Test
26.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
PETICE „ANO CHARITĚ“


  [ pridané: 15.12.2011 ]

PETICE „ANO CHARITĚ“
Princip zdanění loterijních společností nesmí vzít podporu
postiženým, kultuře, ekologii a sportu
V souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. o právu petičním vyhlašuje petiční výbor
petici na podporu neziskového sektoru.
Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
my, zástupci institucí, členové společenských, občanských a neziskových organizací, kteří jsou dosud příjemci odvodu části výtěžku z loterií a jiných podobných her na veřejně prospěšné účely, obracíme se na Vás s velkým znepokojením, prosbou a nadějí.
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala dne 20. 9. 2011 vládní návrh zákona o zřízení jednoho inkasního místa. V rámci této novely je navrhováno zrušit stávající systém odvodů části výtěžku z podnikání loterijních firem na veřejně prospěšné účely a nahradit jej speciální loterijní daní. V praxi to bude znamenat, že novým příjemcem části výtěžku z provozování loterijních her bude stát, který určí, zda vůbec a jak daň přerozdělí.
Plně rozumíme Vaší snaze nastavit jasnější regulaci loterií a především zvýšit transparentnost při odvádění části výtěžku na veřejně prospěšné účely. Ta je však již podle nás dostatečně řešena letošní novelou loterijního zákona, kterou schválily obě komory Parlamentu ČR a byla podepsána i prezidentem republiky, a díky které bude stát předem schvalovat, kterým organizacím je možné poskytnout odvod z loterií na veřejně prospěšné účely a toto pak důsledně kontroloval. Loterijní hry jsou ve většině zemí povolovány jen proto, že jejich výnos je určen na humanitární, dobročinné a veřejně prospěšné účely. Nyní hrozí, že přijetím výše uvedeného zákona nedostanou lidé s postižením, kultura, ekologie, sport i charita z těchto prostředků vůbec nic.
Touto peticí chceme upozornit na to, že naše činnost, naše neziskové projekty, naše dobročinné, kulturní, společenské, zdravotní i sportovní akce jsou na prostředcích, které dostáváme v rámci odvodů na veřejně prospěšné účely, často přímo existenčně závislé. Bez těchto prostředků, při trvale se snižující podpoře ze strany veřejných rozpočtů, by mnoho neziskových organizací nebylo schopno fungovat. Pokud zrušení odvodů na veřejně prospěšné účely začne platit, bude to pro řadu organizací a sdružení znamenat okamžitou likvidaci.
Zastupujeme členy organizací, ať již kulturních institucí, charit, nadací, sportovních klubů a občanských sdružení, o nichž víme, že tyto odvody skutečně směřují k veřejně prospěšným projektům. Cítíme potřebu Vám tuto skutečnost sdělit, neboť mediální kampaň z nedávné doby, která pranýřovala některé případy zneužívání těchto prostředků, se nás opravdu netýká. Prostředky, které jsme touto cestou získali, byly vždy pod přísným dohledem oprávněných institucí a vždy jsme pečlivě doložili každou korunu.
Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
prosíme vás, abyste znovu zvážili, zda návrh nového zdanění loterií ve skutečnosti neohrožuje celý systém financování neziskových organizací, dobročinnosti, kultury a sportu. Podporujeme snahu ozdravit veřejné rozpočty, ale tím spíš jsme pro zachování systému vícezdrojového financování, který neziskovému sektoru umožňuje plnit svou pozitivní celospolečenskou roli. Odvody loterijních společností na tyto účely považujeme za klíčové pro stabilitu a rozvoj celé kulturní, sportovní i charitativní sféry.
S ohledem na dopady, které by přineslo schválení uvedeného zákona a které by měly zásadní dopad na celý neziskový sektor, se na Vás obracíme se žádostí, aby požadavky naší petice byly projednány přikázanými výbory a zazněly i v rámci rozpravy na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Důvodem je zejména skutečnost, že uvedená změna je formálně připojena k velkému balíku legislativních změn.
Níže podepsaní občané věří, že vezmete požadavky petice v potaz při projednávání návrhu uvedeného zákona a tím podpoříte nejen rozvoj, ale vlastní existenci široké škály neziskových organizací.
Děkujeme a jsme s veškerou úctou
Za petiční výbor:
Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, Vondroušova 1193, 163 00 Praha 6
Taťána Kuchařová, předsedkyně správní rady Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci, Uruguayská 4, 120 00 Praha 2
Zdeněk Pšenica, předseda Folklorního sdružení České republiky, Lesní 619/a, 289 23 Milovice
Daniel Dvořák, ředitel Národního divadla Brno, U Kublova 12, 147 00 Praha 4
Zastupovat petiční výbor při jednání se stáními orgány je oprávněn Václav Krása.
PODPISOVÝ


Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore