Test
27.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
O folkloru na půdě Senátu Parlamentu ČR 5. listopadu 2012, Praha


  [ pridané: 06.11.2012 ]

O folkloru na půdě Senátu Parlamentu ČR
5. listopadu 2012, Praha

     Ohlédnutí za uplynulým folklorním rokem je předmětem každoročního podzimního jednání senátního Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. V jednacím sále Senátu Parlamentu ČR uvítal včera předseda Výboru Jaromír Jermář ředitele členských folklorních slavností a festivalů Folklorního sdružení ČR, představitele samospráv, v jejichž obcích, městech a regionech se festivaly konají a zástupce institucí, které jsou těmto folklorním aktivitám nápomocny nebo na nich spolupracují.

     Sám původní profesí etnograf nazval folklorní tradice a lidovou kulturu duší národa a přítomné folkloristy těmi, kteří se zasluhují, aby „tato duše národa byla vidět a slyšet“. Jednání vedl předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica, který poděkoval Senátu PČR za jeho celoroční podporu folklorních akcí. Nutno dodat, že po právu, neboť mnozí senátoři zaštiťovali v tomto roce řadu folklorních festivalů i osobně se v nich angažovali.

      V úvodu promluvil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka a státní tajemnice a náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy Eva Bartoňová, oba patroni několika členských festivalů Folklorního sdružení ČR. Paní Eva Bartoňová předala pozdrav od ministra MŠMT ČR Petra Fialy, který, jak řekla, téma folkloru velmi vnímá. „Folklor souvisí s výchovou člověka, díky němu se utužuje národní hrdost. Vážím si Folklorního sdružení za to, že podchycuje stovky bezejmenných lidí, kteří se s láskou věnují mladé generaci.“  

     Starostka České obce sokolské Hana Moučková přišla poděkovat za pomoc Folklorního sdružení ČR na letošních oslavách 150. výročí Sokola a provedení folklorní skladby v podání  31 folklorních souborů Moravskoslezského a Zlínského kraje na XV. Všesokolském sletu.
      Z mediálních partnerů vystoupil ředitel Radia Proglas Martin Holík, který uvedl, že ve svém vysílání věnují folkloru týdně 5 hodin v pravidelných pořadech Folklorní okénko, Vonička, Za lidovou písničkou, Muzikanti, to sú chlapi a Festivalové okénko. Lidové kultuře dávají i prostor na webových stránkách a vybídl pořadatele folklorních festivalů, aby posílali fotky a zprávy z akcí. Ředitel Dětské tiskové agentury Slávek Hrzal poděkoval za možnost spolupráce tak velké organizace. DTA se podílí zejména na propagaci dětských folklorních festivalů a FoS ČR na anketě o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos.
      O dosavadní i výhledové spolupráci s FoS ČR hovořil rovněž Václav Liška, prezident Památkové komory ČR a místostarosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Předseda Českomoravského slovanského svazu Zdeněk Opatřil informoval o novém folklorním festivalu ve Středočeském kraji. Generální sekretář Klubu českých turistů Mojmír Nováček označil FoS ČR za přirozeného partnera: oba spolky stojí na dobrovolné práci. KČT dělá 1000 akcí ročně a připravuje vydání folklorního kalendáře pro své pořadatele. Styčné body s folklorními aktivitami, a to návrat k regionálním hodnotám, má i Asociace kuchařů a cukrářů ČR, jak řekl její viceprezident Jindřich Žydek. Manažerka Zuzana Albrechtová doplnila, že AKC může velice obohatit folklorní akce po gastronomické stránce.
       Ředitel Slovenského institutu v Praze Ladislav Snopko vystihl význam folklorních aktivit nejen pro upevňování tradic, ale i jako práci se současností. Vrchní ředitel Ministerstva pro místní rozvoj ČR Jiří Vačkář děkoval za spolupráci na soutěži Vesnice roku a za propojení akcí na dětském folklorním festivalu Luhačovice. Ujistil, že i v příštím roce ministerstvo počítá s  další plodnou spoluprací. Předseda Sdružení lázeňských míst a starosta Třeboně Jiří Houdek rovněž prohlásil, že SLM je připraveno stále více spolupracovat s FoS ČR, neboť kultura patří k lázeňským místům a ta mohou naši lidovou kulturu zprostředkovat i zahraničním návštěvníkům. Také v Třeboni letos vznikl nový folklorní festival.

      Ačkoliv se jednání neslo podle zaběhaného scénáře, v něčem bylo přece jenom odlišné. Ukázalo, jak obrovskou šíři spolupráce udržuje FoS ČR, kolik zájmových a profesních organizací a institucí se podílí v naší republice na folklorních akcích. Vyjádřil to před svým odchodem i Přemysl Sobotka: „Děláte práci, která je unikátní. Kamkoliv přijedu do zahraničí, budu všude mluvit o tom, co jste dokázali.“

      V neformálních vystoupeních za řečnickým pultem se dále vystřídali Rostislav Hlosta, ředitel multimediálních projektů, který shrnul šíři zaznamenaných folklorních akcí v letošním roce a mnohostranné využití multimediálních kiosků. Ukázal nové multimediální centrum ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově p.R., krásně začleněné do prostředí této unikátní památky lidové architektury. Emeritní senátorka Jiřina Rippelová, která zaštiťovala Pošumavský věneček a šest let festival Klatovy, vzpomněla jeho nedávno zesnulou ředitelku Irenu Valentovou a popřála všem, aby si udrželi nadšení pro folklor. Prezident české sekce Mezinárodní organizace pro lidové umění IOV Vítězslav Koukal připomenul úspěšné konání světového kongresu IOV letos v Praze. Děkoval FoS ČR a jmenovitě Jarmile Mrnuštíkové, generálnímu sekretáři zahraničních vztahů a předsedovi Zdeňku Pšenicovi za zorganizování tohoto významného mezinárodního setkání v České republice. Šéfredaktor časopisu FOLKLOR Kazimír Jánoška srovnával folklorní akce za poslední čtyři roky, zejména po stránce nárůstu festivalů. Uvedl, že na stránkách Folkloru dostávaly letos větší prostor názory starostů, kteří jsou těmi, jež mohou udělat a také dělají pro folklor nejvíc. O webových stránkách FoS ČR a jejich rozsahu promluvil místopředseda mediální komise FoS ČR Dušan Macháček. Tajemník FoS ČR Jiří Pokorný podal informace o účasti zahraničních souborů, které putovaly během roku po festivalech v celé republice, a výhled na rok 2013. Ředitelka Tradice Slovácka Jana Smutná a malíř, grafik a ilustrátor Ivo Dostál představili a nabídli práci svých uměleckých družstev.

     Již tradičně se při této příležitosti v Senátu Parlamentu ČR oceňují obce za péči o lidové tradice a jejich rozvoj, vyhlašované Folklorním sdružením ČR v rámci soutěže Vesnice roku. Člen hodnotitelské komise Jiří Hába seznámil s kritérii a výsledkem soutěže. 1. místo a Putovní pohár FoS ČR získala obec Žlutava ze Zlínského kraje, zastoupená starostou Stanislavem Kolářem, 2. místo obec Kamýk nad Vltavou, Středočeský kraj, zastupoval místostarosta Josef Vencovský a 3. místo obec Řepiště Moravskoslezský kraj, zast. starostou Rostislavem Kožušníkem. Pohár a šeky předal příslušným představitelům obcí předseda senátního Výboru Jaromír Jermář, za soutěž Vesnice roku Jiří Hába a za FoS ČR Jarmila Mrnuštíková.

      Tentokrát nezůstalo u jednoho slavnostního aktu. Česká obec sokolská ocenila píli a zaujetí folklorních souborů, s jakým se věnovaly nácviku folklorní skladby Radostná země a její úspěšné předvedení v rámci sletového programu na stadionu Synot Tip Aréně v Praze. Starostka ČOS Hana Moučková, vzdělavatel ČOS Zdeněk Mička, za asistence předsedy kulturní komise vzdělavatelského odboru ČOS Zdeňka Bartůňka a jednatelky vzdělavatelského odboru ČOS Květoslavy Volkové předali Pamětní list za účast na XV. Všesokolském sletu a obrazovou publikaci k výročí Sokola vedoucím vybraných souborů Hlubinka, Ostravička, Valašský vojvoda, Prahlubina, Odra, Vsacan, Lipta, Radhošť, Sedmikvítek a Bača.
       Kromě oceněných souborů Hana Moučková vyzdvihla práci autorů folklorní sletové skladby Anny Broňové, Heleny Skálové a Miroslava Ekarta a děkovala Zdeňku Pšenicovi za ohromnou podporu při všech akcích k letošnímu výročí Sokola. Předala mu Pamětní minci, vydanou ČNB ke 150. výročí a ocenění ČOS v podobě Plakety akademického sochaře J. Nálepy. Předseda FoS ČR rovněž děkoval Haně Moučkové a celé obci sokolské za krásnou spolupráci, která sletem nekončí.

      V závěru jednání předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica shrnul rok 2012. I když bylo méně prostředků a mnohde se redukoval počet účinkujících souborů, většina z 64 členských festivalů Folklorního sdružení ČR byla letos typická zvýšením návštěvnosti. Řekl, že Česká republika je vnímána nejen jako folklorní velmoc, ale i festivalová. Ocenil města a kraje, které i přes finanční situaci dotace na lidovou kulturu většinou nesnížily. 95% festivalů by nemohlo bez pomoci měst a obcí fungovat. Vyzdvihl pomoc Ministerstva zahraničních věcí ČR z hlediska zahraniční spolupráce. Zhruba 260 zahraničních souborů  hostovalo letos v ČR a velmi kvalitních. Zmínil šíři propagace FoS ČR a výbornou spolupráci s mediálními partnery, zejména s Českým rozhlasem a zásluhu Českých center a Czechtourismu na zahraniční propagaci. Děkoval za spolupráci Sdružení měst a obcí, Spolku pro obnovu venkova, OSA, za podporu ministerstvům a partnerům všech festivalů. Poděkoval za nevšední práci ředitelům festivalů, organizátorům, účastníkům a hlavně souborům. Poslední poděkování za šest let spolupráce patřilo předsedovi Výboru Jaromíru Jermářovi, který ukončil jednání slovy: „Děkuji vám všem, že se věnujete občanské aktivitě, že pomáháte chránit naši duši a přispíváte k tomu, že máme tolik folklorních souborů a festivalů.“

      Kromě diskutujících se setkání zúčastnili i tajemnice senátního Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Marta Hubová, ředitelka odboru Ministerstva kultury ČR Zuzana Malcová, nový ředitel Valašského muzea v přírodě Jindřich Ondruš, zástupce Ázerbájdžánského velvyslanectví a dalších spolupracujících organizací.


Kontakt:  
Folklorní sdružení ČR, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
Tel.: 234 621 218, email: foscr@foscr.cz, www.folklornisdruzeni.cz
Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore