Test
24.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
Předseda Senátu Parlamentu ČR ocenil zasloužilé osobnosti Folklorní sdružení ČR - Valdštejnský palác, 5. ledna 2011

Předseda Senátu Parlamentu ČR
ocenil zasloužilé osobnosti Folklorní sdružení ČR
Valdštejnský palác, 5. ledna 2011

      Dvacet let v životě organizace, která sdružuje 14.000 lidí stejných zájmů a cítění, už něco znamená. Folklorní sdružení ČR si připomínalo toto jubileum především oceněním svých nejaktivnějších členů a spolupracovníků. Těm nejzasloužilejším poděkovali i nejvyšší ústavní a státní činitelé.
  
     Ve středu 5. ledna 2011 přijal významné osobnosti Folklorního sdružení ČR v Rytířské síni Valdštejnského paláce předseda Senátu Parlamentu ČR pan Milan Štěch. U příležitosti 20. výročí sdružení jim předal Pamětní medaili Senátu Parlamentu České republiky za výjimečný přínos lidové kultuře.

     „Folklorní sdružení ČR a folklor obecně mají velký kulturní a tím i společenský přínos. Předávají tradiční kulturní hodnoty dalším generacím. Nezanedbatelná je rovněž jejich role při organizování mladých lidí a jejich výchově,“ zmínil ve svém projevu předseda Senátu.
“Lidí, kteří se o to zasluhují, si v Senátu velmi vážíme, a proto je pro nás velkou ctí, že vám můžeme poděkovat a popřát vám hodně úspěchů v další práci,“ řekl přítomným.

      Ocenění z rukou předsedy Senátu převzali:

-  Pan Bohumil Chochola, hudebník a vedoucí souboru Čtyřlístek, místopředseda Pražské folklorní unie – Folklorního sdružení Střední Čechy, zakládající člen FoS ČR, spoluzakladatel středočeského folklorního festivalu v Tuchlovicích.
-  Pplk.Aleš Krkoška, ředitel Vojenského uměleckého souboru Ondráš Ministerstva obrany ČR, jediného profesionálního folklorního tělesa u nás.
-  Pan Josef Langer, místopředseda FoS ČR, vedoucí souboru Haná, dlouhodobý programový ředitel národní přehlídky Lidový rok ve Velké Bystřici.
-  Pan Ladislav Michálek, dlouholetý 1. místopředseda FoS ČR, vedoucí souboru Lipta, spoluzakladatel MFF Liptál a dětského folklorního festivalu Liptál, jediný držitel folklorního Oskara – nejvyššího ocenění mezinárodní unie IGF.
-  Paní Jarmila Mrnuštíková, generální sekretář zahraničních vztahů FoS ČR, která udržuje a rozšiřuje kontakty s mnoha zahraničními organizacemi a institucemi, jejichž výsledkem je velmi dobrá spolupráce českého folkloru a lidové kultury v zahraničí.
-  Pan Václav Kasík, dlouholetý generální ředitel Českého rozhlasu, který ve své funkci projevoval velmi úzký vztah k tradiční lidové kultuře, výrazně přispěl k uzavření vzájemné smlouvy o spolupráci mezi FoS ČR a Českým rozhlasem a k navrácení BROLN pod křídla Čs. rozhlasu.

     Předseda Senátu ocenil ze své iniciativy za výjimečný přínos lidové kultuře taktéž předsedu Folklorního sdružení ČR Zdeňka Pšenicu.
    
      V hlase předsedy FoS ČR bylo slyšet pohnutí, když děkoval za udělení této pocty. Ve svém projevu krátce promluvil o činnosti FoS ČR a zdůraznil, že je to jedna z mála dětských a mládežnických organizací, kde členská základna neubývá, ale naopak se počet mladých lidí zvyšuje.

     „Chtěl bych při této příležitosti vyjádřit velké poděkování za spolupráci se Senátem“, řekl dále Zdeněk Pšenica. „Od samého počátku našlo Folklorní sdružení u jeho představitelů i jednotlivých senátorů velké pochopení. Mnozí senátoři výrazně pomáhají  v obcích, městech a regionech po celé republice. Mezi výjimečné patří místopředsedkyně Senátu paní Alena Gajdůšková. Nejenže zaštiťuje členské festivaly, podporuje je, propaguje na nevyšší úrovni, ale osobně se jich účastní a jeden festival dokonce moderuje. Od počátku 90. let výrazně pomáhala festivalu Písní a tancem Luhačovice, který se stal nejprestižnějším dětským festivalem v České republice.“

     Zdeněk Pšenica oslovil přítomnou místopředsedkyni Senátu Alenu Gajdůškovou, aby přijala jako výraz poděkování Stříbrnou plaketu Folklorního sdružení ČR.

    „Toto ocenění ráda přijímám, protože, jak víte, jsem fanda folkloru“, řekla paní Alena Gajdůšková. „Vážím si obrovské práce Folklorního sdružení, který má zásluhu nejen na udržení, ale i dalším rozvoji lidové kultury, že český folklor žije, vyvíjí se a má také své nástupce. Těším se, že se budeme setkávat dál na všech těch krásných festivalech, které děláte.“

     Předseda FoS ČR děkoval za spolupráci rovněž panu Jaroslavu Müllnerovi, řediteli sekretariátu předsedy Senátu PČR. Jaroslav Müllner již v předchozích funkcích náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR i náměstka ústřední školní inspektorky ČR ochotně a intenzívně pomáhal činnosti sdružení. Z rozhodnutí výboru FoS ČR mu Zdeněk Pšenica předal Tablo k 20. výročí Folklorního sdružení České republiky.

     Ocenění členové FoS ČR byli závěrem pozváni na prohlídku Valdštejnského paláce.

    Více viz: www.folklornisdruzeni.cz a www.senat.cz


Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore