Test
27.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
Valašský rok 2012


  [ pridané: 21.08.2012 ]

Program VMP září 2012

Valašský rok 2012

05. 09. od 15. 00
místo konání: Dřevěné městečko, kostel sv. Anny
VARHANNÍ KONCERT
Koncert je spolu s pravoslavnou panychidou pořádán k uctění památky ThDr. Vladimíra Petřeka, roku 1942 faráře pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze.
Zahraje paní Linda Čechová Sitková.

09. 09. od 15.00
místo konání: Dřevěné městečko, Komorní amfiteátr
(v případě nepříznivého počasí Janíkova stodola)
MUZICÍROVÁNÍ SE SOLÁNĚM
Cimbálová muzika Soláň se svými tanečníky přivádí na jeviště valašského muzea
lašský soubor písní a tanců "Ondřejnica", který vznikl v roce 1977 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Vznikl, jak sami uvádějí: „Ke chvále rodného Lašska, v pokoře k písním a tancům našich předků, v úctě k lidovým hudcům, tanečníkům a zpěvákům.“
Soubor Soláň v rámci pořadu symbolicky pokřtí nové CD „Bylo lásky, bylo.“

15. 09. cca od 13.00 doběh závodníků
místo konání: Dřevěné městečko
BĚH RODNÝM KRAJEM EMILA ZÁTOPKA
10. ročník memoriálu olympijského vítěze pořádaný při příležitosti nedožitých 90tin Emila Zátopka a 90. narozenin Dany Zátopkové.
Start běhu je v 11.00 před Technickým muzeem v Kopřivnici a cíl v Dřevěném městečku Valašského muzea, kde je na Valašském Slavíně Emil Zátopek pochován.
Trasa závodu vede z Kopřivnice přes Štramberk, Ženklavu, Vepřovice, sedlo nad pramenem Jičínky do Valašského muzea v Rožnově p. R.
Od 14. hodin účinkuje soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic.

21. 09. ve večerních hodinách
Sraz účastníků v 18.30 u hudebního altánu v parku.
místo konání: Dřevěné městečko
XVII. PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ S BROUČKY VALAŠSKÝM KRÁLOVSTVÍM
Dětský lampiónový průvod s programem pořádaný Městskou knihovnou ve spolupráci s VMP a TKA
Janíkova stodola – pohádka O ČERNOKNĚŽNÍKOVI A ŠEVCI
palouk Dřevěného městečka  - pohádka NA PALOUČKU U MRAVENCŮ
Komorní amfiteátr - divadelní a ohňové vystoupení MAGICKÁ SVĚTLA

24. 09. po celý den 10.00- 17.00
místo konání: Valašská dědina
PODZIM V ZAHRADĚ A V CHALUPĚ
V areálu Valašské dědiny pracovníci muzea předvedou, jak se naši předkové chystali na zimu. Uvidíte různé podzimní práce - např. vyorávání brambor, mlácení obilí, mletí pohanky, sušení ovoce, zpracování lnu, vaření povidel, lisování moštu, sekání dřeva na zimu a podzimní stříž ovcí.

Pietní akt

28. 09. v 14.00
místo konání: Dřevěné městečko, Janíkova stodola a Valašský Slavín
PIETNÍ AKT ULOŽENÍ OSTATKŮ pana JIŘÍHO RAŠKY
Na čestné pohřebiště budou přeneseny ostatky prvního československého vítěze zimní olympiády.  Člověka, který se už za svého života stal legendou - skokana na lyžích, pana Jiřího Rašky.

Náboženské obřady

05. 09. od 12. 00
místo konání: Dřevěné městečko, kostel sv. Anny
PRAVOSLAVNÁ PANYCHIDA
Slavnost je pořádaná k uctění památky ThDr. Vladimíra Petřeka.
Ten roku 1942, po atentátu na Heydricha, ukrýval parašutisty v kryptě pod pravoslavným chrámem sv. Cyrila a Metoděje v Praze. Po vyzrazení byl spolu s dalšími zatčen a dne 5. 9. 1942 popraven v Praze - Kobylisích.
Výstavy

03. 08. – 02. 11. 2012
Výstavní sál Sušák  - 1. patro
OBRAZY A ARTEFAKTY
Výstavou se autor Miloš ŠIMURDA rozpomíná na začátky svého malování a předkládá návštěvníkům nejen své dílo, ale i artefakty, které jsou s jednotlivými obrazy spojeny a které se staly malíři trvalou připomínkou jeho modelů. 
Miloš Šimurda (nar. 5. 6. 1924 ve Frenštátě pod Radhoštěm) je považován za nejvýznamnějšího představitele československého umění šedesátých let žijícího na území našeho kraje. Žije a tvoří v Rožnově pod Radhoštěm od r. 1948 a od r. 1955 také v Bratislavě.
Sušák, stálá expozice - přízemí
MĚSTEČKO POD RADHOŠTĚM
Stálá historicko-etnografická expozice přibližuje na modelových situacích z dějin Rožnova pod Radhoštěm historii i běžný život východomoravského městečka v průběhu více než sedmi staletí. Expozice je členěna do několika tematických celků, které postihují vybrané události a jevy ze života Rožnova pod Radhoštěm. Návštěvníkovi je nabídnuta procházka po různých tématech a zajímavostech z historie vybrané lokality i přilehlého mikroregionu, které na sebe navzájem časově navazují. Expozice využívá klasické výstavní prostředky i moderní muzeologické a výstavní postupy, které zatraktivní prezentované skutečnosti.

Výstavní sál Sušák  - 1. patro
VÝTVARNÉ UMĚNÍ NA VALAŠSKU II.
Výtvarný život v letech 1920 – 1945
Výstava představuje výběr z výtvarné sbírky Valašského muzea v přírodě a spolu s několika výpůjčkami představuje výtvarný život na Valašsku v tomto období.

Výstavní sál Sušák  - 1. patro
MALOVANÁ JIZBA
Umělecké řemeslo a užité umění ve sbírkách Valašského muzea v přírodě z
18. až ½ 20. století

Dřevěné městečko - Panská sýpka, stálá expozice
Řeznické řemeslo
Expozice o podobách řeznického řemesla v první polovině 20. století. Vystaven je starý řeznický krámek s malou dílnou na zpracování masa a také venkovská zabíjačka, která byla nedílnou součásti života na vesnici. Expozice je výpovědí o minulosti tradičního řemesla, které mělo svou nezastupitelnou úlohu v městském i venkovském prostředí.

Výchovně vzdělávací pořady 2012

CO VAŘILY NAŠE BABIČKY – TRADIČNÍ LIDOVÁ STRAVA
Program se věnuje tradičním zemědělským plodinám a jejich využití v lidovém stravování. Seznámíme se s užitkovými plodinami, které se v dřívějších dobách na Valašsku pěstovaly a využívaly k přípravě pokrmů. Dozvíme se také o způsobech jejich zpracování a uchovávání. Některá z valašských jídel si společně uvaříme a ochutnáme.
Realizace: 18. – 20. 09  2012
Délka pořadu: 120 min
Cílová skupina: 5. - 9. ročník ZŠ
Místo konání: Živý dům

TAJEMNÝ HRAD ROŽNOV
S malým Čeňkem Kramolišem vstoupíte do neprobádaných zákoutí tajemného hradu Rožnov, dozvíte se nejen o jeho historii, ale poznáte tajemství skrytá v hlubinách hradeb.
Realizace: 2. - 4. října
Délka pořadu: od 9.00 – 12.00 hod.
Cílová skupina: MŠ a I. stupeň ZŠ, ZŠ, senioři
Místo konání: Dřevěné městečko, Janíkova stodola, expozice Městečko pod Radhoštěm (Sušák),

Rezervaci výchovně vzdělávacích pořadů lze provést na internetových stránkách muzea www.vmp.cz

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.


Otevírací doba

Dřevěné městečko
01. 09. – 30. 09. 09:00 –17:00
Mlýnská dolina
01. 09. – 30. 09 10:00 –17:00
Valašská dědina
01. 09. – 30. 09 10:00 –17:00
Více informací na www.vmp.cz


Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore