Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
V Praze jednal rozšířený výbor FoS ČR


  [ pridané: 29.04.2013 ]

V Praze jednal rozšířený výbor FoS ČR

    V pražském sídle Folklorního sdružení České republiky se v sobotu 27. dubna 2013 sešel na pracovním jednání výbor FoS ČR. Za řízení předsedy Zdeňka Pšenici jeho členové posoudili aktuální otázky činnosti sdružení v uplynulém období a stav přípravy akcí na nastávající sezónu.
     Výbor byl seznámen s výsledky významných jednání předsedy, předsednictva a sekretariátu sdružení v uplynulém období. Součástí bohaté pracovní agendy byla obsáhlá informace 1. místopředsedy Ladislava Michálka o stávající ekonomické situaci sdružení. Hovořilo se o přípravě majoritních akcí FoS ČR v letošním roce – finálové přehlídce celostátní soutěže Zpěváček 2013 ve Velkých Losinách, MFF Pražský jarmark a MFDFS Písní a tancem v Luhačovicích – včetně jejich finančního zabezpečení. Výbor ustanovil čtyři komise na rozdělování dotací, a to na krojové vybavení, letní tábory, volnočasové aktivity a podporu zahraničních výjezdů souborů. Byli schváleni tajemníci komisí: Jiří Pokorný, Tatiana Pálenská a Jaroslav Novák.

*
      V odpolední části se uskutečnilo rozšířené jednání výboru s představiteli jednotlivých regionálních folklorních sdružení. Jarmila Mrnuštíková, generální sekretář zahraničních vztahů FoS ČR, podala rozsáhlou zprávu o práci zahraničního úseku. Informovala o nejdůležitějších jednáních s představiteli ambasád a zahraničních partnerů, o pobytech zahraničních souborů na členských festivalech v tomto roce a účasti zahraničních zpěváčků ve Velkých Losinách. Členové rozšířeného výboru byli seznámeni rovněž s jednáním zástupců FoS ČR v Kostarice, Polsku, Německu a Bulharsku. Z. Pšenica doplnil informace o výsledky setkání s představiteli státní správy a neziskového sektoru na Slovensku.
     Šéfredaktor časopis FOLKLOR Kazimír Jánoška podal informace o situaci s vydáváním časopisu, o obsahové náplni a výhledových záměrech folklorního měsíčníku. Jednotliví představitelé regionálních sdružení seznámili výbor s aktuální činností – přehlídkami dětských souborů, zapojení mladých lidí, vzdělávacími aktivitami a dalšími akcemi v rámci regionů. V obsažné diskusi se hovořilo mj. o ztížené situaci s financováním letošních folklorních festivalů a slavností v důsledku současné ekonomické krize. Rozšířený výbor si vyslechl také informace o podílu FoS ČR na některých akcích partnerů.
     Na závěr celodenního zasedání Z. Pšenica popřál členům výrobu FoS ČR i představitelům regionálních sdružení FoS ČR hodně elánu při naplňování tvůrčích, programových i organizačních záměrů v letošním roce.


Kontakt:
Folklorní sdružení ČR
Senovážné nám. 24
116 47 Praha 1
Tel.: 234 621 218
www.folklornisdruzeni.cz


Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore