Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
Výsledky 6. ročníku soutěže o titul Nejkrásnější nádraží ČR roku 2012 byly vyhlášeny!


  [ pridané: 13.12.2012 ]

Soutěž o titul Nejkrásnější nádraží ČR 2012
Výsledky 6. ročníku soutěže o titul Nejkrásnější nádraží ČR roku 2012 byly vyhlášeny!
Nejkrásnějším nádražím roku 2012 je
Opava – východ
Vyhlašovatelé soutěže dále udělili zvláštní cenu Pohádková nádraží Mnichovicím a Nemilkovu, jejichž zástupci ocenění převzali od pravé pohádkové princezny, paní Ivany Andrlové a jako poděkování absolvují speciální prohlídku zimní Valdštejnské zahrady s odborným výkladem pana zahradníka Zdeňka Černého. Nádraží Nemilkov bylo oceněno za ojedinělou květinovou výzdobu a nádraží Mnichovice za příkladnou rekonstrukci a spolupráci s městem a s dětmi.
Slavnostní vyhlášení výsledků 6. ročníku soutěže proběhlo 12. prosince 2012 v Hlavním sále Senátu ČR za přítomnosti senátorů Dagmar Zvěřinové, Petra Šilara, emeritní senátorky Jiřiny Rippelové, náměstka ministra dopravy Ing. Miloslava Haly, zástupců Správy železniční dopravní cesty, Českých drah a zejména lidí, kteří se o nejúspěšnější nádraží roku 2012 příkladně starají, ale i těch, jež je do soutěže nominovali.
Soutěž o titul Nejkrásnější nádraží ČR můžeme už s trochou nadsázky označit jako tradiční – poprvé byla vyhlášena roku 2007 a letos se tedy konal již její 6. ročník.
Vznikla jako součást projektu Vlídná nádraží, s nímž má shodnou základní myšlenku přispět ke zlepšení stavu našich nádraží, stanic a zastávek. Současně by pak organizátoři chtěli podpořit a ocenit aktivitu a zájem jejich vlastníků, zaměstnanců a obcí o kulturu cestování na železnici, která je již 150 let neoddělitelnou součástí našeho života. Cílem je tedy ocenit dobrou práci lidí, kterým na jejich nádraží či stanici opravdu záleží, ty ostatní motivovat k zodpovědnějšímu přístupu a jistě nikoliv na posledním místě napomoci ke zvýšení zájmu veřejnosti o cestování vlakem. Vybraní finalisté a vítěz soutěže se tak stávají příkladem pro ostatní v péči o prostředí železničních stanic a zastávek i jejich okolí.
Organizátoři soutěže považují za jednu z možných cest ke zlepšení vzhledu železničních stanic a zastávek vyřešení mnohdy velmi komplikovaných majetkoprávních vztahů k nemovitostem. Jak uvedl Jan Soulek, předseda Mikroregionu Konstantinolázeňsko, města a obce si cení vstřícného postoje zástupců Správy železniční dopravní cesty a Českých drah při jednáních o připravovaných převodech majetku do vlastnictví samospráv.
Důležitou podmínkou soutěže je zásada, že kandidáty do ní navrhuje veřejnost, která též rozhoduje o vítězi. Tuto možnost má každý občan naší republiky, který může vždy do 9. 9. nominovat podle svého uvážení libovolný počet nádraží, stanic nebo zastávek, z nichž do 10. 10. odborná komise vybere 10 finalistů. Po jejich zveřejnění může opět kdokoliv hlasovat do 11. 11. – každý se musí rozhodnout vždy pouze pro jednoho finalistu. Slavnostní vyhlášení výsledků probíhá ve Valdštejnském paláci - sídle Senátu Parlamentu ČR 12. 12. za účasti těch, kteří mají na ocenění největší zásluhu - zástupců jednotlivých nádraží a jejich navrhovatelů, starostů příslušných měst a obcí a dále pak čelných představitelů Senátu Parlamentu ČR, Ministerstva dopravy ČR, Českých drah, Správy železniční dopravní cesty, dalších dopravců a subjektů působících na železnici.
Hosté slavnostního vyhlášení budou mít příležitost si v Hlavním sále Senátu ČR prohlédnout zde speciálně pro tuto příležitost instalovanou výstava Má vlast cestami proměn 2012, která představuje příkladné proměny opomíjených staveb a míst v prostory příjemné a důstojné.  Jejím pořadatelem je rovněž Asociace Entente Florale CZ - Souznění, o. s. Výstava nyní putuje v pěti kolekcích po různých místech naší republiky a její součástí je také informace o finalistech a vítězi soutěže o titul Nejkrásnější nádraží ČR.
Průběh soutěže:
Hlasuje se na webu www.nejnadrazi.cz, pomocí SMS na číslo 736 300 202 ve tvaru NADRAZI JMENO STANICE (standardní cena do sítě T-Mobil, povolen pouze jeden hlas na jedno číslo) nebo poštou na adresu AEF – Souznění, Národní kulturní památka Vyšehrad, V pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2 (k tomu lze využít i hlasovacích archů).
Pořadatel a vyhlašovatel soutěže:
Asociace Entente Florale CZ - Souznění, o.s.
Spoluvyhlašovatelé:
Mikroregion Konstantinolázeňsko
Plzeňská dráha, o. s.
ŽelPage, o. s.
Spolupracují:
Správa železniční dopravní cesty, České dráhy, Posázavský Pacifik, Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, Království železnic, RailReklam, RailSystem, KŽC - Doprava, turistika.cz, Institut pro památky a kulturu, o.p.s., web www.NaseVLAST.info

Předcházející vítězové soutěže:
2007 – Ostroměř
2008 – Trutnov
2009 – Zahrádky u České Lípy
2010 – Choceň
2011 – Uherské Hradiště
Ročník 2012:
Nominováno: 31 nádraží a zastávek
Celkem přijato 8584 hlasů
Finalisté:
Bělá nad Radbuzou
Česká Třebová
Jindřichův Hradec
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mnichovice
Nemilkov
Opava východ
Šumperk
Telč
Nejkrásnější nádraží ČR roku 2012 – vítěz soutěže:
Opava – východ

Pohádková nádraží:
Mnichovice  
Nemilkov
  
Více informací hledejte na:
www.aefcz.org
www.zelpage.cz
www.cd.cz


Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore