Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
Dňa 16. apríla 2013 v podvečer zomrel náš bývalý kolega


  [ pridané: 11.05.2013 ]

vážení odborní pracovníci kultúrno-osvetovej činnosti, choreografi,
pedagógovia, vedúci folklórnych súborov a skupín na Slovensku,
dovoľte mi oznámiť Vám smutnú správu.
Dňa 16. apríla 2013 v podvečer zomrel náš bývalý kolega, priateľ,
pedagóg, výskumník, choreograf, režisér a scenárista, popredný expert pre tradičnú ľudovú kultúru a kultúrno-osvetovú činnosť:
prof. Cyril Zálešák (Kuželov 4. 2. 1920 - 16. 4. 2013 Bratislava).
Dátum pohrebu zatiaľ rodina neoznámila.
Zdravotný stav p. Zálešáka sa posledné týždne postupne zhoršoval. A včera zosnul v nemocnici v Bratislave.

Stručne: Nestor Folklórneho hnutia na Slovensku prof. Cyril Zálešák, rodák z Kuželova (Morava) bol výborný muzikant (husle) aj spevák, rád tancoval Verbuňk. Začal študovať na Masarykovej univerzite v Brne, no v r. 1939 sa v Čechách zatvárali niektoré vysoké školy, tak si vybral Univerzitu Komenského v Bratislave. Úspešne absolvoval geografiu a telesnú výchovu. Bol výborným športovcom (majster Slovenska v skoku o tyči). V práci na Povereníctve školstva a kultúry sa dostal k prvým výskumom tradičnej ľudovej kultúry. Úspešné boli jeho prvé publikácie: Horňácky odzemok a verbuňk (1950). Neskôr: Pohronské tance (1953). Medzi tým prijal pozvanie na prácu v Matici Slovenskej v Martine. Tam založil: Ústredie národopisných a tanečných ochotníckych skupín. Pritom aj prvý Poradný zbor pre národopisné skupiny. Má veľkú zásluhu na založení Šatnice krojov, ktorá ako požičovňa veľmi pomáhala vtedajším národopisným skupinám.
Z Martina prešiel spolu s Odborom Ľudovej umeleckej tvorivosti (ĽUT) do Bratislavy, kde bol rozhodnutím Povereníctva pre školstvo a kultúru zriade-ný Osvetový ústav (1953) aj jeho Tanečné oddelenie.

Je autorom veľmi hodnotných odborných publikácií, zborníkov, napríklad: Ľudové tance na Slovensku (1964) a stoviek odborných článkov v rôznych odborných časopisoch v Československu i v zahraničí. Prednášal na odbor-ných školeniach, seminároch a sympóziách. Bol jedným z prvých predsedov Programovej rady Folklórneho festivalu vo Východnej. Vedúcim Tanečného oddelenia Osvetového ústavu bol až do sept. 1977, kedy odišiel do penzie. Spolupracoval externe v uvedenom oddelení – spracoval známu publikáciu: Folklórne hnutie na Slovensku. Požiadavka na toto dielo vznikla v novembri 1977, na pracovnej koordinačnej porade metodikov - odborných pracovníkov pre folklór z vtedajších Okresných osvetových stredísk na Slovensku, kde sme sa v kruhu odborníkov – osvetárov poďakovali C. Zálešákovi za jeho dlhoročnú odbornú prácu.  
C. Zálešák bol vyše dvadsať rokov vedúcim a choreografom folklórneho súboru Technik. Ako choreograf a pedagóg pôsobil aktívne vo viacerých folklórnych súboroch.
Bol scenáristom a režisérom desiatok scénických programov na folklórnych festivaloch a slávnostiach na Slovensku i v Čechách. Tiež pôsobil roky ako aktívny člen Programovej rady folklórneho festivalu v Strážnici.
Za svoju odbornú prácu získal rad významných odborných ocenení a
štátnych vyznamenaní.
Vzdajme chvíľou ticha poctu jeho nezastupiteľnému celoživotnému dielu,
ktorým sa zaradil nesporne medzi najvýznamnejšie osobnosti národnej kultúry Slovenskej i Českej republiky.
Česť jeho pamiatke !
Bratislava, 17. apríl 2013
Mgr. art. Štefan Zima,  Senátor  h. c.  
Predseda Folklórnej únie na Slovensku


Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore