Test
26.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
Předseda FoS ČR jednal s hejtmanem Jiřím Zimolou České Budějovice, 22. ledna 2013


  [ pridané: 26.01.2013 ]

Předseda FoS ČR jednal s hejtmanem Jiřím Zimolou
České Budějovice, 22. ledna 2013

V sídle krajského úřadu v Českých Budějovicích se dnes sešel hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola s předsedou Folklorního sdružení ČR Zdeňkem Pšenicou. Jihočeský kraj patří k etnograficky silným regionům, bohatým na lidové tradice, ale i na množství folklorních souborů, které tu působí a udržují místní zvyky a folklor. Jiří Zimola považuje tradiční lidovou kulturu za důležitou součást života jižních Čech, což se promítá do podpory kraje  folklorním akcím a osobního patronátu hejtmana nad řadou folklorních festivalů, které se v Jihočeském kraji konají.

Zdeněk Pšenica poděkoval za vynikající spolupráci v minulém období a podporu jak kraje, tak hejtmana jednotlivým akcím. Informoval Jiřího Zimolu o činnosti FoS ČR, uskutečnění valné hromady organizace 17. listopadu v Praze a zejména pak o přípravě folklorních akcí na letošní rok. Hejman Jiří Zimola se v roce 2013 ujme záštity nad pěti významnými členskými festivaly FoS ČR, které se budou konat v Jihočeském kraji: Jihočeský festival v Kovářově (30.5.-2.6.), Selské slavnosti Holašovice (26.-28.7.), Mezinárodní folklorní festival Písek (21.-25.8.), Mezinárodní folklorní festival Český Krumlov (27.-28.9.) a Šumavský folklorní festival - Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu.
  
Jiří Zimola a Zdeněk Pšenica se shodli na tom, že folklorní aktivity jsou výrazným přínosem pro cestovní ruch a co je zvlášť potěšitelné, roste účast mladých lidí a rodin s dětmi. Hovořili o celostátní dětské soutěži ve zpěvu lidových písní Zpěváček, jejíž regionální kolo bude podruhé probíhat v Českém Krumlově. Zdeněk Pšenica se krátce zmínil o spolupráci s médii, letošním výročí Českého rozhlasu a o krocích FoS ČR k posílení česko-rakouské spolupráce. Jižní Čechy jsou také dějištěm jednoho z nejznámějších festivalů z České republiky ve světě – Mezinárodního dudáckého festivalu Strakonice, který se bude konat v příštím roce.

Upřímný zájem hejtmana Jiřího Zimoly na rozvíjení lidových tradic a kultury v jihočeském regionu demonstruje rovněž každoroční setkání hejtmana s představiteli festivalů a festivalových měst za účasti předsedy FoS ČR na krajském úřadě. Zdeněk Pšenica a Jiří Zimola se dohodli, že se toto tradiční setkání uskuteční v druhé polovině dubna.

Závěrem jednání v sídle jihočeského hejtmanství ocenil Jiří Zimola práci jednotlivých folkloristů, starostů měst, kde se folklorní akce pořádají a všech, kteří se dobrovolnou činností osobně zasluhují o udržování lidových tradic v regionu jižních Čech. Přislíbil, že se kraj bude snažit podporovat folklorní aktivity i v tomto roce.
Podle předsedy Folklorního sdružení ČR Zdeňka Pšenici je Jihočeský kraj z pohledu péče o lidovou kulturu v českém prostředí nejaktivnější. Jiří Zimola stejně jako hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák obdrželi jedno z nejvyšších ocenění FoS ČR - Stříbrnou plaketu za rozvoj lidové kultury ve svém kraji.

Folklorní sdružení ČR, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
Tel.: 234 621 218, fax: 224 214 647, E-mail: foscr@foscr.cz
www.folklornisdruzeni.cz


Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore