Slovensky

English
Logo

Združenie vidieckeho turizmu - Zádiel

   

Združenie vidieckeho turizmu Zádiel je občianskym združením, ktoré vzniklo v roku 1995.
Pôsobí v mikroregióne Zádielskej a Hájskej doliny, v juhozápadnej časti Košického kraja, na území chránenej krajinnej oblasti Slovenský kras.
Členmi sú právnické osoby /obce/ i fyzické osoby. Sídlom Združenia je obec Zádiel.

Hlavnou úlohou Združenia je rozvoj vidieckej turistiky. Podporuje predovšetkým rozvoj ubytovania na súkromí. Propaguje svojich členov účasťou na medzinárodných výstavách cestovného ruchu. Podporuje vzdelávanie študentov v oblasti cestovného ruchu, formou spolupráce s vysokými školami, poskytnutím priestoru pre odbornú prácu študentov. Združenie vidieckeho turizmu Zádiel, za účelom zachovania kultúrnych tradícií, organizuje v spolupráci s obcami, folklórny festival Zádielsky jarmok /koná sa v druhú júlovú nedeľu/ a vianočné koledy /24.12./ v obciach daného miniregiónu.

Už niekoľko rokov existuje pri Združení tzv. rezervačný systém ubytovania na súkromí a iných služieb, súvisiacich s vidieckym turizmom /napr. horký vodca, speleológ, jazda na koni,.../

Ako nájdete Združenie vidieckeho turizmu Zádiel ?

  • autom: cesta z Košíc do Rožňavy alebo opačne, odbočka pri Dvorníkoch
  • vlakom: trať Košice-Plešivec, zastávka Dvorníky
  • autobusom: najprv do Košíc a potom smer Moldava n/B - Silická Jablonica alebo cez Rožňavu smerom na Moldavu n/B, vystúpiť v Dvorníkoch
     
V prípade záujmu o ponúkané služby, prípadne o akékoľvek informácie, obráťte sa na našu adresu, prípadne telefón:

Združenie vidieckeho turizmu Zádiel
044 02 Zádiel 82
tel: 055-4662406, 0905-260713


kontaktná osoba: MVDr.Katarína Flachbatová

Združenie vidieckeho turizmu - Zádiel-