Test
24.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
Excelentní jubilejní XXX. setkání lidových muzik v Praze 9. listopadu 2013


  [ pridané: 10.11.2013 ]

Súbor na zobrazenie | 
Excelentní jubilejní XXX. setkání lidových muzik v Praze
Městská knihovna Praha / 9. listopadu 2013

Tradice setkávání lidových muzik v našem hlavním městě sahá do roku 1981, kdy se na základě tvůrčích diskusí primáše souboru Kytice Karla Untermüllera, violisty Dušana Němce a dalších členů muziky Kytice se spřízněnými muzikanty a folkloristy, mezi než patřili mj. Zdeněk Mišurec, Jiří Pospíšil a Libuše Laštovková, vznikl nápad, aby se lidové muziky působící v Praze společně představily veřejnosti. A protože od slov k činům neměli zmíněné osobnosti nikdy daleko, již tentýž rok na podzim se Kulturní dům Domovina v Praze 7-Holešovicích stal svědkem akce, která dodnes patří mezi klenoty kulturního života v našem hlavním městě.

      Při letošním jubilejním XXX. setkání lidových muzik v Praze, které se konalo v sobotu 9. listopadu v Městské knihovně, se samozřejmě nejen vzpomínalo.na zakladatele a další hybatele pravidelných setkávání pražských muzikantů − folkloristů napříč třemi desetiletími, ale i hrálo. A to, jak se říká, pěkně od podlahy! Režisér pořadu Jožin Harčarik, jinak vůdčí duch a organizátor akce od roku 2004, totiž účinkujícím muzikám a souborům předepsal jednotící hudební, pěvecké a taneční téma „Žně, kosení a vše kolem toho!“. I tímto způsobem chtěl dosáhnout náležitého efektu jubilejního setkání − a to v podobě bohaté scénické „sklizně“, která by publiku i všem účinkujícím potvrdila, že akce „nestárne“, resp. „nehyne na úbytu“, ale je stále svěží, tématicky, obsahově i dramaturgicky dynamická, přeplněná touhou dřívějších i nových generací folkloristů podat autentické svědectví o ještě autentičtějších hudebních, pěveckých a tanečních motivech lidové kultury v Čechách, na Moravě, ve Slezsku i na Slovensku. Milovníky folkloru i dalšími hosty přeplněný Velký sál Městské knihovny téměř tři hodiny rezonoval písničkami o tom, jak se třeba chystá kosa, jak se dobře kosí při ranní rose nebo jaké zvyky provázely oslavy žní. Od slovenského Turca přes Valašsko, Slovácko po jihozápadní a střední Čechy seznamovaly publikum s odlišnostmi lidových písniček a melodií zmíněných regionů muziky předních pražských souborů − Gaudeamus VŠE v Praze, Vycpálkovci s CM Kyčera, Slovácký krúžek v Praze, CM Jiřího Janouška, CM Harafica z Uherského Hradiště, Malá česká muzika Jiřího Pospíšila a Konrádyho dudácká muzika z Domažlic.
*
      V průběhu jubilejního XXX. setkání lidových muzik v Praze předal předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica více než třem desítkám osobností Pamětní listy jako výraz ocenění organizátorů i sdružení za jejich zásluhy o tento unikátní folklorní „festival“.
*
      Výjimečným, přímo excelentním zážitkem i pro hudební znalce byl závěr sobotního odpoledne v městské knihovně v Praze. S pořadem „Nejenom cigánské“ vystoupilo světoznámé umělecké těleso – Cigánski Diabli  z Bratislavy. Zazněly lidové písně v originálním a odvážném aranžmá, ve virtuózním provedení špičkových muzikantů, s nimiž si sólově zahrála i mladá houslistka Markéta Janoušková.
*
Po skončení programu následovala ve foyeru Městské knihovny „Kasací lidová zábava“, kde se vystřídaly všechny dospělé muziky a zahrály přítomným písničky podle přání k poslechu, zpěvu i tanci.
*
           Záštitu nad festivalem převzali Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1, Ivan Kabický, starosta MČ Praha 18 a Radim Uzel, sexuolog. Jubilejní ročník akce se konal v rámci oslav Českého rozhlasu −  90. výročí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání v Československu

      Setkání lidových muzik pořádaly Folklorní soubor Kytice, o.s. ve spolupráci s Folklorním sdružením ČR a Městskou knihovnou Praha 1, za finančního přispění Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, MČ Praha 1, MČ Praha 18 a Magistrátu hl. města Prahy. Významným partnerem je také Ochranný svaz autorů, hlavními mediálními partnery jsou Český rozhlas, Mediatel, Rádio Proglas, TV NOE, Dětská tisková agentura, Informační centrum Borovice, Literární noviny, Haló noviny a časopis FOLKLOR.

Kontakt:                                                                        

Folklorní sdružení ČR
Senovážné nám. 24
116 47 Praha 1
Tel.: + 420 234 621 218, +420 234 621 252
E-mail: k.janoska@foscr.cz
www.folklornisdruzeni.cz          
Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore