Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
Hejtman Jiří Rozbořil přijal folkloristy Olomoucka 24. dubna 2013, Olomouc


  [ pridané: 26.04.2013 ]

Hejtman Jiří Rozbořil přijal folkloristy Olomoucka
24. dubna 2013, Olomouc

      S odstupem jednoho roku a jedenácti dnů se folkloristé Olomouckého kraje opět setkali s hejtmanem, tentokrát s Jiřím Rozbořilem, který do své funkce nastoupil po loňský volbách do krajských samospráv.

      V místě setkání – v zasedací místnosti krajského úřadu Olomouckého kraje se však ve středu 24. dubna 2013 nehovořilo jen o Hané jako o jednom z nejznámějších a nejčastěji doložených regionů v českých zemích, který se bohatou krajovou lidovou kulturou významně liší od lidové kultury jiných českých regionů i Moravy. Na řadu totiž přišla i pravá „hanáčtina“ – nářečí, které – na rozdíl od folkloru v jeho hudební, taneční a krojové podobě – už téměř nikdo nezná. Jiří Rozbořil všechny přítomné překvapil svým doznáním, že sice hanácký kroj nemá, ale hanáčtinu umí jako „stréček Matěj Křópal z Břochovan“ a pokud by Český rozhlas Olomouc měl zájem, klidně může stréčka zastoupit.

      Nejen však díky tomuto překvapivému momentu se setkání konalo − se narozdíl od řady předchozích  –  v netradičním duchu. Jiří Rozbořil hned v úvodu přiznal, že za relativně krátkou dobu, co je ve funkci, ještě nestihl proniknout do problematiky, proto bude folkloristům především naslouchat, aby se dověděl co nejvíce o jejich činnosti.

      Jako první se tohoto úkolu zhostil starosta Velkých Losin Norbert Pfeffer, který ve stručnosti informoval přítomné o přípravách finále letošního 19. ročníku celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní Zpěváček 2013, které se uskuteční v Termálních lázních Velké Losiny ve dnech 10.–12. května 2013. O tituly Zpěváčka bude soutěžit 50 vítězů regionálních kol, která v současném období probíhají ve všech živých folklorních regionech Čech, Moravy a Slezska. Výrazným zpestřením letošního finálového zpívání mladých talentů bude páteční večerní koncert Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů „Květnová fontána folkloru“, který se uskuteční v Termálních lázních Velké Losiny, a sobotní celodenní kulturně-poznávací program v Ruční papírně Velké Losiny pro finalisty Zpěváčka 2013, zahraniční zpěváčky z Bulharska, Izraele, Rumunksa, Ruska a Slovenska i pro malé i velké obyvatele obce.

      Vedoucí Hanáckého národopisného souboru Olešnica z Doloplaz Martin Bílek představil přítomným letošní Jízdu králů, která se v obci uskuteční 7. července. Vyjádřil mj. přání, aby nejen družině, která bude vybírat na svého krále, ale i všem letošním folklorním festivalům a slavnostem přálo počasí. Tzv. mokrá varianta, na kterou jsou sice organizátoři připraveni, je totiž tou nejhorší možnou variantou. Déšť znehodnotí nejen dobrovolnou práci obětavých folkloristů, ale i nádherný folklorní podívanou a neopakovatelné zážitky z akce.

      Předsedkyně Hanáckého folklorní sdružení Hanka Pospíšilíková hovořila jak o aktivitách sdružení, tak zejména o připravovaném 4. Setkání Hanáků s hejtmanem, které se tentokrát uskuteční − po Velké Bystřici, Doloplazech a Tovačově − v Prostějově, a to 14. září. Podle jejich slov celý den bude vyplněn pestrými událostmi. I tentokrát se účastníci mohou těšit na sčítání krojovaných Hanáků, průvod městem, netradiční soutěže zástupců jednotlivých kolektivů a samozřejmě na taneční vystoupení souborů. Po vyhlášení výsledků urputného, ale veselého klání, odmění všechny účastníky rachot historické mlátičky v novém pořadu „Hanácké dožaté“ i koncertní a taneční programy hostujících skupin. Celý den proběhne přímo na prostějovském náměstí, poblíž bude zajištěno zázemí pro účinkující.

      O 23. Mezinárodním folklorním festivalu CIOFF / IOV v Šumperku hovořila prezidentka festivalu Libuše Drtilová. V tradičně bohatém a pestrém programu, který je připravovaný na dny 14.–19. srpna, se obyvatelům a návštěvníkům Šumperka i okolních obcí představí cca 25 našich a zahraničních souborů. Jednou z programových priorit bude – kromě tradičního sobotního průvodu městem – i odpolední programový blok věnovaný výhradně dětem. Na festivalovém pódiu se mj. představí vítězové oblastních kol soutěže Zpěváček na Šumperku; součástí programu budou i letos oblastní dožínky a návštěvníci si budou moci pochutnat nejen na bohatém sortimentu regionálních specialit, ale i na guláši... Soutěž v jeho vaření je totiž jednou z řady novinek letošního festivalu. V závěru svého vystoupení Libuše Drtilová pozvala všechny přítomné na oslavy 60. výročí založení souboru Markovice, které se uskuteční v Postřelmově v sobotu 11. května.

     Široce komponovaný Hanácký rok v Bystřici – „seriál“ tematických zvykoslovných pořadů po celý rok – je dnes vysoce ceněnou programovou platformou nejen mezi folkloristy, ale i širokou veřejností. A samozřejmě i Olomouckým krajem, který ho ocenil zápisem do Dvorany slávy za rok 2012. O jedné jeho součásti – 23. ročníku Lidového roku 2013 – přehlídce folklorních souborů a skupin s mezinárodní účastí, která se uskuteční ve Velké Bystřici ve dnech 6.–8. září, hovořil Petr Nakládal. Podle jeho slov i velkobystřický festival – stejně jako ostatní festivaly v Olomouckém kraji – letos rozšiřuje prostor pro vystoupení dětských folklorních souborů, na druhé straně chtějí organizátoři dát více prostoru tzv. folklornímu humoru, který s úspěchem prezentuje již řada souborů a který má mezi diváky značný ohlas. Místostarosta Velké Bystřice Ivo Slavotínek přítomné rovněž informoval o zajímavém přeshraničním projektu „Haná ve Slezsku a Slezsko na Hané“, který město realizuje s Muzeem opolské vsi v Opoli a který je zaměřen jak na prezentaci lidové kultury v polském a českém příhraničí, tak na rozvoj cestovního ruchu. Přítomné pozval na Slavnost kroje, která se v rámci tohoto projektu uskuteční ve Velké Bystřici 12. května.

      Letošní 31. Prostějovské hanácké slavnosti, které se uskuteční v Prostějově 14.–15. září, představila místostarosta Prostějova Ivana Hemerková. Tradičně koncipovaný program zahájí HANÁCKÉ NOKTURNO, v  pořadech  JARO HANÉ se představí dětské soubory a v ČÍ SÓ HODE… dospělé soubory; navíc atmosféru prostějovských hodů dokreslí největší řemeslný lidový jarmark v Česku. Současně vyjádřila přesvědčení, že 4. Setkání Hanáků, které se uskuteční v rámci slavností, významný dílem přispěje k jejich úspěchu i k vysoké návštěvnosti, která obvykle přesahuje 20 tisíc lidí.

       Ředitel Českého rozhlasu Olomouc Pavel Hekela ve stručnosti informoval o programech, které jsou věnovány folkloru regionu Olomoucka. Přítomný ředitelům folklorních festivalů a souborů nabídl mediální partnerství ČRo Olomouc, které přinese oběma stranám prospěch – rozhlasu další zajímavé pořady, folkloristům širokou prezentaci jejich aktivit.

      Letošní setkání olomouckého hejtmana s folkloristy obohatila prezentace Multimediálního kiosku Folklorního sdružení ČR. Společný projekt FoS ČR a Studia zvláštních efektů VEMORI, které letos oslaví 11 let existence, představil ve stručnosti Rostislav Hlosta, ředitel Multimediálních projektů na záchranu národních tradic pro budoucí generace. Jak zdůraznil, projekt si klade za cíl postupně zdokumentovat nejen všechny folklorní festivaly a slavnosti pořádané tímto sdružením, ale i národní slavnosti, lidové tradice a další akce lidové kultury. Unikátní, ryze české softwarové řešení spojuje nejmodernější počítačovou a multimediální techniku s národními tradicemi a folklorem v plnohodnotném počítači typu „vše v jednom“, který obsahuje již téměř 200 natočených DVD z různých folklorních akcí.

      Setkání folkloristů s představiteli Olomouckého kraje, kterého se zúčastnili i předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica a generální sekretář zahraničních vztahů Jarmila Mrnuštíková, uzavřel náměstek hejtmana Radovan Rašťák. Stejně jako hejtman J. Rozbořil i on patří k těm, kteří aktivně vnímají kulturně-společenský význam činnosti folkloristů a jejich velký přínos pro udržování a další rozvoj lidových tradic. Na rozloučenou všem popřál hodně úspěchu s tím, že řadu letošních festivalů určitě navštíví i on, aby opět zažil jejich neopakovatelnou atmosféru.


Připravil: FoS ČR
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
Tel.: 234 621 252, 775 013 129
E-mail: k.janoska@foscr.cz
www.folklornisdruzeni.cz


Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore