Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 




Ředitelé festivalů FoS ČR v Nostickém paláci 25. dubna 2013, Praha


  [ pridané: 26.04.2013 ]

Ředitelé festivalů FoS ČR v Nostickém paláci
25. dubna 2013, Praha
        Pravidelné jarní zasedání ředitelů členských folklorních festivalů a slavností Folklorního sdružení ČR se dnes zabývalo přípravou na nadcházející festivalovou sezónu 2013. Na jednání pořádaném v Nostickém paláci Ministerstva kultury ČR uvítal předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica ředitele a organizátory folklorních festivalů z Čech, Moravy a Slezska, starosty festivalových měst, zástupce mediálních partnerů a spolupracujících organizací.
     Shromážděné pozdravila v úvodu státní tajemnice a náměstkyně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eva Bartoňová. Jak řekla, nechtěla si nechat ujít setkání se zástupci festivalů z tolika míst České republiky. „Dá se mluvit o složité situaci na MŠMT ČR, která má dopad i na vaši práci. Ale já jsem vám přišla především poděkovat. Při nástupu do své funkce na ministerstvu jsem očekávala, že se budu setkávat s problematickými tématy. Když jsem poznala Folklorní sdružení a jeho činnost, bylo to pro mě příjemné zjištění, že je tady organizace, která funguje, má pozitivní výsledky a stále se úspěšně rozvíjí. Ať se vám v roce 2013 všechno daří.“
         Na pořadu první části jednání byly informace o nových možnostech propagace akcí. Doc. Jiří Vaníček z Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity Opava seznámil s průzkumem několika vybraných folklorních akcí, který prováděli studenti v rámci bakalářské práce. Sledovali faktory ovlivňující návštěvnost a výsledky průzkumu byly v mnoha ohledech překvapivé a objevné. Jiří Vaníček nabídl ředitelům možnost zadat svůj festival jako téma dalších bakalářských prací.
        Zuzana Foglarová děkovala Folklornímu sdružení za angažovanost při letošním výročí 90 let Českého rozhlasu. Bude se konat Otevřený den ČRo, který se také ponese v duchu folkloru. V příštím roce zahájí vysílání nová rozhlasová stanice Národní okruh, kde dostane folklor ještě větší prostor.  Redaktorka Kateřina Kovaříková hovořila o folklorním vysílání v Radiu Proglas, jemuž je věnováno 5 hodin týdně, v pravidelných pořadech Folklorní okénko, v pořadu Muzikanti, to sú chlapci, kde se představují živě cimbálové muziky a nabídla ředitelům festivalů, že mohou formou telefonického nebo živého vstupu prezentovat svoje akce ve Festivalovém okénku. Ředitel Dětské tiskové agentury a předseda mediální komise FoS ČR Slávek Hrzal přiblížil práci komise a za DTA slíbil pokračovat v propagaci festivalů jako v uplynulých letech. Rostislav Hlosta, ředitel multimediálních projektů, představil novinky ve využití Multimediálního kiosku, např. ve Valašské muzeum v přírodě. Nabídl ředitelům nahrání jejich festivalů na DVD. Šéfredaktor časopisu FOLKLOR Kazimír Jánoška vysvětlil zpoždění prvních čísel časopisu v letošním roce, způsobené finančními problémy. Během května se vydání časopisu již časově srovná. Místopředseda mediální komise FoS ČR Dušan Macháček promluvil za internetové stránky, kde se zvýšil počet informací o festivalech a akcích, ale nevyužívají je dostatečně soubory a organizátoři regionálních akcí. Apeloval na členské folklorní soubory, aby o sobě dávaly více vědět, informovaly o své činnosti, zahraničních zájezdech, vystoupeních apod. Jarmila Mrnuštíková, generální sekretář zahraničních vztahů FoS ČR, podala přehled o zahraničních souborech a na kterých festivalech vystoupí. Nabídka na tento rok je širší než vloni. Přijedou soubory z Kostariky, Indie, po více souborech z Mexika, Tchajwanu a Ruska, dále Alžír, Gruzie, Indonésie, Venezuela, Čína, Izrael, Arménie, v jednání je Mongolsko, Irák, Korea, na rok 2014 Kolumbie a Panama. Jsou vízová zpřísnění z některých destinací, zejména těch vzdálenějších, proto probíhají jednání s ambasádami a MZV ČR, aby pomohly.  
     Člen představenstva ČRDM Miroslav Jungwirth informoval o projektu Evropské karty mládeže EYCA. Jaroslav Krejzlík, místopředseda  Klubu českých turistů Praha, se zmínil o velké akci k letošnímu 125. výročí KČT a pořádání turistických pochodů k festivalům. Richard Blížkovský seznámil s velmi sympatickým projektem, internetovým portálem webtržiště,  který slouží komunikaci mezi pořadateli a řemeslníky. Přes tento program mohou ředitelé festivalů přímo objednávat výrobce a umělecké tvůrce pro jarmarky, trhy apod.

     V druhé půli jednání vedoucí útvaru Nipos-Artama Praha Pavlína Čermáková informovala o výzvě na týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, pořádaného pod záštitou České komise pro UNESCO, senátního Výboru pro vzdělávání a kulturu, MK ČR a MŠMT ČR. O možnostech spolupráce hovořili dále prezident Gastronomie Bohemika Pavel Franěk, ředitel TG Tisk Lanškroun Jiří Sloupenský a ředitelka Tradice Slovácka Blatnička Jana Smutná, která nabídla šíři služeb pro soubory (šití a údržbu krojů, výšivky, obnovení původních materiálů, prohlídku dílny). Za Národní ústav lidové kultury ve Strážnici promluvil jeho ředitel Jan Krist. Jak zdůraznil, NÚLK má nejrozsáhlejší archiv folklorních festivalů a souborů.
       Předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica upozornil na některé změny v Okruzích spolupráce pro rok 2013. Mediatel přechází na nové technologie, všechny festivaly budou mít vizuální prezentaci. Finalizuje se programová skládačka 2014, velmi ceněná z hlediska zahraniční propagace. Zmínil se o velkých finančních těžkostech, do nichž se FoS ČR a tím i festivaly dostaly v důsledku snížení dotací v loňském roce o 47%. Proto vyvíjí FoS ČR velkou aktivitu směrem ke krajům a obcím, které mohou festivalům nejvíc pomoct. I přes všechny potíže ovšem je veliký nárůst návštěvnosti na všech akcích a také se rozrůstá počet členských festivalů. Vyzval zástupce nových festivalů, aby je představili.
      Ředitelka Marta Procházková seznámila s mezinárodním folklorním festivalem Česko-polské setkání v Jablonci nad Nisou, ředitel Miroslav Hladík se Setkáním s tradicí na Schwarzenberském kanálu a s festivalem Kraj beze stínů Krumvíř Drahomíra Novotná.
      V závěru poděkoval Zdeněk Pšenica všem přítomným za obrovskou práci, kterou věnují organizování folklorních akcí.

FoS ČR, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
Tel.: 234 621 218, fax: 224214647
Email: foscr@foscr.cz
www.folklornisdruzeni.cz


Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore