Test
22.02.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
Setkávání - tradice, kultura a život v česko-polském pohraničí


  [ pridané: 19.01.2013 ]

Setkávání - tradice, kultura
a život v česko-polském pohraničí
Jablonec nad Nisou. − Závěrečný seminářem v sídle společnosti Eurocentrum s. r. o.  v Jablonci nad Nisou byl ve středu 16. června 2013 ukončen tříletý projekt „Setkávání – tradice, kultura a život v česko-polském pohraničí“. Za českou stranu jeho průběh a výsledky prezentovala Marta Procházková, ředitelka Eurocentra, za polského partnera Aleksandra Jarocińska, ředitelka Městského domu kultury v Jelení Hoře – Sobieszówe.
Jak zdůraznila Marta Procházková, na projekt v celkové hodnotě 833 tisíc EUR přispěla velmi podstatným dílem Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj − a to částkou 709 tisíc EUR. V průběhu tří let bylo uspořádáno 30 akcí, kterých se zúčastnilo 5000 tisíc lidí z Euroregionu Nisa. Navíc byly vydány dvě stěžejní publikace – Vánoce v české a polské části Euroregionu Nisa a České a polské velikonoce v Euroregionu Nisa, které čtenářům velmi podstatným způsobem osvětlují, jak se liší zvyky a tradice v česko-polském pohraničí. Součástí projektu byla i rekonstrukce a vybavení prostor u partnerů, aby vyhovovaly uvedení všech aktivit.
přínos projektu ocenila i Aleksandra Jarocińska. Jak zdůraznila v rozhovoru pro časopis FOLKLOR, obyvatelé přeshraničních oblastí se v minulosti příliš neznali a nestýkali. Oddělovaly  je nejen hory a hranice, ale i pomyslná hranice v jejich vědomí. A to se díky projektu začalo měnit − jeho zásluhou padly rozhodující bariéry neznalosti a z toho plynoucí nedůvěry. Tím, že jsme se setkávali, vzájemně jsme se o sobě něco dozvěděli, měli jsme možnost poznat typické tradice a zvyky po obou stranách česko-polské hranice. Prostě projekt SETKÁVÁNÍ umožnil sblížení obyvatel měst a okolí Jablonce nad Nisou a Jelení Hory na základě vzájemného poznávání dvou realtivně stejných, přesto specificky svébytných kultur.
Projekt „Setkávání – tradice, kultura a život v česko-polském pohraničí“ byl postaven na těchto čtyřech základních pilířích:
1) Setkávání s folklorem − prezentace lidových zvyků a tradic v období velikonoc a vánoc; založení tradice folklorního festivalu „Otvírání léta“.
2) Setkávání s hudbou − postupná prezentace současné amatérské hudební scény v pořadech „Okénko polské hudby“, „Česká hudba pod hradem Chojnik“ a seznamování se s písničkou „Na českou notu“.
3) Setkávání s fotografií − společná výstava fotografií obyvatel regionu na téma „Jak žijeme“ aneb okamžiky jednoho běžného roku v životě lidí na české a polské straně hranice.
4) Setkávání s filmem – „Víkend s polským / českým filmem“ formou průřezu filmové tvorby s průvodním slovem polského / českého odborníka.
Na přípravě i realizaci jednotlivých aktivity se společně podíleli polští i čeští odborníci, výsledkem jejich práce byla kulturní platforma, umožňující divákům a návštěvníkům akcí srovnávat obě kultury, resp. hledat společné kořeny a ve výsledku vnímat česko-polské pohraničí jako jednotné území. Autoři i realizátoři projektu jsou přesvědčeni – a celkové výsledky to potvrzují, že tři roky vzájemného intenzivního setkávání se lidí vedlo k probuzení zájmu o další spolupráci Čechů a Poláků v česko-polském pohraničí.
Připravil: (fos)
Kontakt:
Folklorní sdružení ČR
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
Tel.: 234 621 218
E-mail: foscr@foscr.cz
www.folkornisdruzeni.czInfo:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore