Test
24.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
Postkonto Neziskový sektor do služeb folkloru


  [ pridané: 12.06.2011 ]

Tisková zpráva Tisková zpráva Tisková zpráva

Postkonto Neziskový sektor do služeb folkloru

PRAHA – Jedním z průmětů současné ekonomické krize do reálu života není jen otázka, kde získat finanční prostředky na činnost folklorních souborů nebo na organizování folklorních festivalů, ale i to, jak šetřit provozní a další náklady. Bankovním produktem, který toto velmi dobře umí, je Postkonto Neziskový sektor Poštovní spořitelny, určené právě subjektům neziskového sektoru.

O jeho výhodách – a zejména o smlouvě o spolupráci mezi ČSOB a FoS ČR při zakládání Postkont Neziskový sektor Poštovní spořitelny – informovali novináře ve středu 1. června  2011 předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica a ředitel regionálních finančních center ERA Poštovní spořitelna Petr Cihelník na tiskové konferenci, pořádané v Domě Svazu českých a moravských družstev na Václavském náměstí.

Jak v úvodu tiskové konference P. Cihelník zdůraznil, Poštovní spořitelna se dlouhodobě profiluje jako banka, která zná potřeby neziskového sektoru a má jeho subjektům co nabídnout. Konkrétně jde o zvýhodněné bankovní služby prostřednictvím produktu „Postkonto Neziskový sektor“, který výší poplatků a stylem fungování respektuje charakter a potřeby  tohoto specifického segmentu klientely, jakým jsou neziskové organizace. Produkt v současné době  už využívá 10 tisíc občanských sdružení, 900 církevních společností, 60 obecně prospěšných společností a 50 nadací a nadačních fondů.

Co se týká uzavřené smlouvy, upřesnil Z. Pšenica, hlavní výhody  nabídky Poštovní spořitelny pro členské soubory a festivaly Folklorního sdružení ČR jsou v  třech základních rovinách: vedení účtu zdarma, Internetové bankovnictví zdarma a bonus 400 Kč za otevření účtu souboru, který si ho otevře. Nezanedbatelné rovněž je, že u Posktonta Neziskový sektor se platí jen za uskutečněné transakce, ne paušály za to, že účet existuje. A pokud se používá internetové bankovnictví, jedná se o poplatky v korunových částkách.

Jak na tiskové konferenci dále zaznělo, významnou výhodou Postkonta Neziskový sektor je možnost založení účtu přímo u klienta prostřednictvím obchodních manažerů Poštovní spořitelny, kteří jsou rovnoměrně rozmístěni po území ČR. Podstatným faktorem jsou rovněž příležitosti pro marketingovou spolupráci na regionální úrovni mezi Poštovní spořitelnou a Folklorním sdružením ČR, resp. jeho členskými festivaly a soubory. Úspěšným příkladem v  tomto ohledu je např. partnerství Poštovní spořitelny na XIII. Národním krojovaném plese FoS ČR v TOP Hotelu Praha v únoru 2011.

A jak lze sjednat Postkonto Neziskový sektor? – Předně  telefonicky na čísle 261 356 331 či e-mailem – s uvedením konkrétního požadavku – na folklornisdruzeni@csob.cz. Aneb stačí jen kliknout na logo Poštovní spořitelny (najdete na www.folklornisdruzeni.cz) a stáhnout si Tipovací kartu, následně ji vyplnit a zaslat na adresu, která je na ni uvedena. Příslušný kontakt bude obratem  předán  obchodnímu manažerovi nejblíže dostupnému místu zájemce.
                                                                        
Připravil: FoS ČR, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
                Tel.: 234 621 218, fax: 224214647
                Email: foscr@foscr.cz


Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore