Test
27.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
Nadace SYNOT: 15 milionů pro neziskový sektor Výrazná podpora folkloru na Valašsku a Slovácku


  [ pridané: 22.03.2013 ]

Nadace SYNOT: 15 milionů pro neziskový sektor
Výrazná podpora folkloru na Valašsku a Slovácku

Nadace SYNOT (dříve Nadace Děti – kultura – sport) i v letošním roce výrazně podpoří neziskový sektor, a to částkou ve výši 15 milionů korun! Současně dochází ke změně její koncepce. Ve spektru svého působení se bude zaměřovat především na podporu regionálního folkloru.
„V souvislosti se změnou loterního zákona, která prakticky odřízla potřebné od jakékoliv pomoci, jsme byli nuceni změnit systém fungování nadace. Prvním krokem bylo její přejmenování na Nadaci SYNOT. K tomu nás vedl fakt, že hlavním přispěvatelem nadace jsou společnosti holdingu SYNOT. Současně jsme museli rovněž zvolit naši budoucí strategii. Rozhodli jsme se, že podpoříme především oblast folkloru, na kterou se často zapomíná, a podpoříme tak odkazy našich předků,“ uvedl Ivo Valenta, zakladatel nadace.
Nadace tak i nadále zůstává nejvýznamnějším donátorem neziskového sektoru ve Zlínském kraji. Letos navíc pokračuje také ve své grantové politice, která bude zaměřena právě na oblast folkloru. Celkem tak Nadace SYNOT ve dvou kolech grantového řízení rozdělí celkem 4 miliony korun.
„O folklorní grant si mohou žádat občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, jiné formy příspěvkových organizací a fyzické osoby, které vyvíjejí folklorní činnost na území Slovácka a Valašska. Prostředky z grantu jim pomohou s aktivní péčí o tradiční lidovou kulturu, s náklady spojenými s nákupem a údržbou krojů a hudebních nástrojů i s činností samotných folklorních souborů, pěveckých sborů a lidových muzik. V neposlední řadě mohou žadatelé díky grantu hradit náklady spojené s pořádáním nejrůznějších tradičních akcí, lidových obyčejů, festivalů a slavností či podpořit publikační a prezentační činnost,“ upřesnila Michaela Pavlíčková, předsedkyně správní rady Nadace SYNOT.
Jarní kolo grantového řízení začíná dnešním vyhlášením folklorního grantu. Zájemci o získání finančních prostředků musejí žádosti odevzdat na adresu nadace do 10. května 2013.Slavnostní předávání grantů pak proběhne dne 21. 6. 2013 v Uherském Hradišti. Bližší informace zájemci získají na webových stránkách www.nadacesynot.cz.
Nadace současně v rámci jednotlivých grantů udělí speciální ceny za mimořádný přínos a reprezentaci regionu v oblasti folkloru.
„Jsem pevně přesvědčen o tom, že folklor je oblastí, která si naši podporu právem zaslouží. Právě Valašsko a Slovácko jsou jedny z mála míst, kde se láska k tradicím pěstuje a předává z generace na generaci. Jsem si však plně vědom toho, že bez finančních prostředků se ani tato oblast neobejde,“ doplnil Ivo Valenta.
Nadace, která byla založena v roce 2000, za dobu své existence podpořila tisíce subjektů a stovky jednotlivců. Rozdělila mezi ně stovky milionů korun. Za svou štědrost a přínos neziskovému sektoru byla dokonce oceněna prestižní cenou „Ď“ neboli Dík. Jejími přispěvateli jsou jednotlivé společnosti holdingu SYNOT.
V letošním roce se nadace opět zapojila do dobročinné aukce unikátních fotografií opuštěných kojenců s celebritami, kterou vyhlásil Magazín Dnes. Nadace tak částkou ve výši 100 000 korun podpořila Dětské centrum při Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze.
Celkem tak díky Nadaci SYNOT letos získá neziskový sektor v regionu unikátní částku ve výši 15 milionů korun. Tyto prostředky podpoří například Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, uherskohradišťskou Fotbalovou akademii, Park Rochus a řadu dalších projektů.


Kontakt:
Mgr. Magda Pekařová
tisková mluvčí

Holding SYNOT
Jaktáře 1475
686 01 Uherské Hradiště
Tel.:        +420 572 410 122
Mobil:    +420 739 604 032
E-mail: magda.pekarova@synot.cz


Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore