mestá a obce
mapa SR
atrakcie
turizmus
cestovné kancelárie
kultúra
flóra a fauna
šport
inzercia

Jasovská jaskyňa
(Svetové prírodné dedičstvo, Národná prírodná pamiatka)
Nachádza sa v Medzevskej pahorkatine na východnom okraji Jasovskej planiny pri obci Jasov, v Národnej prírodnej rezervácii Jasovské dubiny na území Chránenej krajinnej oblasti Biosférickej rezervácie Slovenský kras. Dosahuje dĺžku 2704 m. V jaskyni sa zistilo 17 druhov netopierov, z európskeho hľadiska je zaujímavý výskyt podkovára veľkého (Rhinolophus ferrumequinum) a podkovára malého (Rhinophus hipposideros). O jaskyni sa vedelo už v prvej polovici 13. storočia. Najstarší nápis je z roku 1452. Sprístupnili ju už roku 1846, po úpravach bola opäť otvorená v roku 1924. Sprístupnená je v dĺžke 550 m. Od roku 1995 sa v jaskyni vykonávajú ozdravovacie speleoloklimatické pobyty.

Kontakt:
Jasovská jaskyňa, 044 23 Jasov, tel.: 0943-4664 165, Rožňava

vráť ma na začiatok strany
www.tourist-channel.sk späť
Začiatok stránky · Atrakcie · E-mailujte nám
© 1999