Test
24.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
PRAHA – Blížící se 19. Mezinárodní festival dětských folklorních souborů Písní a tancem


  [ pridané: 11.08.2011 ]

Jednání ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského a předsedy FoS ČR Zdeňka Pšenici

PRAHA – Blížící se 19. Mezinárodní festival dětských folklorních souborů Písní a tancem, který se uskuteční v Luhačovicích ve dnech 9.–11. září letošního roku, představoval základní obsahovou platformou včerejšího jednání mezi Kamilem Jankovským, ministrem pro místní rozvoj, a Zdeňkem Pšenicou, předsedou Folklorního sdružení ČR. V sídle FoS ČR na Senovážném náměstí v Praze oba představitelé upřesňovali podrobnosti „scénáře“ slavnostního vyhlášení výsledků 17. ročníku soutěže Vesnice roku 2011, které je od roku 2009 součástí programu luhačovického folklorního festivalu.
Oba představitelé se shodli, že výsledky soutěže budou zveřejněny v sobotu 10. září odpoledne, a to v průběhu odpoledního programového bloku festivalu, pořádaném na Lázeňském náměstí v Luhačovicích. Podrobnosti, včetně osobností, které budou slavnostnímu vyhlášení přítomny, dopracuje organizační výbor festivalu ve spolupráci s odpovědnými pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které je od roku 1996 – spolu se Spolkem pro obnovu venkova, Svazem měst a obcí ČR a Ministerstvem zemědělství ČR – jedním z vyhlašovatelů soutěže.
Ministr Kamil Jankovský i předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica se přitom shodli, že cíle soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova – povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova  – vytvářejí prostor pro aktivní spolupráci všech zainteresovaných institucí, neboť venkov jako takový je i v současné postindustriální době nadále přirozeným prostředím, uchovávajícím i rozvíjejícím všechny složky naší lidové kultury a jejich tradic.
Oba představitelé současně posoudili možnosti vzájemné spolupráce MMR ČR a FoS ČR v oblasti podpory rozvoje domácího turistického ruchu. Jak zdůraznil Kamil Jankovský, značné rezervy jsou v cílené propagaci České republiky jako přitažlivé turistické destinace s nesmírným bohatstvím kulturních a dalších památek. I když existují státem podporované specializované agentury, propagace je značně roztříštěná a zaměřená na regiony a subregiony, přičemž chybí kvalitní prezentační materiály, které by turistům přibližovaly  Českou republiku jako celek.
Zdeněk Pšenica ministru pro místní rozvoj nastínil vydavatelskou praxi FoS ČR, která je zaměřena právě na produkci informačních a marketingových titulů, pokrývajících všechny etnografické regiony Čech, Moravy a Slezska. Současně jménem FoS ČR, které sdružuje více než 400 členských souborů a více než 60 folklorních festivalů FoS ČR, potvrdil připravenost ke vzájemné spolupráci při propagaci naší země jako svébytného celku složeného ze 14 regionů.

Připravil: FoS ČR
                                      Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore