Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
Ministr František Lukl přijal předsedu FoS ČR Zdeňka Pšenicu


  [ pridané: 07.11.2013 ]

Tisková zpráva Tisková zpráva Tisková zpráva

Ministr František Lukl přijal předsedu FoS ČR Zdeňka Pšenicu
22. října 2013, Praha

Ministr pro místní rozvoj ČR František Lukl přijal ve úterý 22. října 2013 předsedu Folklorního sdružení ČR Zdeňka Pšenicu. Hlavním tématem jejich jednání byla problematika vzájemné spolupráce mezi MMR ČR a FoS ČR v uplynulém období i možnosti jejího dalšího rozvoje v nadcházejících letech. Folklorní sdružení ČR totiž patří mezi významné příjemce finanční podpory od ministerstva, a to především na akce, které splňují parametry Programu obnovy venkova.

      Zdeněk Pšenica ve svém exposé vysoce ocenil podporu ministerstva Mezinárodnímu festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem v Luhačovicích, který je už pět velice atraktivní platformou pro vyhlašování finálových výsledků celostátní soutěže Vesnice roku. Současně informoval ministra o jednáních, které v uplynulých dnech vedl s premiérem Jiřím Rusnokem ohledně možnosti širší podpory státních institucí lidové kultuře. Jako jedna z možných cest získávání finančních prostředků na organizování folklorních slavností a festivalů, resp. na činnost folklorních souborů se rýsuje v oblasti příhraničních projektů financovaných z fondů Evropské unie. Předpokladem je však účinnější spolupráce s jednotlivými koordinátory, MMR ČR totiž plní tuto funkci pouze u příhraničních projektů. Na druhé straně je žádoucí, aby se lidové kultuře dostalo daleko větší podpory i v médiích, která mají de facto rozhodující vliv na formování vztahu především mladé generace k tradicím a jejich uchovávání jako jednoho z kulturních pokladů národa v zemi uprostřed Evropy. Značnou absenci v tomto směru má především veřejnoprávní Česká televize  s kterou má MMR ČR memorando o spolupráci

      V další části jednání se oba představitelé shodli na tom, že lidová kultura je rovněž nedoceněna jako důležitý „prostředek“ rozšiřování cestovního ruchu. I když její potenciál obsažený zejména ve folklorních slavnostech a festivalech všechny subjekty cestovního ruchu rády využívají, přesto spoluúčast na jejich refinancování do značné míry „opomíjejí“ nebo dokonce odmítají. O to cennější je přístup regionálních městských, místních a obecních samospráv, které potřeby folkloru ve stále širší míře chápou a akceptují. Jejich pomoc lidové kultuře je proto nezastupitelná a nenahraditelná.

     Na závěr setkání Zdeněk Pšenica poděkoval Františku Luklovi za jeho práci nejen v čele ministerstva, ale i jako obětavého folkloristy, který se jako starosta a současně prezident nejstaršího folklorního festivalu v České republice − Slováckého roku v Kyjově zasloužil o obrovský úspěch jeho 18. ročníku v roce 2011. Současně vyjádřil přesvědčení, že 19. ročník Slováckého roku, který se uskuteční v roce 2015, určitě na tento úspěch naváže a potvrdí, že lidové tradice jsou nejen na Slovácku, ale i v dalších regionech nedílnou součástí moderního životního stylu značné části obyvatel Čech, Moravy a Slezska.

Kontakt:
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
Tel.: 234 621 252, 775 013 129
E-mail: k.janoska@foscr.cz
www.folklornisdruzeni.cz


Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore