Test
24.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
Tisková zpráva - Stálá historicko-etnografická expozice „Městečko pod Radhoštěm“

Tisková zpráva - Stálá historicko-etnografická expozice „Městečko pod Radhoštěm“
Slavnostní vernisáž stálé expozice Městečko pod Radhoštěm proběhla v Sušáku Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dne 14.12.2010 v 15.00. Expozice byla otevřena jako poslední z projektů tzv. Norského grantu, jehož záměrem je dokumentace, uchování a prezentace projevů tradiční lidové kultury.
     Stálá historicko-etnografická expozice přibližuje na modelových situacích z dějin Rožnova pod Radhoštěm historii i běžný život východomoravského městečka v průběhu více než sedmi staletí. Expozice je vybudována na ploše cca 700 m2 a je členěna do několika tematických celků, které představují vybrané (modelové) události a jevy ze života města Rožnova pod Radhoštěm.
     Návštěvníkovi je nabídnuta procházka po různých tématech a zajímavostech z historie vybrané lokality i přilehlého mikroregionu, které na sebe navzájem časově navazují. Expozice využívá klasické výstavní prostředky a také moderní muzeologické a výstavní postupy, které zatraktivňují prezentované skutečnosti.
     Nově otevřená expozice využívá průvodce audiovizuální technologie – guideport systém.
Z hlediska edukačního expozice splňuje účel informační, vzdělávací i aktivně-výukový. V rámci své nabídky pro návštěvníky získává touto expozicí Valašské muzeum v přírodě nový výstavní formát, který doposud muzeu chyběl. Z hlediska tematického doplňuje prezentaci maloměstské kultury a každodenního života v již instalovaných expozicích všech areálů Valašského muzea.
     Vlastní expozici doplní návazné výukové lekce na vybraná témata z dějin mikroregionu (středověk a počátky osídlení Rožnovska, doba barokní a její zbožnost, lázeňství, Rožnov jako středisko výroby plátna, rožnovská řemesla, řemeslná a domácká výroba v okolí Rožnova, Rožnov literární, Rožnov pohledem malířů, Rožnov a krásná literatura, atd.). Velkou výhodou při realizaci těchto lekcí bude nejen videroom pro projekci filmových snímků, historických filmových záběrů atd., ale také dílna s edukačními pomůckami, replikami sbírkových předmětů atd. Cenným barokním exponátem je Boží hrob, vyrobený na objednávku Farního úřadu v Rožnově v polovině 18. století. Valašské muzeum jej od Farního úřadu získalo darem.

                                                      Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod RadhoštěmInfo:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore