Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
ZPĚVÁČEK 2013


  [ pridané: 19.01.2013 ]

ZPĚVÁČEK 2013
Folklorní sdružení České republiky vyhlašuje další ročník
Celostátní soutěže dětských interpretů lidových písní Zpěváček 2013
Vstupní soutěžní kola (např. školní, městská apod.) se mohou uskutečnit v režii místních  pořadatelů nejpozději do 28. února 2013. V těchto nižších kolech je možno organizovat soutěž dle místních zvyklostí, tedy i pro další věkové kategorie (mladší i starší interprety, nebo též pro dua a tria). V případě pořádání těchto nižších kol se doporučuje spolupráce s pořadateli kol regionálních.
      V jednotlivých soutěžních přehlídkách doporučujeme vést dětské interprety ke zpěvu dvou lidových písní příslušného regionu (jednu s doprovodem a druhou bez doprovodu) a s textem i melodickou náročností věku dětí přiměřenými.
(semifinále i finále) XIX. ročníku přehlídky a XIII. ročníku Celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní Zpěváček 2013 se uskuteční v lázních Velké Losiny 10. až 12. května 2013. Pro celostátní finále a regionální soutěžní přehlídková kola hlavní pořadatel, Folklorní sdružení ČR, vyhlašuje následující propozice:
      1) Regionální kola, semifinále a finále celostátní soutěže zpěváčků je určena dětem narozeným v letech 1998–2003 (tedy ve věku 10–15 let) a zpívajícím sólově lidové písně slovácké, valašské, slezské, lašské, hanácké, hanácko-slovácké, horácké, brněnské a české.
      2) Regionální soutěžní přehlídky, které jsou soutěžní s postupem na celostátní semifinále, budou uspořádány regionálními folklorními sdruženími během měsíce března (příp. do poloviny dubna) a uskuteční se v regionech Slovácko, hanácké Slovácko, Valašsko, Slezsko, Lašsko, Haná, Brněnsko, Horácko, střední Čechy, západní Čechy, Karlovarsko, jižní Čechy, severní a východní Čechy.
      3) Vystoupení dětí v regionálních soutěžních kolech hodnotí nejméně tříčlenná porota, která s jednoznačným určením pořadí rozhodne o postupu do celostátního semifinále postupovým klíčem stanovený počet dětí (sólových interpretů příslušného věku) a jednoho náhradníka.
      4) Postupový početní  klíč z  regionálních soutěžních kol: Slovácko (6 dětí + 1 náhradník), Slezsko (6 + 1),  Valašsko (6 + 1), Lašsko (3 + 1), Haná (4 + 1), hanácké Slovácko (2 + 1), severní Čechy ( 2 + 1), východní Čechy (2 + 1), Horácko (4 + 1), jižní Čechy (3 + 1), západní Čechy (3 + 1), střední Čechy (2 + 1), Karlovarsko (2 + 1) a Brněnsko (2 + 1).
      5) Pořadatelé regionálních kol ohlásí termín své soutěže vyhlašovateli celostátní soutěže (kontaktní e-mailová adresa: synek.fotofolklor@seznam.cz, v kopii na foscr@foscr.cz) nejpozději do 10. února 2013. Doporučujeme regionální přehlídky uspořádat do konce měsíce března, nejpozději do poloviny měsíce dubna!
      6) Na regionálních soutěžích, v celostátním semifinále i ve finále zazpívají děti dvě písně odlišného charakteru (táhlá, rytmická) o nejméně dvou slokách. Dle výběru interpreta bude jedna ze soutěžních písní zpívána bez hudebního doprovodu.
      7) Pořadatelé regionálních soutěžních přehlídek zašlou na ředitelem soutěže dodaném tiskopise výsledky své přehlídky se jmény postupujících zpěváčků ihned po uspořádání přehlídky, nejpozději však do 15. dubna 2013.
      8) Výsledkovou listinu postupujících zpěváčků doplní pořadatelé regionální soutěže notovými zápisy obou písní s uvedením tóniny u písně zpívané s doprovodem, mohou přiložit příp. také demonahrávku jejich zpěvu a zašlou ji ihned po regionálním kole mailem na adresu: synek.fotofolklor@seznam.cz a v kopii na adresu: foscr@foscr.cz.
      9) Celostátní semifinále a soutěžní finále hodnotí nejméně pětičlenná odborná porota, která může ocenit nejvýše celkem deset dětí. Vždy však vyhlásí Zpěváčka České republiky roku 2013 − Zlatý zpěváček 2013 (1. místo), Stříbrného zpěváčka 2013 (2. místo) a Bronzového zpěváčka 2013 (3. místo), přičemž první místo získá jeden soutěžící, další místa mohou být dělena pro více zpěváčků; maximálně je však možno na 2. a 3. místě ocenit 5 dětí.
      10) Vítěz předcházejícího ročníku celostátní soutěže ve Velkých Losinách (Zlatý zpěváček 2012) se v dalším roce nemůže jako soutěžící zúčastnit regionální ani celostátní soutěžní přehlídky. Pořadatelé je však mohou pozvat k účasti a vystoupení jako hosta těchto soutěžních přehlídek.
      11) Vystoupení na regionálních přehlídkách bude doprovázeno lidovou hudbou, soutěžní vystoupení při celostátní soutěžní přehlídce doprovází hudby česká a Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. Soutěžící děti budou mít možnost s hudbami zkoušet.
      12) Soutěžní porota celostátního semifinále a finále ve Velkých Losinách rozhodne také o udělení putovní Ceny Jaroslava Juráška za výjimečný interpretační výkon.
      13) S vítězi celostátní soutěže, držitelem Ceny J. Juráška a příp. také s oceněnými finalisty bude Folklorní sdružení ČR dál v kontaktu a děti budou v nadcházejících letech pozvány k účasti na některých z připravovaných koncertů, přehlídek a festivalů.
      14) Folklorní sdružení ČR organizačně a finančně zajišťuje celostátní soutěžní semifinále i finále ve Velkých Losinách, regionální a nižší postupová kola jsou v organizační a finanční režii místních pořadatelů.
     15) Pořadatelé regionálních kol soutěže zašlou podklady pro propagaci regionálního kola v informačních materiálech Folklorního sdružení ČR (pozvánka, informace o uskutečnění včetně výsledkové listiny a fotodokumentace) na foscr@foscr.cz.
Při hodnocení budou odbornou porotou sledována především následující kritéria:
1) Výběr soutěžních písní vzhledem k věku interpreta.
2) Hlasové a intonační schopnosti.
3) Zvládnutí regionálního stylu a dodržení dialektu.
4) Hlasová a intonační přesnost a připravenost.
5) Výraz, přirozený projev a radost ze zpěvu, užití lidového oděvu.
6) Schopnost spolupráce a kontakt s doprovodnou hudbou.
Při hodnocení může porota přihlédnout k tanečnímu nebo hudebnímu doplnění vlastního zpěvu. Tato taneční nebo hudební prezentace není součástí  hodnocení.
Informace:
František Synek, ředitel soutěžního ročníku 2012−2013
e-mail: synek.fotofolklor@seznam.cz, tel.: 604 384 410
Zdeněk Pšenica, předseda přípravného výboru soutěže, e-mail: z.psenica@foscr.cz, tel.: 234 621 218

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore