 13.- 17.12.2010, 7.00-9.00 hod.– Zdeněk Tofel (ČT 1).
Televize POLAR – RTA Ostrava, sdílené vysílání na TV PRIMA  
Regionální vysílání RTA Ostrava, od 6.12.-9.12. a 13.-16.12. 17.40-18.00 hod. (reklamní spot).
Vysílání TV FABEX a UPC www.tvova.cz
Magazín Ostrava – rubrika HOST (rozhovor s Marcelou Heříkovou). Vysílání průběžně od 9.12. do 12.12.2010.
Rubrika kultura (Michaela Bartošová) – pozvánka, vysílání 13.-17.12.2010  
Jana Foltýnová, Zdeněk Tofel, Ostrava 7.12.2010Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore