Test
24.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
Alena Gajdůšková: Lidé potřebují živou lidovou kulturu Senát Parlamentu ČR, 3. prosince 2013


  [ pridané: 05.12.2013 ]

Alena Gajdůšková: Lidé potřebují živou lidovou kulturu
Senát Parlamentu ČR, 3. prosince 2013


     Dlouholetá tradice slavnostních setkání ředitelů folklorních slavností a festivalů, hejtmanů, primátorů a starostů festivalových měst a obcí, kde se tyto akce konají, s představiteli Senátu Parlamentu České republiky byla ve středu 3. prosince 2013 rozšířená o další kapitolu. Na pozvání senátora Marcela Chládka, předsedu senátního Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, a předsedy Folklorního sdružení České republiky Zdeňka Pšenici, zasedlo v jednacím sále druhé komory více než osm desítek folkloristů a jejich přirozených spojenců – představitelů Senátu Parlamentu ČR, resp. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR a dalších hostů. Program jejich více než čtyřhodinového jednání se rovněž nesl v duchu tradice „zarámované“ jak hodnocením lidových slavností a folklorních festivalů, pořádaných v gesci Folklorního sdružení ČR v letošním roce, tak nastíněním hlavních směrů pro jejich přípravu v roce 2014.

        A do třetice ještě jedna tradice – jako první dostal slovo folklorista, tentokrát Zlatý Zpěváček 2013 Jakub Ošmera z Postřekova. Historicky první český vítěz v devatenáctileté historii celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní Zpěváček přítomný na úvod setkání zahrál dvě písničky z Domažlicka. Poté se už slova ujal Marcel Chládek, který ocenil záslužnou práci folkloristů pro lidovou kulturu i pro celou společnost. Další řečník − Zdeněk Pšenica, jemuž předseda výboru předal řízení celého jednání, pozdravil přítomné, zvláště V. I. P. hosty – 1. místopředsedkyni Senátu P ČR Alenu Gajdůškovou, místopředsedu Senátu P ČR Zdeňka Škromacha a senátora Jiřího Čunka. Současně ocenil, že pozvání přijali i další představitelé institucí a organizací spolupracujících s FoS ČR – náměstkyně ministra obrany Lenka Melicharová Ptáčková, zmocněnec Ministerstva zahraničních věcí ČR pro krajanské záležitosti Kerel Kühnl, ředitel odboru Ministerstva pro místní rozvoj ČR Josef Postránecký, ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici a prezident České sekce CIOFF® Jan Krist, starostka České obce sokolské Hana Moučková, čestný předseda Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a místopředseda Obce spisovatelů Radim Uzel, 1. místopředseda Obce Slováků v ČR Peter Lipták, předseda Svazu Rumunů v ČR Nicolae Dedulea a předseda Českomoravského slovanského svazu Zdeněk Opatřil. Uvítal rovněž mediální partnery a sponzory − ředitele Radia Proglas Martina Holíka, výkonného ředitel Literárních novin Jana Štolbu a tiskovou mluvčí Nadace Synot Magdu Pekařovou, resp. zahraniční partnery, které na jednání zastupovali rada velvyslanectví Čínské lidové republiky Yan Yuqing a kulturní atašé Velvyslanectví Slovenské republiky a ředitel Slovenského institutu v Praze Vlado Valovič.

      Za Folklorní sdružení ČR se jednání zúčastnili 1. místopředseda Ladislav Michálek, generální sekretář zahraničních vztahů Jarmila Mrnuštíková, tajemník Jiří Pokorný, místopředseda mediální komise Dušan Macháček.a ředitel multimediálních projektů Rostislav Hlosta.
      
       V úvodním vystoupení Alena Gajdůšková nezůstala nic dlužna své pověsti velké příznivkyně lidové kultury a folkloru zvlášť. V myšlenkově a argumentačně vytříbeném projevu postupně poděkovala za péči a další rozvoj kulturního dědictví všem, kterým  jeho osud leží na srdci – členům folklorních souborů a jejich vedoucím, dále organizátorům folklorních slavností a festivalů i jejich propagátorům. Slova uznání za podporu folkloristů a jejich práce adresovala rovněž představitelům orgánů veřejné samosprávy, která v současné době představuje nezastupitelný pilíř financování aktivit folklorních souborů i dalších subjektů lidové kultury. „Naše lidová kultura není jen pokladem minulosti,“ zdůraznila Alena Gajdůšková v závěru svého vystoupení, „je to živá kultura s obrovským potenciálem, který spojuje lidi. Proto ji potřebují lidé i celá společnost. Jako zdroj národní identity ji i v současné době potřebuje náš národ, celá republika!“
      
      Podle slov Zdeňka Škromacha je potěšitelné, že po útlumu folklorních aktivit počátkem devadesátých let minulého století je současná společnost svědkem jejich výrazného oživení a rozšíření. Zásluhu na tom má bezpočet obětavých „srdcařů“ – milovníků lidové kultury i jejich organizace – Folklorní sdružení České republiky. Přitom je úžasné, že vznikají nové folklorní festivaly a že se na jejich pořádaní – třeba jako v případě Mariánského podzimu v Mariánských Lázních – finančně skládají samotní organizátoři. Dokazuje to, že lidé mají velký zájem o zachování lidových tradic a zvyků jak pro současné, tak i příští generace.

      O zájmu zachovat jediný profesionální folklorní soubor VÚS Ondráš i výjimečný Mezinárodní armádní folklorní festival Rožnovská valaška pod „střechou“ Armády České republiky hovořila Lenka Melicharová Ptáčková. Stejně jako její předřečníci, i ona poděkovala Folklornímu sdružení ČR za roli, kterou sehrává při obhajobě a prosazování požadavků folklorních souborů zvláště v současné složité ekonomické situaci, v níž se společnost ocitla.

      Pět typů pořadů s folklorní tématikou Radia Proglas přiblížil Martin Holík. Přítomným současně nabídl možnost propagace jejich aktivit ve vysílání rádia, které „žije“ výhradně z příspěvků dárců.

      O účasti zahraničních soborů na letošních folklorních slavnostech a festivalech ve stručnosti informovala Jarmila Mrnuštíková. Jak však zdůraznila, zajišťování mezinárodní výměny folklorních souborů je časově náročná záležitost a bez plánování v časovém horizontu minimálně jednoho roku a více není dostatečně efektivní. Tuto skutečnost by si měli více uvědomovat nejen organizátoři festivalů, ale i vedoucí souborů, které mají zájem vycestovat do zahraničí.

      Yan Yuqing překvapila auditorium především výbornou češtinou i sdělením, že ambasáda Čínské lidové republiky si vysoce váží možnost spolupráce s českými i slovenskými folkloristy, jejichž kdysi společná země − Československá republika jako první v roce 1949 oficiálně uznala existenci nové Čínské lidové republiky.

       Podle názvu Literární noviny by se na první pohled mohlo zdát, že jde o periodikum, které se věnuje pouze literatuře. Jan Štolba ovšem zdůraznil, že obsahové vymezení tohoto týdeníku, který od ledna 2013 přechází na měsíční periodicitu, zahrnuje celou kulturu, včetně folkloru. I on nabídl přítomným možnost spolupráce při prezentaci akcí lidové kultury, které ve svých regionech organizují.

        Bývalý hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš ve stručnosti připomenul, že jednou z nejdůležitějších a nejzáslužnějších součástí práce folkloristů je jejich podíl na výchově dětí. Zdůraznil, že samotné festivaly jenom třešničkou na dortu, základem pro uchovávání a rozvoj tradic lidové kultury v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.jsou dětské folklorní soubory a základní umělecké školy, kde chlapci a děvčata získávají nejen hudební i pěveckou průpravu, ale i hlubší vztah ke kulturnímu odkazu minulých generací.

      Radim Uzel ve stručnosti nastínil možnosti vzájemné spolupráce folkloristů s vybraným občanskými sdruženími, která mají k lidové kultuře hodně blízko a zajímají se o dění v ní.

      V neformálních vystoupeních za řečnickým pultem se dále vystřídali Rostislav Hlosta, režisér Jan Roháč, který připravuje filmový projekt, v němž formou příběhu bude prezentované bohatství naší lidové kultury, a Lenka Hudcová, organizační ředitelky MFF Česko-polského setkání v Jablonci nad Nisou. V Libereckém kraji, který před několika lety neměl jediný folklorní festival, vznikl příhraniční tříletý projekt podporovaný EU a po jeho úspěchu pokračuje festival dál s podporou kraje. Posledním mluvčím do přestávky byl Nicolae Dedulea. Nabídl možnosti účinkování českých souborů v Rumunsku, současně blahopřál Folklornímu sdružení ČR k soutěži Zpěváček, která objevuje nové talenty a je v Evropě zcela výjimečná.
      
      Druhou část jednání, kterou hudebně opět uvedl Jakub Ošmera, zahájilo slavnostní předávání putovních pohárů obcím, které Folklorní sdružení ČR ocenilo za péči o lidové tradice a jejich rozvoj v rámci soutěže Vesnice roku.2013. Člen hodnotitelské komise Jiří Hába seznámil s kritérii a výsledky soutěže: 1. místo a Putovní pohár FoS ČR získala Obec Šakvice (Jihomoravský kraj), 2. místo Obec Dolní Újezd (Pardubický kraj), 3. místo Obec Němčice (Plzeňský kraj). Starostům vyznamenaných obcí předali ocenění Ladislav Michálek, senátor Marcel Chládek  a Josef  Postránecký. V závěru slavnostního aktu  Josef Postránecký poděkoval FoS ČR za spolupráci na soutěži Vesnice roku a její propojení s Mezinárodním festivalem dětských folklorních souborů Písní a tancem Luhačovice, kde jsou výsledky soutěže uř pět let vyhlašovány. Jak řekl, soutěže se každoročně účastní na 300 obcí a je těžké vybrat ty nejlepší. Jedním z kritérií je i péče o děti a mládež, a to se nejvíce daří právě obcím, kde působí dětské folklorní soubory.

      Další slavnostní akt se odehrál na základě rozhodnutí předsednictva Českomoravského slovanského svazu udělit třem členům Folklorního sdružení ČR vysoká vyznamenání. – Pamětní medaili 260. výročí narození zakladatele slavistiky Josefa Dobrovského. Z rukou Zdeňka Opatřila vyznamenání převzali Zdeněk Pšenica, Jarmila Mrnuštíjková a Kazimír Jánoška, šéfredaktora časopisu FOLKLOR.
      
      Pracovní jednání dál pokračovalo vystoupeními Světlany Danešové z odboru veřejné diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR. Podle jejich slov ministerstvo pravidelně přispívá na propagační materiál sdružení − přehled folklorních akcí v České republice v daném kalendářním roce, který je v zahraničí velice žádaným „artiklem“. Další řečník − Kazimír Jánoška vysvětlil ředitelům slavností a folklorních festivalů, proč od června letošního roku byla zastavena výroba a distribuce časopisu FOLKLOR. Současně se¨sdělil, že kritická finanční situace sdružení navíc zřejmě neumožní ani vytištění dalších čísel časopisu, resp. propagačních materiálů a zvláště Kalendáře folklorních akcí v ČR 2014.
  
      Potřebu archivace tiskovin s folklorní tematikou potvrdil i Jan Krist. Vybídl soubory, aby shromaždovaly a uchovávaly materiály o své činnosti; stejnou výzvu adresoval i ředitelům festivalů s tím, aby věnovali pozornost dokumentaci.o přípravě a průběhu akcí. O webových stránkách FoS ČR jako dalším důležitém informačním a propagačním zdroji, který využívá v jarních až podzimních vysoce exponovaných „folklorních“ měsících až 30 tisíc návštěvníků, hovořil Dušan Macháček. Činnost  a poslání Nadace Synot, jež vyhlašuje významné folklorní granty, přiblížila Magda Pekařová. Prostředky, které věnuje folklorním souborů a festivalům, pomáhají významnou měrou rozvoji aktivit v oblasti lidové kultury.
      V závěru jednání Zdeněk Pšenica shrnul folklorní rok 2013. Jak mj. zdůraznil, v letošní tíživé ekonomické situaci nejvíce podpořily festivaly města a obce i některé kraje. Ocenil úžasnou práci ředitelů slavností a festivalů, kteří dokáží získat finanční nebo materiální pomoc od místních subjektů. Poděkoval za vynikající spolupráci mediálním partnerům, v prvé řadě Českému rozhlasu, jehož letošnímu 90. výročí byly věnovány všechny členské festivaly v gesci sdružení. Díky Ministerstvu zahraničních věcí ČR a příspěvkovým organizacím Česká centra a Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism.se daří propagovat českou, moravskou a slezskou lidovou kulturu po celém světě. Rovněž byla úspěšná spolupráce se zahraničními partnery, zejména z hlediska účasti zahraničních souborů na folklorních slavnostech a festivalech v ČR i z hlediska účasti našich souborů na obdobných akcích v zahraničí. V závěru poděkoval za podporu a spolupráci všem partnerským organizacím, nejbližším spolupracovníkům i všem souborům za jejich obrovskou aktivitu.v oblasti lidové kultury a jejího dalšího rozvoje. Poděkoval kancléři, Senátu P ČR a jeho Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za uskutečnění setkání.

Kontakt:
Folklorní sdružení ČR
Senovážné nám. 24
116 47 Praha 1
Tel.: 234 621 218
E-mail: foscr@foscr.cz
www.folklornisdruzeni.cz


Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore