Test
26.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
ROK LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČECH, MORAVY A SLEZSKA


  [ pridané: 28.11.2013 ]


ROK LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČECH, MORAVY A SLEZSKA 201
V Praze 18. 11. 2013

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
přátelé lidové architektury,                                                                
dovolujeme si Vás tímto pozvat na poslední společné setkání ke končícímu Roku lidové architektury Čech, Moravy a Slezska, jehož smyslem by mělo být závěrečné ohlédnutím za tím, co tento projekt přinesl, doplněné retrospektivním přehledem uskutečněných různorodých aktivit po celém území naší země. Zveme Vás tedy na:
Závěrečné setkání  
Roku lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2013
které se uskuteční díky pochopení vedení NZM v hlavní budově
Národního zemědělského muzea v Praze (Kostelní 44, Praha 7 – Letná)
13. prosince 2013 ve 13 hodin
Během setkání bychom se chtěli pokusit zhodnotit vše pozitivní, co Rok lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2013 pro tento druh památkového dědictví znamenal, co z jeho náplně se stalo či by se mohlo stát inspirací do budoucna, posoudit možnosti jak využít získaných zkušeností pro další práci a motivaci k širšímu zájmu o záchranu a dokumentaci dochovaných vesnických staveb i péči o harmonické prostředí vesnických sídel.
Takto byl koncipován i rámcový program Závěrečného setkání:
1. slavnostní zahájení a úvodní slova pořadatelů
2. krátké zhodnocení průběhu Roku LA  2013 – pozitiva, rezervy, perspektivy
3. stručná retrospektiva akcí Roku LA  obrazem i slovem
4. vystoupení aktérů a pořadatelů jednotlivých aktivit v rámci Roku LA 2013 (vyhodnocení, podněty, náměty aj.)
5. příprava Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2014 – navrhované zaměření na vesnické památkové rezervace a zóny + význačné lokality a stavby
6. příprava publikací o lidovém stavitelství jednotlivých krajů i drobných regionálních brožur obdobného charakteru – předpoklady, autorské týmy
7. diskuse ke všem tématům + závěr
K naplnění cílů Závěrečného setkání by měla přispět široká diskuse jeho účastníků, zejména ve formě ohlášených diskusních vystoupení (viz Přihláška), jejichž délka je stanovena na 10 minut a jež bude možno doprovodit obrazovou prezentací prostřednictvím dataprojektoru. Prosíme proto zástupce organizací i jednotlivce, kteří se na průběhu Roku LA aktivně podíleli o zpracování kratších příspěvků. Další neformální diskuse bude pokračovat v závěru programu.  
K této pozvánce připojujeme Přihlášku, kterou prosíme vyplnit a v elektronické verzi odeslat pokud možno obratem na uvedenou kontaktní adresu. Z organizačních důvodů potřebujeme znát počet účastníků i diskusních příspěvků a také případné zájemce o zajištění noclehu z pátku 13. na sobotu 14. 12., jenž nabízíme (v cenově dostupné hladině) vzhledem k pravděpodobnému pozdějšímu ukončení setkání i případné následné sobotní návštěvě předvánoční Prahy.
Vyplněné přihlášky prosím zasílejte prostřednictvím emailu na adresu  e.henkrichova@foibos.cz
S případnými dotazy, doplňujícími informacemi a připomínkami se můžete obrátit na níže uvedené garanty akce. 
Těšíme se na setkání s Vámi.                                                
                                                                                                            Spozdravem
Dr. Oldřich Janota, FOIBOS Bohemia o.p.s., 272 101 121, 608 029 741, o.janota@foibos.cz
Dr. Pavel Bureš, NPÚ, generální ředitelství Praha, 257 010 255, 724 663 562, bures@up.npu.cz

Rok lidové architektury (a mistrů lidového stavitelství) Čech, Moravy a Slezska 2013, byl iniciován a vyhlášen společností FOIBOS BOOKS a Foibos Bohemia o.p.s., jež je i jeho organizačním garantem. Podnětem k vyhlášení Roku lidové architektury se stalo 200. výročí narození jednoho z nejznámějších a nejoriginálnějších tvůrců lidové architektury Jakuba Bursy (*21.7.1813), působícího v 19. století na Strakonicku a Prachaticku.

Záměrem a smyslem Roku lidové architektury bylo oslovit, motivovat a inspirovat zástupce státní správy i samosprávy, odborné instituce a organizace, různé neziskové a občanské iniciativy, vlastníky, investory, projektanty, odborníky i laiky a další aktéry stavební činnosti na venkově k cílevědomějšímu, ohleduplnějšímu a promyšlenějšímu přístupu jak k péči o toto jedinečné dochované kulturní dědictví, tak k novým tvůrčím počinům. Iniciátoři chtěli Rokem lidové architektury rovněž podnítit větší zájem široké veřejnosti o toto jedinečné kulturní dědictví naší země a posílit vědomí odpovědnosti za jeho uchování a péči o něj.

K myšlenkám Roku lidové architektury se svými aktivitami postupně připojili nejrůznější odborné instituce, kulturně společenské organizace, spolky, obce i jednotlivci.  

Spoluvyhlašovatelem Roku lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2013 bylo město Vlachovo Březí,  obec Bušanovice a obce Vlachovobřezska a Volyňska.
Záštitu převzal Národní památkový ústav, jehož ústředí i jednotlivá pracoviště aktivně spolupracují na jeho průběhu a poskytují nezbytnou odbornou podporu. Záštitu rovněž poskytla Asociace krajů ČR, Česká komise pro UNESCO, Národní zemědělské muzeum a Folklorní sdružení ČR.
Spolupráci a finanční podporu poskytl Státní fond kultury ČR, Jihočeský kraj, Zlínský kraj, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, hlavní město Praha, MČ Praha Troja, MČ Praha 8, obec Vlčnov s Klubem kultury a sportu a mnozí další.
Mediálními partnery byl Český rozhlas, Vltava-Labe.Press – Deník, internetové portály ProPamátky, Archiweb a  Lidove-stavby.


Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore