Test
26.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
Královéhradecký hejtman Lubomír Franc přijal folkloristy Hradec Králové / 12. listopadu 2013


  [ pridané: 13.11.2013 ]

Súbor na zobrazenie | 
Tisková zpráva Tisková zpráva Tisková zpráva

Královéhradecký hejtman Lubomír Franc přijal folkloristy

Hradec Králové / 12. listopadu 2013

I když letošní sezona dominantních folklorních slavností a festivalů už skončila, v jejím zákulisí vládne stále čilý ruch. Tuto skutečnost potvrdilo i dnešní setkání hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France s řediteli folklorních festivalů a slavností v regionu východních Čech – MFF Červený Kostelec (Červený Kostelec) MFF Pod Zvičinou (Lázně Bělohrad) a Setkání s folklorem (Hradec Králové).

      V úvodu neformálního pracovního jednání Lubomír Franc vyslovil uznání organizátorům folklorních festivalů a slavností za jejich záslužnou práci při udržování a rozvíjení lidových tradic v regionu východních Čech.Rovněž ocenil vstřícný přístup představitelů samosprávných orgánů Červeného Kostelce a Lázní Bělohrad k festivalům, včetně nezištné pomoci, kterou jim poskytují. Bez ní by tyto akce lidové kultury stěží získaly současný věhlas a prestiž na domácí i mezinárodní folklorní scéně. Podle slov hejtmana festivaly rovněž slouží k účinné prezentaci měst jak na úrovni regionu, tak i za jeho hranicemi; na druhé straně jsou dokladem dobré práce organizátorů při výchově mladých lidí v duchu lidových tradic. L. Franc současně zdůraznil, že schůzku považuje za vítanou příležitost projednat s folkloristy otázky, které je tíží především z hlediska finančního zabezpečení festivalů v příštím roce, resp. za prostor pro rámcové vymezení pomoci, kterou jim může Královéhradecký kraj poskytnout.

     Jako první v diskusi vystoupil starosta Červeného Kostelce Petr Mědílek. Přítomné informoval o úspěšném průběhu letošního 59. MFF Červený Kostelec, který pracoval s rozpočtem cca 1,5 mil korun. Jak starosta zdůraznil, za úspěchem každého ročníku nestojí jen dostatek finančních prostředků, ale hlavně počasí. Pokud festivalu nepřeje, vyjde celoroční práce organizátorů nazmar. Bez ohledu na tento vysoce  „rizikový faktor“ červenokostelečtí už naplno pracují na přípravách jubilejního 60. ročníku festivalu, který bude z hlediska programového „jakousi“ přehlídkou toho nejlepšího, co bylo v uplynulých šesti desetiletích na festivalovém pódiu v Červeném Kostelci k vidění a slyšení. Kromě exkluzivních zahraničních soborů, jejichž účast je již v jednání, největším diváckým „tahákem“ bude určitě celovečerní vystoupení Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ, který příští rok také oslaví své šedesátiny.

      V relativně odlišné situaci se ocitlo jubilejní 25. Setkání s folklorem v Hradci Králové a na Hrádku u Nechanic, které má již dlouhodobě velmi nízký rozpočet – cca 50 tisíc korun ročně, ale ani tuto částku se nedaří organizátorům beze zbytku zajišťovat. „Macešsky“ se k festivalu chovají nejen sponzoři, ale i samospráva Města Hradec Králové. Ředitel festivalu Tomáš Fiedler mj. zdůraznil, že pokud příští rok v dubnu nebudou mít organizátoři zajištěné dostatečné finanční prostředky, festival zruší a zaměří se jen na pořádání tzv. „udržovacích akcí“ s folklorním obsahem na Hrádku u Nechanic.

      Ředitelka 39. MFF Pod Zvičinou Zdeňka Rychterová se ve svém vystoupení zaměřila především na některé novinky, které provázely letošní festival. Bělohradský jarmark spolu se soutěží ve vaření guláše či ukázkami historického šermu určitě přispěly k úspěšnému vyznění tradičního folklorního svátku v Lázních Bělohrad. Mimořádně zdařilé byly i dva výchovné koncerty pro žáky základních škol v Domě kultury Koruna v Hořicích. Po zkušenostech z minulých let festival opět „vyjel“ i do okolních obcí, kde se účinkující soubory setkaly se stejně nadšeným přijetím, jako na scénách v bělohradském Zámeckém parku či v areálu Anenských slatinných lázní. Organizátoři samozřejmě myslí i na příští rok, kdy se uskuteční jubilejní 40. MFF Pod Zvičinou a jeho hlavní organizátor − Folklorní soubor Hořeňák oslaví 65. výročí svého vzniku. Podle slov ředitelky organizátoři věří, že současný mimořádně „napjatý“ rozpočet festivalu ve výši cca 300 tisíc korun se podaří navýšit. Jinak nebudou moci zajistit především pro zahraniční soubory ubytování v kvalitě hotelového standardu, který je – jak potvrzují dosavadní zkušenosti – nezbytnou podmínkou, aby do lázeňské perly východních Čech přijížděly atraktivní zahraniční folklorní soubory.. Na závěr pak jménem festivalu předala L. Francovi „Poděkování za podporu neprofesionálních aktivit“, které hejtmanovi udělily MFF Pod Zvičinou a FS Hořeňák.  

      V závěru setkání L. Franc ještě jednou poděkoval folkloristům za jejich obětavou práci v oblasti lidové kultury a současně přislíbil, že jejich informace nezapadnou v zapomnění. A aby nezůstalo jen u slov, rozhodl se, že zástupce jednotlivých festivalů v závěru letošního roku opět pozve do svého sídla a na samostatných schůzkách s nimi projedná konkrétní finanční podporu Královéhradeckého kraje všem třem festivalů.

      Setkání se zúčastnil rovněž předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica a ředitel Multimediálních projektů FoS ČR Rostislav Hlosta.

      Mediální partnery všech tří festivalů zastupovali na schůzce představitelé Českého rozhlasu Hradec Králové, Radia Proglas, Literárních novin a časopisu FOLKLOR.


Kontakt:
Folklorní sdružení ČR
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
Tel.: +420 234 621 252
E-mail: k.janoska@foscr.cz
www.folklornisdruzeni.czInfo:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore