Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
V sídle Folklorního sdružení ČR na Senovážném náměstí v Praze se ve čtvrtek 6..........


  [ pridané: 07.12.2012 ]

V sídle Folklorního sdružení ČR na Senovážném náměstí v Praze se ve čtvrtek 6. prosince 2012 uskutečnila řádná valná hromada České sekce Mezinárodní organizace pro lidové umění (I.O.V.). Na její účastníky čekal poměrně rozsáhlý program − především volba nového prezidia a kontrolní komise, projednání tří důležitých dokumentů – samostatných zpráv o činnosti sekce, sekretariátu a o hospodaření v uplynulém období. Zástupci členský festivalů a institucí České sekce I.O.V. − MFF Rožnovské slavnosti (statut C.I.O.F.F. a I.O.V.), MFF Šumperk (C.I.O.F.F. a I.O.V.), MDF Strakonický dudák (C.I.O.F.F. a I.O.V.), MFF Červený Kostelec (I.O.V.), Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici a Folklorního sdružení ČR si v úvodu vyslechli zprávu ředitele Vítězslava Koukala o činnosti sekce, který byla zaměřena především na analýzu jejího vztahu ke generálním sekretáři I.O.V. se sídlem v Rakousku v období uplynulých deseti let, tedy v období od roku 2002, kdy se naposledy sešla velká celoevropská konference I.O.V., až po rok 2012, kdy se v Praze uskutečnila celosvětová valná hromada této organizace. Jak z hodnocení vyplynulo, zlomovým rokem byl rok 2005, kdy ve funkci v té době už těžce nemocného generální sekretáře I.O.V. Alexandra Veigla vystřídal Hans J. Holz. Pod jeho formálním vedením Mezinárodní organizace pro lidové umění spíše stagnovala, než aby dál rozvíjela dílo započaté jeho předchůdcem – skvělým diplomatem, člověkem s velkou mezinárodní prestižní a neúnavným propagátorem mezinárodní spolupráce folkloristů celého světa při uchovávání a rozvíjení lidových kultur a lidových tradic na všech kontinentech. V závěru své zprávy V. Koukal vyjádřil přesvědčení, že dílčí personální změny, které ve vedení I.O.V. provedla letošní dubnová valná hromada v Praze, povedou k oživení práce této „instance pro lidovou kulturu“ jak na horizontálních, tak vertikálních úrovních vztahů mezi členským organizacemi a sekretariátem I.O.V., který byl z Rakouska přenesen do USA.
Ze zpráv o činnosti sekretariátu a hospodaření České sekce I.O.V., které valné hromadě předložila její tajemnice Jarmila Mrnuštíková, vyplynulo, že vedení sekce řešilo v uplynulém období především otázky získání přístupu k rozsáhlému archivu A. Veigla, který ho těsně před svojí smrtí věnoval rumunským etnografům. Co se týká hospodaření sekce, J. Mrnuštíková zdůraznila, že je tzv. nulové. Jednotlivé akce – především zasedání prezidia či kontrolní komise pokaždé pokrývaly ze svých fondů členské instituce nebo festivaly sekce.Na závěr valné hromady přítomní zvolili na další čtyřleté období členy prezídia a kontrolní komise České sekce I.O.V. Funkce v prezídiu obhájili dosavadní ředitel Vítězslav Koukal (MFF Rožnovské slavnosti), místopředsedkyně Vlasta Ondrušová (NÚLK ve Strážnici) a tajemnice Jarmila Mrnuštíková (FoS ČR); dalšími členy byli zvoleni Eva Dresslerová (MDF Strakonický dudák) a Radek Hasalík (VMP v Rožnově pod Radhoštěm). Kontrolní komise bude v příštím období pracovat ve složení Jan Krist (NÚLK ve Strážnici), Jindřich Ondruš (VMP v Rožnově pod Radhoštěm) a Z. Pšenica (FoS ČR).
V přijatém usnesení valná hromada mj. uložila výboru, aby vyhodnotil programové dokumenty, které schválila celosvětová valná hromada I.O.V. v dubnu 2012 a promítla jejich, zákonům USA přizpůsobený legislativní rámec do stanov i programových materiálů české sekce. Přítomní se dále usnesli, že valná hromada české sekce se bude konat jednou za dva roky, aby mohla operativněji než doposud řešit otázky vzájemné spolupráce i součinnosti s dalším národními sekcemi nejen v Evropě, ale i v dalších zemích světa.
Členské organizace a festivaly na valné hromadě České sekce I.O.V. zastupovali: Jan Krist (ředitel NÚLK ve Strážnici), Vlasta Ondrušová (zástupkyně ředitele NÚLK ve Strážnici), Jindřich Ondruš (ředitel VMP v Rožnově pod Radhoštěm), Zdeněk Pšenica (předseda FoS ČR), Jarmila Mrnuštíková (generální sekretář FoS ČR), Vítězslav Koukal (ředitel MFF Rožnovské slavnosti), Libuše Drtilová (prezidentka MFF Šumperk), Eva Dresslerová (ředitelka MDF Strakonický dudák) a Iveta Ceprová (ředitelka MFF Červený Kostelec).
Z jednání byli omluveni zástupci festivalů MFF Frý­dek-Místek (C.I.O.F.F. a I.O.V.), MFF Karlovy Vary (statut I.O.V.) a MFF Liptálské slavnosti, resp. další tři individuální členové.
Mezinárodní organizace pro lidové umění (I.O.V.) je celosvětová organizace jednotlivců a institucí působících v oblasti lidové kultury, kte­rá má za cíl zachovávat a podporovat všechny formy lidové kultury, a to jak hmotné, tak nehmotné. Organizace byla založena v Belgii v roce 1979 a do roku 2012 je registrována podle zákonů Rakouska, kde po dlouhá léta bylo sídlo sekretariátu I.O.V. Celosvětová valná hromada I.O.V. konaná v dubnu 2012 v Praze potvrdila přenesení sídla do UA a zaregistrování organizace podle amerických zákonů.
I.O.V. podporuje národní i mezinárodní folklorní festivaly, výměny umělců a výtvarníků; dále organizuje vědecká a pedagogická sympozia a semináře, podporuje rovněž výzkum a vydávání odborných prací na téma lidových tradic a lidového umění.
Jednou za čtyři roky se koná Valné shromáždění I.O.V., které volí členy výkonných orgánů IOV a schvaluje úpravy stanov, resp. finanční uzávěrky a rozpočty na další období.
Folklorní sdružení ČR se členem I.O.V. stalo již v roce 1991. Díky výměnám se prohloubila spolupráce s I.O.V. a sedm festivalů získalo statut této Mezinárodní organizace pro lidové umění.
Kontakt:
Folklorní sdružení ČR
Senovážné ním. 24
Praha 1
Tel.: +420 234 621 218
E-mail: foscr@foscr.cz
www.folklornisdruzeni.cz


Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore