Test
20.06.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
1. místopředsedou Senátu Parlamentu ČR Přemyslem Sobotkou o folklorních festivalech


  [ pridané: 15.12.2011 ]

S 1. místopředsedou Senátu Parlamentu ČR Přemyslem Sobotkou
o folklorních festivalech
29. listopadu 2011 Praha  První místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka pozval ve čtvrtek odpoledne na přátelské setkání představitele členských folklorních festivalů Folklorního sdružení ČR, nad nimiž převzal v letošním roce záštitu.  Pan Přemysl Sobotka uvítal se své pracovně zástupce 37. mezinárodního folklorního festivalu „Pod Zvičinou“, který se koná v Lázních Bělohrad a 8. mezinárodního folklorního festivalu „Na rynku v Bystřici“, pořádaného v Bystřici pod Hostýnem. Z Lázní Bělohrad přijeli do Prahy Jindřich Richtera, ředitel festivalu, programová ředitelka Zdena Richterová a starosta města Pavel Šubr, z Bystřice pod Hostýnem ředitel festivalu Petr Stavovský a místostarostka města Vladislava Bělíková. Setkání se rovněž zúčastnili předseda Folklorní sdružení ČR Zdeněk Pšenica, poradce předsedy Vlasta Cibulová, šéfredaktor časopisu FOLKLOR Kazimír Jánoška a poradce 1. místopředsedy Senátu PČR Petr Kostka.
Velice srdečnou a neformální atmosféru navodil 1. místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka hned v samotném začátku vzpomínkou na svá studijní léta, která prožil na koleji se samými Moraváky a od té doby zná snad všechny moravské písničky. Nad výše jmenovanými folklorními festivaly přebíral letos patronát poprvé, proto se velmi živě zajímal o jejich průběh, dojmy z letošního ročníku i o těžkosti, s kterými se při organizování svých akcí jejich pořadatelé potýkají.

      Místostarostka Bystřice pod Hostýnem Vladislava Bělíková představila s velkým zaujetím pamětihodnosti a poutní místa kraje. Sama je dlouholetá členka souboru Rusava, který bystřický festival pořádá. Ač to nebylo v programu setkání, Přemysl Sobotka si s velkým zájmem vyslechl její informace o starostech s opravami památek a o nejbližších záměrech místního zastupitelstva.  
        O festivalu Na rynku v Bystřici pohovořil jeho ředitel Petr Stavovský. Přestože je mezi festivaly jeden z nejmladších, začíná být v regionu populární a je hodně navštěvován. Podrobněji se zmínil o některých programech, účasti zahraničních souborů a pořadu, kterým se snaží bystřický festival „zapojit do děje“ i samotné diváky. Předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica doplnil, že stejně jako na pořádání festivalu v Bystřici pod Hostýnem má zásluhu soubor Rusava, soubor s obrovskou tradicí, tak v Lázních Bělohrad sehrává stejnou úlohu soubor Hořeňák, jeden z našich nejúspěšnějších souborů, a to nejen na domácí půdě, ale i na zahraničních pódiích.
Starosta Lázní Bělohrad Pavel Šubr nastínil krásné prostředí festivalu Pod Zvičinou, který využívá areál lázní a zámeckého parku. Pozval 1. místopředsedu Senátu PČR na slavnosti v příštím roce a do kraje Karla Václava Raise.
Ředitel slavností Pod Zvičinou Jindřich Richtera vzpomenul vznik festivalu, který je třetím nejstarším v republice. Na letošním ročníku bylo dva a půl tisíce lidí. Hovořil o historii pořádajícího souboru Hořeňák, datující se již od roku 1945, který od samého vzniku vede spolu s manželkou. Soubor reprezentoval Českou republiku v mnoha zemích včetně Mexika, Brazílie, Kanady a ročně uskuteční 130-140 vystoupení. Jindřich Rychtera vyzdvihl zásluhu města, v němž má festival velké zastání a bez jehož podpory by se nemohl pořádat.
K poděkování starostovi města se přidala i Zdena Richterová. „Pan Šubr nepřijde jenom na zahájení festivalu, ale chodí se dívat na vystoupení a programy, často ho zahlédnu v hledišti,“ uvedla. Zvlášť připomenula koncerty pro školní mládež, na kterých zahraniční soubory učí děti tančit jejich tance a raritu festivalu - zábavnou soutěž „Polka Rallye“. Řekla, že už dnes se pracuje na dramaturgii příštího ročníku.
ta a obce dnes sehrávají ve financování festivalů rozhodující roli,“ potvrdil Zdeněk Pšenica. „Chci dále upozornit na to, že folklorní festivaly jsou obrovským fenoménem z hlediska cestovního ruchu. Po stránce organizační a programové úrovně zaznamenaly festivaly nesmírný nárůst,“ dodal předseda FoS ČR.

      


Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore