Test
26.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
Folklorní sdružení České republiky

Tisková zpráva
Folklorní sdružení České republiky Ke zveřejnění: Zařadit aktuálně
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1 Kontakt: Dušan Macháček
Zdeněk Pšenica, předseda, tel.: 234 621 218, - 395 Tel. 777 910 211
fax: 224 214 647 Email: dusan.machacek@infonia.com
E-mail: foscr@adam.cz, psenica@adam.cz
Folklorní sdružení ČR oceňovalo na Moravě
18.-20. prosince 2010
Předsednictvo a výbor Folklorního sdružení ČR se rozhodly vyzdvihnout zásluhy aktivních členů k letošnímu 20. výročí založení organizace. Bylo obtížné vybírat ze čtrnáctitisícové rodiny folkloristů, z nichž patří poděkování všem, ať už působí v souborech, organizují folklorní akce či jiným způsobem pomáhají udržovat a rozvíjet lidovou kulturu. Schválen byl úctyhodný seznam osobností z řad členů sdružení i partnerských organizací, kterým FoS ČR uděluje ocenění za dlouholetou aktivní práci ve prospěch lidové kultury a tradic a podporu folklorních festivalů a slavností v České republice.
O víkendu předával předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica ocenění zasloužilým členům a spolupracovníkům sdružení na Moravě.
V sobotu 18.12.se konal v Uherském Brodě 132. vánoční večer, který pořádal soubor Olšava. Při této příležitosti  předal Zdeněk Pšenica Poděkování Folklorního sdružení ČR za výjimečný přínos k uchování a rozvoji tradiční lidové kultury, folkloru a cílů sdružení:
• Lubomíru Málkovi - dlouholetému vedoucímu souboru Olšava
• Janě Smutné - ředitelce o.p.s. Tradice Slovácka v Blatničce a Janu Smutnému za rozvoj folklorních aktivit ve Vnorovech a nadstandardní spolupráci s FoS ČR
• Davidu Pavlíčkovi - uměleckému vedoucímu souboru Kunovjan o.s.
Lubomíru Málkovi, čerstvému pětašedesátníkovi, pogratuloval k jeho narozeninám a věnoval mu k tomuto životnímu jubileu Tablo předsedy FoS ČR.
V neděli 19.12. se předseda Zdeněk Pšenica a Jarmila Mrnuštíková, generální sekretář zahraničních vztahů FoS ČR, zúčastnili závěrečného galakoncertu Mezinárodního folklorního festivalu Souznění v Domě kultury města Ostravy. Během slavnostního programu převzali Poděkování Folklorního sdružení ČR osobnosti moravsko slezského regionu:
• Jiřina Pavlíková - zasloužilá spolupracovnice FoS ČR, historička umění Muzea Těšínska  
• Zdeněk Tofel - redaktor ČRo Ostrava, ředitel MFF Souznění  
• Růžena Kupčáková - ředitelka MFF Sochovy národopisné slavnosti a starostka Lhotky pod Ondřejníkem
• Kateřina Macečková - ředitelka MFF Folklor bez hranic Ostrava a vedoucí souboru Hlubina
• Michael Vít - Hlavní hygienik ČR, dlouholetý spolupracovník FoS ČR, patron mnoha folklorních festivalů
• Rostislav Hlosta - ředitel Multimediálních projektů na záchranu lidových tradic
• Boleslav Slováček - dlouholetý vedoucí souboru Slezan
• Helena Skálová - Ostrava
Zdeněk Pšenica a Jarmila Mrnuštíková předali dále Plaketu FoS ČR dvěma zvlášť výjimečným osobnostem:
• Iljovi Rackovi, řediteli ČT studio Ostrava za nadstandardní propagaci folkloru a lidové kultury
• Janu Rokytovi, dlouholetému redaktorovi ČRo Ostrava, zakladateli a vedoucímu CM Technik, předsedovi finálové poroty celostátní soutěže Zpěváček.

Oceňování na Moravě pokračovalo ještě v pondělí 20.12. na radnici v Šumperku, kde předseda FoS ČR děkoval dalším oceněným:
• Libuši Drtilové - ředitelce MFF Šumperk
• Miroslavu Drtilovi - vedoucímu souboru Markovice Postřelmov.
Dlouholetý emeritní starosta Šumperka a em. poslanec PS PČR Petr Krill obdržel za dlouhodobou aktivní podporu folklorních akcí na Šumpersku Plaketu FoS ČR. Současnému starostovi Šumperka Zdeňku Brožovi předal Zdeněk Pšenica Tablo k 20. výročí FoS ČR, které mu udělil jako jednomu z dvanácti vyznamenaných starostů Výbor pro vědu, kulturu, vzdělání a petice Senátu Parlamentu ČR a výbor Folklorního sdružení ČR.
Posledním oceněným ještě týž den byl senátor Adolf Jílek. Na přátelské návštěvě mu Zdeněk Pšenica poděkoval za dlouholetou spolupráci s FoS ČR, podporu a patronát nad  mnoha folklorními akcemi. Adolf Jílek byl před šestnácti lety rovněž jedním z hlavních iniciátorů a zakladatelů celostátní soutěže Zpěváček.


Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore