Test
20.06.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
CO PAMATUJE STROM A LIDÉ ZAPOMNĚLI? největší výstavní projekt Národního zemědělského muzea Praha v jeho historii,


  [ pridané: 07.05.2011 ]


CO PAMATUJE STROM A LIDÉ ZAPOMNĚLI?
největší výstavní projekt Národního zemědělského muzea Praha v jeho historii,
jehož hlavním partnerem je státní podnik Lesy ČR

Rok 2011 byl vyhlášen Organizací spojených národů Mezinárodním rokem lesů s cílem zvýšit povědomí a posílit ochranu přírody, trvale udržitelné obhospodařování lesů a vývoj všech typů lesů k užitku současných i budoucích generací.

Národní zemědělské muzeum Praha zahájilo ve spolupráci se státním podnikem Lesy ČR koncem dubna tohoto roku v rámci Mezinárodního roku lesů zatím svůj nejrozsáhlejší výstavní projekt v prostorách svého muzea v Praze na Letné v historii.
Jeho základní částí je výstava „Co pamatuje strom a co lidé zapomněli“, která je situována do velkého sálu v prvním patře muzea. Návštěvník prochází kmenem stotřicetiletého smrku, v němž se může v decentních sekvencích pohybovat na časové ose a seznamovat se s historií vybraných lesnických oborů. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout také kancelář fořta ze začátku 20. století nebo kancelář současného správce Lesů České republiky. V hlavním sále probíhají rovněž interaktivní doprovodné programy pro dětské i dospělé návštěvníky. Součástí projektu „Co pamatuje strom a co lidé zapomněli?“ je také interaktivní venkovní expozice „O stromech a o lese“ umístěná v revitalizovaném muzejním dvoře.
Na území ČR lesy pokrývají téměř celou jednu třetinu území. Z tohoto počtu spravují Lesy ČR kolem 50 % státních lesů. Lesy ČR se proto k  Mezinárodnímu roku lesů hlásí. V průběhu celého roku státní podnik Lesy České republiky připravuje mnoho osvětových akcí pro širokou veřejnost o lese a lesnictví v podobě přednášek, besed, vycházek, ale především akcí typu „Den s LČR“, které se budou konat v jednotlivých regionech ČR, a které budou tematicky zaměřeny na lesní hospodářství. O těchto akcích podnik veřejnost pravidelně informuje na svých internetových stránkách. Výstava „Co pamatuje strom a lidé zapomněli“ v Národním zemědělském muzeu Praha přitom představuje ve spektru realizovaných akcí událost nejvýznamnější.
V nově otevřených prostorách muzea na prvním a třetím patře jsou instalovány další doprovodné výstavy, např. „Staletí mysliveckých a lesnických uniforem“, největší sbírka historických i současných, českých i zahraničních mysliveckých a lesnických uniforem. Součástí této výstavy jsou i uniformy významných osobností a filmové a divadelní kostýmy lesních a lesnických postav. Jedna z dalších doprovodných výstav, „Vůně dýmu a jehličí“, seznamuje návštěvníky s historií a


kouzlem lesních železnic. O práci českých lesníků v zahraničí vypovídá dokumentární výstava „Český les v poušti Negev (Izrael)“. Tradici lesnického školství u nás přibližuje výstava „Střední lesnické školství v České republice“.

Tento velký výstavní projekt je otevřen pro veřejnost od 29. dubna a potrvá až do 30. října 2011.  Jeho součástí jsou rovněž další doprovodné akce - odborné semináře a přednášky v přednáškovém sále muzea a několik tematických Týdnů (dnů, víkendů) lesa s tématikou lesnictví  a myslivosti pro  odbornou i  širokou veřejnost. Celý výstavní projekt probíhá v pražském sídle Národního zemědělského muzea na adrese Kostelní 44, Praha 7 – Letná.

Podrobný časový harmonogram projektu najdete na web stránkách Národního zemědělského muzea – www.nzm.cz  .
                                                                                
Partneři výstavy: Ministerstvo zemědělství, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Keren Kayemeth Le Israel, Silvajagd – sdružení podnikatelů, Expal s.r.o., Husquarna Česko, s.r.o., Ing. Ladislav Houzar, Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, Střední  lesnická škola Žlutice, Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek, Střední škola lesnická a rybářská Bzenec, Střední lesnická škola Hranice, Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, Česká lesnická akademie Trutnov, Restaurace Stará myslivna Konopiště a Vinicola s.r.o.

Mediální partneři: Český rozhlas 2 – Praha,  Český rozhlas – Region,  Gastro Hotel profi revue, Kam po Česku, Lesnická práce, Myslivost / Stráž myslivosti, Pressweb,  Revue 50plus, Silva Bohemica, Silvarium.cz, VideaPro.cz a Zemědělec.  


KONTAKTY


Mgr. Lubomír Maršík
public relations / marketing
Národní zemědělské muzeum Praha
tel: 233 376 012
e-mail: lubomir.marsik@nzm.cz.

Mgr. Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz


(ZPRÁVA POKRAČUJE DOPLŇUJÍCÍMI INFORMACEMI)

DOPLŃUJÍCÍ INFORMACE

Věděli jste například následující zajímavosti o našich lesích?
■ Lesy ČR spravují lesní porosty v majetku státu Česká republika na výměře 1 milion 320 tisíc hektarů, z toho je cca 45 % v chráněných územích!
■ Lesy ČR pečují o lesy ve své správě podle zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích. Dokladem řádné a kvalitní péče o les je prestižní certifikát PEFC udělený Lesům ČR nezávislým certifikačním orgánem. Jde o celosvětově největší mezinárodní systém certifikace trvale udržitelného hospodaření. Je tedy externě ověřeno, že hospodaření LČR není na úkor lesa. LČR mají tímto systémem certifikováno 100% svých lesů. Na světě je tímto systémem certiifikováno přes 200 milionů hektarů lesa.
■ Ročně LČR vytěží cca 8 mil m³ dřeva.
■ Plocha, kterou naopak ročně LČR zalesní, dosahuje cca 11 tisíc hektarů, ročně tak vysadí kolem 60 milionů sazenic.
■ Plocha lesů v ČR na rozdíl od jiných zemí každoročně roste: v posledních letech o více než 2000 hektarů ročně.
■ Lesy se v celé ČR rozkládají na ploše téměř 2 miliony 660 tisíc hektarů, což je 33,7 % území ČR, v roce 1930 přitom činila celková plocha lesů na našem území jen 2 miliony 354 tisíc hektarů.

■ Lesy mají důležitou dřevoprodukční funkci -– DŘEVO JE JEDNOU Z MÁLA TRVALE OBNOVITELNÝCH SUROVIN – slouží nejen například k výrobě papíru, ale také širokého spektra výrobků s přidanou hodnotou,  jde o surovinu čistě přírodní, bez jakéhokoli negativního vlivu na zdraví lidí.
■ V našich lesích se odhadem nachází zásoba cca 678 milionů m³ dříví, což je množství, z kterého by se dalo např. postavit 4,5 milionu dřevěných domů.
■ Ročně se v lesích všech vlastníků a správců v ČR vytěží okolo 16 milionů m³ dřeva, přičemž 18 milionů m³ dřeva v lesích každoročně přiroste, zásob dřeva v našich lesích neustále přibývá, v ČR se rozhodně netěží na úkor budoucnosti lesů.
■ V  lesích na našem území se neustále zvyšuje podíl listnatých dřevin a jedle: mezi lety 1950 až 2009 tento podíl stoupl o plných 100 %, podíl listnatých dřevin dnes činí 24,5 % celkové plochy lesů. 45 % z LČR ročně zalesňované plochy jsou listnaté dřeviny a jedle.
■ Péče o les je složitý proces vyžadující vzdělané a zkušené lesnické odborníky opírající se o staletími prověřené zkušenosti.
■ Nejstarší chráněná území u nás se nacházejí právě v lesích jako např. Žofínský prales a Hojná Voda (1838), Boubínský prales (1858). U zrodu těchto chráněných území stáli právě lesníci.
■ V posledních letech nabývá na významu u lesů funkce rekreační a zdravotní – stoupá na významu zejména pro městské obyvatelstvo – Lesy ČR proto budují mnoho naučných stezek, rekreačních altánů, vyhlídkových míst, podporují turistiku a celkový zájem lidí o les.
■ Lesníci pečují nejen o les, ale také jeho obyvatele: podpora mravenců, podpora zpěvného ptactva, podpora dravců a sov, přikrmování lesní zvěře v zimním období apod.
■ Jedním z nejdůležitějších právních předpisů je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích: účelem tohoto zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.
■ Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese.
■ Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.


Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore