Test
26.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
Na prvním letošní jednání se ve dnech 18.–19. února 20011 sešel v Praze výbor Folklorního sdružení ČR


  [ pridané: 07.03.2011 ]

Tisková zpráva

Folklorní sdružení České republiky Ke zveřejnění: Zařadit aktuálně
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1 Kontakt: Kazimír Jánoška
Zdeněk Pšenica tel.: 234 621 218, Šéfredaktor
Předseda FoS ČR fax: 224 214 647 Tel. 775 013 129
E-mail: foscr@foscr.cz,
E-mail: k.janoska@foscr.cz


Agenda Folklorního sdružení ČR
pod drobnohledem výboru

PRAHA – Na prvním letošní jednání se ve dnech 18.–19. února 20011 sešel v Praze výbor Folklorního sdružení ČR. Jeho členové – Ladislav Michálek, 1. místopředseda FoS ČR, Josef Langer, místopředseda FoS ČR, Jiří Pokorný, tajemník FoS ČR, Vlastimil Fabišík, Jaroslav Novák, a Jarmila Mrnuštíková, generální sekretář zahraničních vztahů FoS ČR –  si spolu s  Bohumilem Chocholou, předsedou Kontrolní komise FoS ČR a Bohumilem Hrubešem, místopředsedou Kontrolní komise FoS ČR v úvodu dvoudenního jednacího maratónu vyslechli informace předsedy FoS ČR Zdeňka Pšenici o činnosti sekretariátu Sdružení v období od listopadu 2010 do února 2011.
.
V rámci obsáhlého exposé Zdeněk Pšenica mj. zdůraznil, že všichni pracovníci ve vypjatém období závěru loňského roku i nástupu do letošního roku odvedli dobrou práci a beze zbytku vyřídili rozsáhlou obsahovou i organizační agendu sekretariátu. Její mimořádná náročnost byla podle slov předsedy dána i tím, že vrcholil proces oceňování členů FoS ČR u příležitosti 20. výročí vzniku sdružení. V této souvislosti Z. Pšenica doporučil výboru, aby připravil návrh na oceňování kolektivních členů FoS ČR – souborů a členských festivalů a slavností, které se nezastupitelným způsobem zasluhují – stejně jako jednotlivé osobnosti – o udržování tradic lidové kultury a jejich předávání novým pokolením.

O aktivitách sdružení v oblasti Regionálních operačních programů a Integrovaných operačních programů Evropské unie informoval přítomné Jiří Pokorný. Jak z jeho slov vyplynulo, zkušenosti, které sdružení získalo při realizace projektů Folklorní kaleidoskop Jižní Moravy a Folklorní kaleidoskop Vysočiny, využije v novém projektu IOP, zaměřeném na těsné propojení akcí lidové kultury a cestovního ruchu. Projekt, který FoS zpracoval již v září loňského roku, je rozfázován na období od začátku dubna 2011 až do konce března 2013. Jeho výstupem budou kompletní „balíčky“ s nabídkou poznávacích a zážitkových pobytů v rámci folklorních top-ten festivalů v České republice. Projekt je zaměřený především na mladé lidi a mladé rodiny s dětmi ze zemí Evropské unie.

V další částí jednání výbor vyhodnotil přípravy a průběh XIII. Národního krojového plesu, který se uskutečnil 5. února 2011 v TOP HOTEL Praha. Po diskusi výbor konstatoval, že akce splnila a v některých směrech i předčila očekávání organizátorů. Bohatou obsahovou náplní, kreativní dramaturgií, kvalitní organizací i reprezentativní účastí domácích i zahraničních hostů potvrdila, že tradice Národního krojového plesu je již nedílnou, přitom vysoce prestižní součástí kulturního života naší společnosti. Výbor v této souvislosti vyslovil vysoké uznání Olomouckému kraji, Hanáckému folklornímu sdružení a dalším významný partnerům z etnografického regionu Hané za jejich podíl na zajištění programové náplně XIII. Národního krojového plesu, který byl věnován právě hanáckému folkloru. Jednoznačně pozitivní hodnocení akce přispělo k tomu, že výbor rozhodl o termínu konání XIV. Národního krojového plesu, a to v sobotu 4. února 2012. Současně potvrdil, že bude zaměřen na etnografické regiony hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

Důležitým bodem jednání výboru byly ekonomické otázky. Ekonomka sdružení Eva Oravcová informovala přítomné členy výboru o výsledcích hospodaření FoS ČR v roce 2010. Podle jejich slov je ekonomický výsledek vyrovnaný, sdružení hospodařilo v uplynulém roce beze ztráty, dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury, včetně finančních příspěvků od sponzorů pokryly náklady na vybrané folklorní akce, především celostátní finále Zpěváček Velké Losiny, Dny tradiční kultury, galakoncerty Zpěváček – Slávik a Zpíváme pro radost, MFDFS Písní a tancem Luhačovice, Pražský jarmark a další. Diskuse k problematice hospodaření však poukázala na problémy s vyúčtováváním finančních příspěvků, které poskytuje FoS souborům na jejich činnost, resp. na zajišťování krojů apod. Řada souborů, které dotace získaly, nejsou schopny jejich užití doložit adekvátními účetními doklady. Požadavky na rozsah nejrůznějších účetních dokladů je totiž rok od roku vyšší – ne však vinou FoS, ale ministerstev či dalších institucí, které rok od roku zpřísňují požadavky na transparentnost použití dotací. Nutnost doložit účetními doklady i částky vynaložené – obrazně řečeno na jednu ruličku toaletního papíru – dospěla tak daleko, že některé soubory či organizátoři festivalů sice o finanční příspěvek požádají, ale kvůli přebujelé byrokratické účetní administrativě se jich nakonec vzdají. Jak konstatoval výbor, problém je částečně i na straně souborů, a to především v dodržování termínů vyúčtování dotačních titulů. Po diskusi bylo proto rozhodnuto, že počínaje příštím rokem budou z dotačního řízení automaticky vyloučeny žádosti těch souborů a festivalů, které letos nedodrží termín 15. listopadu 2011 jako poslední den pro předložení vyúčtování finančních příspěvků poskytnutých Folklorním sdružením ČR. Výbor současně uložil předsedovi FoS, aby s tímto opatřením neprodleně seznámil všechny členské soubory a festivaly sdružení. Podle názoru členů výboru nelze už dál tolerovat rozvolněnou finanční disciplínu některých členských subjektů FoS, protože se to může do budoucna negativně promítnou do jeho autority a postavení jako občanského sdružení, které má status „státem uznané organizace pro práci s dětmi a mládeží“.

Výbor se rovněž seznámil s předběžným plánem letošních aktivit sdružení v oblasti zahraničních vztahů. Jak konstatovala J. Mrnuštíková, zástupci FoS se letos zúčastní zasedání IGF v Rumunsku a v Rusku, uskuteční se několik výjezdů k partnerským organizacím a sdružením folkloristů v zemích Evropské unie. Z předběžného přehledu zahraničních souborů, které letos obohatí tuzemské folklorní festivaly a slavnosti, vyplynulo, že domácí publikum bude mít možnost shlédnout soubory z Rumunska, Bulharska, Ruska, Slovenska, Polska, Makedonie, Gruzie, Itálie, Kypru a dalších zemí.

V závěru jednání výbor schválil materiál Konkretizace programu X. valné Hromady FoS ČR – programové priority FoS ČR v roce 2011.


Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore