Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
Tisková zpráva Folklorní sdružení České republiky

Tisková zpráva
Folklorní sdružení České republiky Ke zveřejnění: Zařadit aktuálně
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1 Kontakt: Dušan Macháček
Zdeněk Pšenica, předseda, tel.: 234 621 218, - 395 Tel. 777 910 211
fax: 224 214 647 Email: dusan.machacek@infonia.com
E-mail: foscr@adam.cz, psenica@adam.cz
Osobnosti Folklorní sdružení ČR
přijaly předsedkyně PS PČR Miroslava Němcová
a náměstkyně MŠMT ČR Eva Bartoňová  
15. a 16. prosince 2010

U příležitosti 20. výročí Folklorního sdružení ČR přijala ve středu 15. 12. odpoledne v Malé zrcadlové síni Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR státní tajemnice a náměstkyně ministra Eva Bartoňová zasloužilé osobnosti Folklorního sdružení ČR, aby jim předala poděkování za dlouholetou práci s dětmi a mládeží v oblasti podpory, udržování a rozvoje lidových tradic a kultury. Toto významné ocenění za aktivní působení ve folklorním hnutí obdrželi od paní náměstkyně, která je známa svým vřelým vztahem k lidové kultuře:
•Josef Levek, ředitel NF kyjovského Dolňácka a starosta Milotic,
•Eva Hanková, uměl. vedoucí souboru Dyleň a programová ředitelka MFF Karlovy Vary,
•Iveta Sinkulová, ředitelka festivalu Adventní prozpěvování Říčany a vedoucí dětského souboru Mikeš,
•Helena Skálová, předsedkyně regionálního Folklorního sdružení Ostravska,
•Jiří Pokorný, tajemník Folklorního sdružení ČR
• a v zastoupení Radka Ehrenbergerová, prezidentka MFDFS Písní a tancem Luhačovice.

Paní Eva Bartoňová poděkovala jejich prostřednictvím i všem dalším členům FoS ČR, kteří pracují v dětských folklorních souborech či organizují neuvěřitelné množství krásných dětských festivalů. Vyzdvihla rovněž práci přítomného emeritního ředitele odboru pro mládež MŠMT ČR Jaroslava Tučka.
Slavnostního setkání byli přítomni i zástupci FoS ČR předseda Zdeněk Pšenica a Dušan Macháček, šéfredaktor časopisu FOLKLOR Kazimír Jánoška a ředitel Dětské tiskové agentury Slávek Hrzal. Ve slavnostní atmosféře poděkoval předseda Zdeněk Pšenica paní náměstkyni za její všestrannou podporu a dlouholetou spolupráci a předal jí Plaketu Folklorního sdružení ČR.
  Následující den 16.12. ve 14 hodin se konalo přijetí dalších osobností u předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavy Němcové. Paní předsedkyně je přivítala ve svých reprezentačních prostorách a předala jim Pamětní list předsedkyně PS Parlamentu ČR k 20. výročí Folklorního sdružení ČR. Toto vysoké ocenění předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR za práci ve folklorním hnutí převzali:
• Jaroslav Novák, člen výboru FoS ČR a předseda Horáckého folklorního sdružení
• Petr Ryba, ředitel MFF Čermenských slavností v Dolní Čermné
• Jan Rylko, předseda PZKO a ředitel festivalu MFF Gorolski święto, Jablunkov
• Jan Šlajs, poradce předsedy FoS ČR a ředitel MFF Pražský jarmark
• Vladimír Sochor, tajemník Středočeského festivalu Tuchlovická pouť
• Zdeněk Tesařík, starosta obce Tvrdonice a ředitel FF Podluží v písni a tanci.
Miroslava Němcová řekla, že je fanoušek folkloru a váží si všech obětavých lidí, kteří hrají aktivní úlohu v regionech, kde již po řadu generací jsou folklor a lidové umění součástí života. Označila za úžasné, že v dnešním atomizovaném světě se najde ještě mnoho těch, kteří se věnují folkloru a pokračují v rozvoji těchto tradic. Popřála všem, aby stále měli kolem sebe dostatek mladých lidí, kteří naváží na jejich práci.
Předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica předal paní předsedkyni Plaketu Folklorního sdružení ČR s poděkováním za dlouholetou pomoc a spolupráci. Děkoval jí za převzetí záštity nad XIII. Národním krojovým plesem, který nejen tradičně zaštiťuje, ale kterého se také - v horáckém kroji - účastní. Ve velmi srdečné a přátelské diskuzi pozvali pak všichni ocenění paní předsedkyni i další poslance na akce ve svých regionech.
Oběma slavnostním aktům předcházelo v úterý 14. prosince na krajském úřadu v Olomouci první setkání přípravného výboru 17. ročníku Celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní Zpěváček 2011, aby zahájil přípravu soutěže. Pracovní jednání mělo slavnostní bod – ocenění Hany Pospišílíkové, předsedkyně Hanáckého folklorního sdružení a zástupkyně ředitele soutěže Zpěváček. Ocenění k 20. výročí Folklorního sdružení ČR jí předal předseda Zdeněk Pšenica, který zdůraznil její zásluhy o lidovou kulturu v hanáckém regionu. V současné době se hanácké soubory již intenzívně připravují na nejprestižnější akci FoS ČR – Národní krojový ples, který se bude konat 5. února v Praze v TOP HOTEL na Chodově právě ve znamení hanáckého folkloru.
Ve čtvrtek 16.12. večer se zúčastnil předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica jednání zastupitelstva města Červený Kostelec, kde předal Tablo k 20. výročí FoS ČR Petru Mědílkovi, starostovi Červeného Kostelce a prezidentovi MFF Červený Kostelec, nejstaršího festivalu v českém prostředí. Petr Mědílek je jedním z dvanácti vyznamenaných starostů festivalových měst a obcí, které jim udělil za jejich aktivní podporu členských folklorních festivalů a slavností Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR a  Folklorní sdružení ČR.
Další informace na www.folklornisdruzeni.cz .
Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore