Test
26.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
Vesnicí roku 2013 je Jeseník nad Odrou v Moravskoslezském kraji 14. září 2013


  [ pridané: 20.09.2013 ]

Vesnicí roku 2013 je Jeseník nad Odrou v Moravskoslezském kraji
14. září 2013

Již pět let je prestižní folklorní festival FoS ČR ─ Mezinárodní festival dětských folklorních souborů „Písní a tancemCIOFF®“ v Luhačovicích spojen s významnou událostí ─ slavnostním vyhlášením výsledků celostátní soutěže Vesnice roku v rámci Programu rozvoje venkova. Letos tento akt připadl na sobotu 14. září 2013 a jeho svědkem se po prvé v devatenáctileté historii soutěže neplánovaně stal Společenský sál Domu kultury Elektra.v Luhačovicích. Kvůli vytrvalému dešti byl totiž program XXI. MFSFS Písní a tancem přesunut ze svého tradičního místa na Lázeňském náměstí pod „střechu“ kulturního stánku lázeňské perly východní Moravy.
      Než se však publikum v přeplněném sále dovědělo jméno absolutního vítěze soutěže, spontánním potleskem provázelo jednotlivá programová čísla souborů účinkujících v pásmu „U nás na vsi“, který autorsky připravila Alena Kotišová z luhačovického Malého Zálesí. V pořadu plném dětských her, písní a říkadel se od 14 hodin představily spolu s domácími dětskými folklorními a národopisným soubory Kuřátka Chrudim, Hanýsek Šakvice, Vsacánek Vsetín, Olšavěnka Uherský Brod a Malé Zálesí Luhačovice i zahraniční soubory Perezvony z Ruska, ZPiT Trablanka z Polska, DFS Gerulata ze Slovenska a Bajnóca z Maďarska.
      Slavnostní okamžiky Vesnice roku nastaly krátce po 16 hodině. Po nezbytných oficiózních a statistických sděleních, že jejího letošního devatenáctého ročníku se zúčastnilo 273 obcí, bylo vyhlášeno rozhodnutí dvanáctičlenné poroty složené ze zástupců pořadatelských a dalších spolupracujících institucí. Na 1. místě se umístila Obec Jeseník nad Odrou (Moravskoslezský kraj), 2. místo přísluší Obci Holovousy (Královehradecký kraj) a 3. místo Obci Dolní Újezd (Pardubický kraj).
     Výše uvedené obce nebyly ovšem jediné, které v letošním ročníku soutěže uspěly. Putovní pohár Folklorního sdružení ČR za péči o lidové tradice a jejich rozvoj získala Obec Šakvice (Jihomoravský kraj) a Cenu komise Vesnice roku (tzv. Koláčovou cenu) Obec Vysoké Pole (Zlínský kraj).
     Ocenění vítězům předal ministr pro místní rozvoj František Lukl, který současně podtrhl význam všestranných aktivit a zvýšeného úsilí místních samospráv při správě věcí veřejných v místech, která se nemohou pochlubit ani vysokým počtem obyvatel, ani nějakými mimořádnými zdroji finančních příjmů, které jsou nezbytné pro udržitelný rozvoj jednotlivých mikroregionů.
   Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova byla poprvé vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR; Ministerstvo zemědělství ČR se k vyhlašovatelům připojilo v roce 2007.
Soutěž je každoročně vyhlašována na jarním Dnu malých obcí v Praze. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech – krajské a ce­lostátní. Obce oceněné v krajském kole získávají příslib dotace pro rok 2013 v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši 600 tis. Kč za Modrou, Bílou a Oranžovou stuhu a 1 mil. Kč za Zlatou stuhu. Vítěz celostátního kola získá příslib dotace v celkové výši 2 mil.
     .Kontakt:
Folklorní sdružení České republiky
Senovážné náměstí 24
Praha 1
Tel.: +420 234 621 218
         +420 775 013 129
E-mail: foscr@foscr.cz
www.folklornisdruzeni.cz
do jejíhož finále postoupily vítězné obce z 13 krajů Čech, Moravy a Slezska,
Od 9. září je v atriu haly Vincentka instalována výstava držitelů ocenění Zlatá stuha za vítězství v krajských kolech soutěže. Kdo se stane vítězem 18. ročníku soutěže a ponese titul Vesnice roku 2012 se starostové obcí dozví z festivalového pódia v sobotu 15. září. Folklorní sdružení ČR, spolupořadatel soutěže, oznámí také vítězné obce s nejvýraznějším programem dlouhodobé péče o místní lidové tradice.
    Kromě napětí, jak dopadne soutěž, čeká starosty i napětí sportovní – historicky první „fotbalové“ měření sil starostů malých obcí z Čech a jejich „kolegů“ z Moravy, které se uskuteční v pátek odpoledne na hříšti v Pozlovicích. K tradiční náplni luhačovického festivalu patří také setkání Ámosů, vítězů a finalistů ankety o nejoblíbenějšího učitele, krojový průvod dětských souborů a večerní zábava dětí v domě Elektra, kde se vzájemně učí písním a tancům svých krajů a zemí. V sobotu a neděli bude probíhat na Lázeňském náměstí jarmark lidových řemesel, na němž předvede své výrobky a řemeslnou zručnost více než třicet lidových tvůrců z celé Moravy.

Letošní XXI. Mezinárodní festival dětských folklorních souborů Písní a tancem Luhačovice 2013 byl zahájen!
Vážení a milí přátelé venkova a folkloru!
  Čím dál sympatičtější je mi tradice, která vznikla před pěti lety, kdy jsme se s panem předsedou FoS ČR a mým vzácným přítelem Zdeňkem Pšenicou dohodli na tom, že výsledky soutěže Vesnice roku budou slavnostně vyhlašovány v rámci podzimního dětského festivalu Písní a tancem v Luhačovicích. Tehdy to byl víceméně „pokus naslepo“. Dnes je to přirozená záležitost, díky níž se festival i soutěž vzájemně udržují na prestižní úrovni.
  Folklor je jednou z hodnot, kterými se soutěžící obce – v rámci klání Vesnice roku – právem pyšní. Jde ruku v ruce s  pospolitostí, která dělá venkov venkovem. Dennodenně narážíme na snahy politiků a vyšších státních úředníků měnit zákony  s cílem připravit vesnice a vesničky o jejich svébytnost. Jsou však záležitosti, které se žádnými nařízeními odebrat nedají. A jednou z nich je právě folklor.
  Myšlenka soutěže Vesnice roku vznikla na půdě Spolku pro obnovu venkova ČR. Letos pokračuje už devatenáctým ročníkem a počet hlavních vyhlašovatelů  se v průběhu let zvýšil na čtyři. Ke Spolku se postupně přidalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Folklorní sdružení ČR je jedním ze spoluvyhlašovatelů soutěže. Proto i jemu patří dík. Mimo jiné za to, že našlo způsob, jak nespolupracovat pouze formálně, ale skutečně. Festival Písní a tancem, jehož součástí je slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola Vesnice roku, je toho důkazem.
Stalo se tak v pátek 13. září v 10 hodin dopoledne, kdy se paralelně na dvou místech ─ na Lázeňské kolonádě v Luhačovicích a v Domě kultury v Uherském Brodě ─ rozezněly tóny znělky FoS ČR a na pódiích se v programech Dagmar Valové a Jaroslava Mikulíka „Než přijde pan učitel“ postupně představily dětské folklorní soubory ze zahraniční  ─ Perezvony z Ruska, ZPiT Trablanka z Polska, DFS Gerulata ze Slovenska a Bajnóca z Maďarska.
Tématu zahajovacích pořadů odpovídalo i publikum – z rozhodující části ho tvořily děti místních základních škol, které festival tradičně oslovuje v pátek dopoledne A to nejen zpěvem, tancem a hudbou regionů, z nichž jsou soubory, ale i průvodním slovem, zaměřeným na zajímavosti zemí, které reprezentují.
Meteorology avizované deštivé počasí se podepsalo i na režii odpoledního programu, který byl opět přesunut pod střechu Lázeňské kolonády. Improvizované festivalové pódium tentokrát patřilo domácím dětským folklorním souborů a jejich tradičním lidovým hrám avizujícím publiku „Už jsme tady“. Diváky – především lázeňské hosty okouzlily domácí dětské folklorní a národopisné soubory Kuřátka Chrudim, Hanýsek Šakvice, Vsacánek Vsetín, Olšavěnka Uherský Brod a Malé Zálesí Luhačovice. Bezprostřednost dětského pěveckého a tanečního projevu byly neklamným znamením, že lidové tradice oslovují i novou, nejmladší generaci, která na rozdíl od těch dřívějších už zcela vyrůstá ve světě „bezduchých“, dimenzi humanity a lidskosti postrádajících IT technologií.
První programový den XXI. MFDFS Písní a tancem zakončily dva programové bloky: v podvečer se ve víceúčelové hale Obecního úřadu  Městysu Pozlovice se svým programem představily zahraniční soubory, od půl osmé hodiny večerní rozezněly Lázeňskou kolonádu u pramene Vincentky finalisté celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní, pořádané Folklorním sdružením ČR již devatenáct let ─ „zlatí, stříbrní a bronzoví“ Zpěváčci Jakub Ošmera z Postřekova, Hynek a Patrik Hradečtí z Domažlic a Nikol Stávková z Hodonína.
  Festival v sobotu pokračuje. Po komponovaném programu od 14 hodin budou v 16 hodin na Lázeňském náměstí slavnostně vyhlášeny výsledky celostátní soutěže Vesnice roku 2012.
Kontakt:
Folklorní sdružení České republiky
Senovážné náměstí 24
Praha 1
Tel.: 234 621 218
E-mail: foscr@foscr.cz
www.folklornisdruzeni.cz
Foto: Marie Brunerová


Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore