Test
26.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
Jednal rozšířený výbor FoS ČR 5.-6. října 2012


  [ pridané: 08.10.2012 ]

Jednal rozšířený výbor FoS ČR
5.-6. října 2012


      V souladu se schváleným programem činnosti Folklorního sdružení ČR na rok 2012 se ve dnech 5.−6. října 2012 uskutečnilo v Praze jednání výboru FoS ČR, kterého se rovněž zúčastnili i předsedové regionálních sdružení.

      Na programu dvoudenního zasedání byly mj. zpráva o činnosti předsednictva FoS ČR v uplynulém období, dále informace o ekonomické situaci, příprava valné hromady, zpráva o zahraničních aktivitách  a vyhodnocení majoritních akcí realizovaných ve druhém a třetím čtvrtletí letošního roku.

     Jednání řídil předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica, který na úvod shrnul nejdůležitější výsledky pracovních schůzek s představiteli  nejrůznějších státních a veřejných institucí či samosprávných orgánů jednotlivých krajů, měst a obcí. Za nejdůležitější označil nedávné přijetí folkloristů vybraných festivalů předsedou vlády Petrem Nečasem, které potvrdilo, že Folklorní sdružení ČR je uznávaným a ceněným partnerem vrcholných státních institucí v oblasti působení na děti a mládež v duchu lidových tradic a jejich rozvíjení mezi novým pokolením.

      K problematice ekonomické situace sdružení Z. Pšenica  poznamenal, že je adekvátní celkovému stavu veřejných financí. Krize neobešla ani FoS ČR, krácení prostředků na jeho činnost z prostředků MŠMT počátkem letošního roku způsobilo nepříjemný propad v celkovém hospodaření. Nejvíce na to doplácejí folklorní soubory, je totiž minimální naděje, že sdružení jim bude moci přispět na jejich hospodářské a správní výdaje, resp. na volnočasové aktitvity či na pořízení nových krojů. I když ani v minulosti nebyly tyto částky „horentně“ vysoké, současné omezení dotací znamená pro většinu souborů velmi nepříjemný „zásah“ do jejich beztak již deficitních rozpočtů.

      Co se týká přípravy valné hromady, bylo mj. zdůrazněno, že termín jejího konání ve dnech 16.−17. listopadu v Praze se velice rychle blíží a je nutné, aby členové FoS ČR urychleně zaslali návrhy na ocenění jednotlivců za jejich záslužnou činnost v uplynulém období. V této souvislosti bylo zdůrazněno, že návrhy nejsou „limitovány“  členstvím ve sdružení, doporučit lze i aktivní spolupracovníky či výjimečné osobnosti folkloru ze zahraničí.

      O zahraničních aktivitách informovala přítomné Jarmila Mrnuštíková, generální sekretář zahraničních vztahů. Zdůraznila mj., že ekonomická situace se negativně promítá i do mezinárodní výměny folklorních souborů. Zájem těle lidové kultury především z Latinské Ameriky je značný, pro nedostatek finančních prostředků se však řada výměn neuskutečnila. Tato skutečnost se nepříznivě promítá do programu folklorních festivalů u nás – vystoupení řady zahraničních souborů bylo dokonce avizováno na plakátech a odřeknutí jejich účasti na posledních chvíli pak stavělo naše organizátory do velmi nepříjemného světa, nemluvě o složitých situací při zajišťování náhradních souborů.

      Hodnocení majoritních akcí se týkalo především IX. MFF Pražský jarmark a XX. MFDFS Písní a tancem Luhačovice. I přes celkovou spokojenost s jejich průběh a úrovní nešlo přehlédnout, že kvůli finančním prostředkům byl na uvedených festivalů citelný nedostatek domácích souborů. FoS ČR musel totiž omezit prostředky na zaplacení jejich pobytu, účast zahraničních souborů však tím nebyla ohrožena – přijely na vlastní náklady a i díky této skutečnosti zaznamenal IX. MFF Pražský jarmak rekordní účast folklorních souborů nejen z Evropy, ale i z Asie a Severní a Jižní Ameriky.

      V samostatné kapitole jednání výbor vysoce ocenil podíl folkloristů na přípravě a průběhu XV. všesokolského sjezdu. Sletová folklorní skladba Radostná země realizovaná 31 folklorními soubory ze Zlínského a Moravskoslezského kraje byla ozdobou sletu. Velké poděkování patří Anně Buroňové, Heleně Skálové, Janě Šamánkové a Miroslavu Ekartovi nejen za autorské zpracování skladby, ale i za metodické vedení celého nácviku. Práci, kterou odvedli spolu s hudbou Jana Rokyty je víc než jen obdivuhodná, je svědectvím našeho vnímání lidových tradic na počátku druhého desetiletí třetího milénia, je obrazovým a hudebním poselstvím budoucím generacím o kořenech, z níž vyrůstá a dál bude vyrůstat naší národní identita.

      V průběhu jednáni rozšířeného výboru sdružení přítomné informoval šéfredaktor časopisu FOLKLOR Kazimír Jánoška o edičních záměrech v nejbližším období – konkrétně o Kalendáři folklorních akcí na rok 2013, jehož uzávěrka je již 5. listopadu 2012. Ondřej Mánek, představitel FoS ČR v představenstvu České rady dětí a mládeže prezentoval nejdůležitější aktivity této střechové organizace dětský a mládežnických organizací.


Kontakt:

Folklorní sdružení ‚CR
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
Tel.: + 420 234 621 218, fax: 224 214 647
E-mail: foscr@foscr.cz
www.folklornisdruzeni.cz


Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore