Test
27.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
Slavnostní křest publikace Zdeňka Vejvody PLZEŇSKO V LIDOVÉ PÍSNI


  [ pridané: 15.12.2011 ]

Slavnostní křest publikace Zdeňka Vejvody
PLZEŇSKO V LIDOVÉ PÍSNI
Plzeňsko je oprávněně považováno za jeden z nejzpěvnějších českých regionů s bohatou tradicí národopisného výzkumu. V oboru hudební folkloristiky však dosud postrádalo reprezentativní monografii. Tuto „mezeru“ vyplňuje právě vycházející publikace etnomuzikologa Zdeňka Vejvody Plzeňsko v lidové písni / Antologie historických zápisů hudebního folkloru 19. a 20. století. Vydává ji Folklorní sdružení ČR a Etnografický ústav Akademie věd ČR s podporou dotací Plzeňského kraje, Města Plzeň a MO Plzeň 1.
Ve své první části obsahuje publikace obsáhlou studii s tématem historických pramenů lidových písní a tanců a základní charakteristiku jejich hudebního typu. Druhá část tohoto svazku je koncipována jako antologie 354 historických zápisů hudebního folkloru, první rozsáhlejší výbor repertoáru venkova a malých měst sledované oblasti z 19. a první poloviny 20. století. Kromě anonymu z roku 1819 obsahuje zápisy ze sbírek K. J. Erbena, z rukopisných souborů shromážděných v době příprav Národopisné výstavy českoslovanské v devadesátých letech 19. století (J. Hylák, E. Jaňour, M. Kozák a H. Palla), dále zápisy z let 1904–1914 z archivu Pracovního výboru pro českou lidovou píseň (J. Bradáč, F. Homolka), z rukopisných fondů Národopisného muzea Plzeňska (O. Blecha, J. Němcová, K. Rodina, M. Ulčová, J. Vraštil) a z vydaných i rukopisných sbírek B. Vyhlídky, Č. Holase, K. Weise, J. Chudáčka, J. Pomahače, F. Hyndráka a Z. Bláhy. Záměrem monografie Zdeňka Vejvody Plzeňsko v lidové písni je představit repertoár plzeňského venkova v plné šíři a vyjádřit pestrost jeho historických vrstev, tanečních druhů, žánrů, tematického a obsahového zaměření a funkce při hudebních a tanečních příležitostech či v rámci rodinné a výroční obřadnostSlavnostní prezentace hudební monografie se konala ve středu 14. prosince na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Publikaci pokřtili hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec, předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica, starosta MČ Plzeň 1 Miroslav Brabec a nestor západočeských folkloristů Zdeněk Bláha. Milan Chovanec ocenil obrovský význam monografie nejen pro západočeské folkloristy, ale i pro celou republiku. Profil monografie přiblížil přítomným její autor Zdeněk Vejvoda. K příjemné atmosféře křtu přispěla dětská Lidová muzika Sluníčko z Rokycan.
        V průběhu křtu předseda Zdeněk Pšenica předal Zdeňkovi Bláhovi stříbrnou plaketu Folklorního sdružení ČR, kterou sdružení ocenilo jeho celoživotní zásluhy o zachování a rozvoj lidových tradic na Plzeňsku a v západočeském regionu.
Vydavatelé publikace děkují za podporu rovněž Ministerstvu kultury ČR, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Českému rozhlasu.
Kontakt:                                                                        
Folklorní sdružení ČR
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
Tel.: 234 621 218, fax: 224214647
Email: foscr@foscr.cz
www.folklornisdruzeni.cz          


Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore