Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
Hejtman Jiří Zimola přijal folkloristy jižních Čech České Budějovice, 2. listopadu 2011


  [ pridané: 15.12.2011 ]

Hejtman Jiří Zimola přijal folkloristy jižních Čech
České Budějovice, 2. listopadu 2011
Jak už bylo v informačním servisu Folklorního sdružení České republiky několikrát zdůrazněno, důležitou formou jeho komunikace s veřejnou samosprávou jsou setkání organizátorů akcí lidové kultury s hejtmany etnograficky silných krajů. Po Zlínském, Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském, Karlovarském kraji, Kraji Vysočina a Plzeňském kraji obohatil dnes tuto tradici Jihočeský kraj. Jeho hejtman Jiří Zimola přijal ve svém sídle ředitele folklorních festivalů a slavností spolu se starosty měst a obcí, kteří jsou již po léta úzce spjati s přípravou a zajišťováním Jihočeské lidové slavnosti České Budějovice, Mezinárodního folklorního festivalu Český Krumlov, Selských slavností Holašovice, Jihočeského folklorního festivalu Kovářov, Mezinárodního folklorního festivalu Písek a Mezinárodního dudáckého festivalu Strakonice. Historicky prvního jednání představitelů regionu s řediteli jihočeských folklorních festivalů a slavností se zúčastnil rovněž Zdeněk Pšenica, předseda Folklorního sdružení ČR.

Hejtman Jiří Zimola ve svém vystoupení především upřímně poděkoval všem, kteří se dobrovolnou činností osobně zasluhují o udržování a rozvoj lidových tradic v regionu jižních Čech. Jak zdůraznil, povinností krajské samosprávy a jeho představitelů je navázat na předchůdce a dál poskytovat podporu těmto aktivitám. Přítomné ubezpečil, že ve složité ekonomické a finanční situaci, v níž se  společnost v současné době ocitla, bude usilovat o to, aby se škrty v rozpočtu kraje na rok 2012 nedotkly oblasti podpory dětí a mládeže, včetně akcí tradiční lidové kultury a folkloru zvláště. Ve svém vystoupení dále připomněl možnosti, které skýtá Program obnovy venkova, jenž je – obrazně řečeno – důležitým polštářem, který umožňuje profinancovávat různé projekty obnovy kulturních památek s přímým vztahem k nesmírnému myšlenkovému, duchovnímu a hodnotovému odkazu, který je obsažený v lidových tradicích. Jiří Zimola rovněž prezentoval významný záměr Jihočeského kraje pro příští rok – ale i s výhledem do dalších let, a to mimořádnou finanční „injekcí“ podpořit kulturní aktivity v „jihočeských památkách UNESCO“ – v Českém Krumlově a Holašovicích. Obdobně připravuje kraj i významnou podporu unikátnímu Mezinárodnímu dudáckému festivalu ve Strakonicích, který se příští rok uskuteční již po dvacáté. Na druhé straně přítomné informoval o tom, že společnost ČEZ ročně přispívá Jihočeskému kraji částkou 100 mil. Kč na podporu nejrůznějších sportovních a kulturních aktivit v regionu. Přiznal však, že z tohoto finančního objemu nebyly doposud čerpány významnější prostředky na podporu folklorních festivalů a slavností v regionu. V závěru svého vystoupení Jiří Zimola ocenil mimořádný podíl Českého rozhlasu České Budějovice a jeho ředitele Jiřího Svobody na medializaci akcí lidové kultury, ať už formou přímých přenosů z folklorních festivalů nebo zpravodajstvím či studiovými pořady o jihočeských dechovkách a folklorních souborech atd. Jak zdůraznil, současným generacím je zapotřebí připomínat vše to, z čeho jsme vyšli, jaké tradice jsou součástí našeho bytí a kam směřujeme. Lidé jsou již přesyceni globalizací a v každodenním životě vyhledávají možnosti návratu ke kořenům naší národní svébytnosti, které folklor a celá oblast lidových tradic a lidové kultury představují.

Přítomní ředitelé folklorních festivalů a slavností – manželé Milan a Pavla Škochovi  (JLS České Budějovice a JFF Kovářov), Vlasta Dvořáková  a Dalibor Carda (MFF Český Krumlov), Jan Jílek (SL Holešovice), Pavel Brúžek a Miroslav Černý (MFF Písek) a Eva Dresslerová a Ivana Říhová (MDF Strakonice) informovali jihočeského hejtmana o jednotlivých akcích a jejich současném dramaturgickém, programovém i obsahovém profilu, resp. o záměrech pro příští rok. I přes různost zpracovávaných programových témat či specifikách  festivalů  (zejména u strakonického dostaveníčka dudáků prakticky z celého světa) se všichni shodli, že největším problémem v současnosti je finanční zajištění těchto akcí. Dosavadní funkční tzv. třízdrojové financování podle schématu „grantová podpora od obce a od kraje plus podpora sponzorů a vlastní prostředky především formou dobrovolné práce členů souborů a jejich příznivců“ se začíná vyčerpávat nejen ze strany podpory od institucí veřejné samosprávy, ale i ze strany sponzorů. Bude-li se vývoj dál ubírat tímto směrem, octne se nejen folklor, ale celá sféra lidové kultury v nezávidění hodné situaci popelky.
Všichni přítomní závěrem shodně ocenili upřímný zájem hejtmana Jiřího Zimoly na udržení a rozvíjení lidových tradic v jihočeském regionu.
Kontakt:                                                                         Folklorní sdružení ČR
Kazimír Jánoška                                                            Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
Tel. 775 013 129                                                           Tel.: 234 621 218, fax: 224214647
Email: k.janoska@foscr.cz                                            Email: foscr@foscr.cz
Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore