Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
Výzva Iniciativy "SOS Neziskovky"


  [ pridané: 15.12.2011 ]

Výzva Iniciativy "SOS Neziskovky"
Prohlášení řady politických představitelů z posledních týdnů nás vedou k vážné obavě o budoucnost mnoha nevládních organizací, které vykonávají nezastupitelnou práci v péči o potřebné. Z prohlášení významných členů Senátu i Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jakož i členů Vlády ČR je zřejmé, že lze očekávat zásadní změny v rozpravě o nedávno schváleném Zákoně o jednom inkasním místě, která proběhne v Senátu PČR již tento týden. Záměrem politiků je měnit podmínky při zdanění loterijních společností tak, že neziskovému sektoru nebude garantována ani jediná koruna. Naše obavy jsou o to silnější, že tyto hlasy zaznívají napříč politickým spektrem.
Proto se na senátory, poslance i vládní představitele obracíme s následující výzvou:
I. Nevládní neziskové organizace včetně nadací doposud hradí z odvodů loterijního sektoru významnou část své veřejně prospěšné činnosti. Pokud o tento zdroj přijdou, nemají žádnou možnost, jak takový výpadek financí nahradit, a stát jim žádné náhradní řešení nenabízí. Takový krok může být pro řadu organizací likvidační.
II. Neziskový sektor vykonává celou škálu činností, které stát potřebuje zajišťovat, ale sám je vykonávat neumí a nemá k tomu nástroje. Poskytování sociálních služeb pro seniory, integrace sociálně vyloučených, osobní asistence, práce s drogově či alkoholově závislými, pomoc obětem násilných trestných činů, zajišťování dobrovolné práce a v neposlední řadě prevence všech rizikových oblastí – to jsou jen letmé příklady oblastí, v nichž je schopnost státu pomáhat téměř nulová, a role nevládních neziskových organizací je tak nezastupitelná.
III. Znemožnění čerpání finančních prostředků z odvodů loterijního podnikání, respektive odvod těchto zdrojů do státního rozpočtu či do rozpočtů obcí může znamenat, že z původního objemu financí vynakládaných na činnosti neziskových organizací a nadací (cca 2 mld. Kč) nedoputuje neziskovému sektoru ani zlomek. Z dostupných analýz vyplývá, že míra korupce, klientelismu a nekompetence je na obecní úrovni ze všech veřejných institucí vůbec nejhorší.
Vylepšení obecních rozpočtů na úkor neziskového sektoru je tím nejhorším možným řešením. Stát nedisponuje žádnými nástroji, jak obcím nařídit strukturu rozdělování takto získaných finančních zdrojů. Neziskový sektor se tak může stát rukojmím obecních zastupitelů či starostů. Proto apelujeme na členy Senátu i Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:
Ponechejte dočasně neziskovkám prostředky od loterijního sektoru, dokud pro ně nemáte jiné přehledné a fungující řešení k financování jejich činnosti. V příštím roce je na programu novela Loterijního zákona, jejímž
prostřednictvím lze situaci vyřešit. V opačném případě riskujete skokové omezení veřejně prospěšných služeb, které pro stát neziskový sektor každodenně vykonává.
Za Iniciativu "SOS neziskovky":
Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě Daniel Dvořák, ředitel Národního divadla v Brně Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Taťána Kuchařová, předsedkyně správní rady Nadace Krása pomoci Zdeněk Pšenica, předseda Folklórního sdružení ČR


Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore